Πικραμένος Μιχαήλ του Νικολάου

Λέκτορας Tου Τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου
Θεσσαλονίκης
Πάρεδρος του Συμβουλίου της Επικρατείας

Σήμερα είναι:
Γενικές Πληροφορίες
Αρχική Σελίδα
Ανακοινώσεις
Βιογραφικό
Άρθρα-Μελέτες
Μαθήματα
Γενικό Διοικιτικό Δίκαιο
Δημοσιοϋπαλληλικό Δίκαιο - Δίκαιο Παιδείας
Διοικητικό Οικονομικό Δίκαιο
Διοικητική Οργάνωση του Κράτους


Βιογραφικό Σημείωμα


Παρακάτω παρατίθεται το Βιογραφικό Σημείωμα του Λέκτορα του τμήματος Νομικής του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου και Παρέδρου του Συμβουλίου της επικρατείας Πικραμένου Μιχαήλ του Νικολάου τόσο στη Ελληνική όσο και στην Αγγλική γλώσσα.

Βιογραφικό Σημείωμα(GK)

Curriculum Vitae(EN)

Copyright © 1999 - 2008. All rights Reserved. Zois Garitos