Μαρία Ελισσάβετ Κουκουλή


MariLiza Koukouli
Στοιχεια Επαφης
Διεύθυνση Εργασίας: Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας,
Τμήμα Φυσικής,
Σχολή Θετικών Επιστημών,
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης.
Τ. Θ. 149, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη.
Τηλ.: +30-2310-998191 (γραφείο)
+30-6976-363508 (κινητό)
Fax: +30-2310-998090
Email / Web:  
mariliza |at| auth.gr || lap.physics.auth.gr

Σπουδες
1995-1999: Συνδιασμένο Πτυχίο και Μεταπτυχιακό του Τμήματος Φυσικής και Αστρονομίας, University College London, [M.Sci. in Physics], με βαθμό Άριστα (83%).
1999-2003: Διδακτορικός τίτλος σπουδών του Atmospheric, Oceanic and Planetary Physics Department του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, [D.Phil. in Physics], με βαθμό Άριστα [10/03/2003].

Θέσεις Εργασίας
Ιούνιος 2003: Επισκέπτρια Ερευνήτρια,Μεταδιδακτορική έρευνα και επιμόρφωση σε θέματα ανάλυσης δεδομένων τηλεπισκόπησης από τον MIPAS/ENVISAT, Instituto di Fisica Applicata "Nello Carrara",Φλωρεντία, Ιταλία.
Οκτώβριος 2003-Δεκέμβριος 2004:

Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια - Υπότροφος Marie CurieHost Institution Fellowship, Sounding from non-LTE Infrared Emissions of Temperature and Atmospheric Species, Instituto de Astrofísica de Andalucía, Γρανάδα, Ισπανία.

Ιανουάριος 2005- σήμερα: Έμπειρη Ερευνήτρια, Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη.


Αναλυση eρευνητικού έργου στο διαδικτυο

Scopus Author ID Scopus Author ID: 9844993400

ResearchGate http://www.researcherid.com/rid/A-2249-2015

MENDELEY http://www.mendeley.com/profiles/mariliza-koukouli/

ORCID http://orcid.org/0000-0002-7509-4027


Ερευνητικο Εργο – Ερευνητικα Προγραμματα
 1. TOPOZ III: Towards the Prediction of Atmospheric Ozone”, European Union, EKV2-2001-00102, 2004, Ινστιτούτο Αστροφυσικής της Ανδαλουσίας, Γρανάδα, Ισπανία[ερευνήτρια].

 2. SIESTA: Sounding from non-lte Infrared EmissionS of Temperature and Atmospheric Species”, 2003-2004, European Commission, IHP’DEV-991-0438, Ινστιτούτο Αστροφυσικής της Ανδαλουσίας, Γρανάδα, Ισπανία [ερευνήτρια].

 3. PYTHAGORAS Ι: Environmental effects of the trans-boundary aerosol pollution”, European Commission and National Resources, 2004-2006, Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης [ερευνήτρια].

 4. European Aerosol Research Lidar Network: Advanced Sustainable Observation System (EARLINET_ASOS)”, European Commission, Sixth Framework Program, 2005-2007, Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης [ερευνήτρια].

 5. PYTHAGORAS IΙ: Radiative forcing estimates over the Mediterranean and South Eastern Europe”, European Commission and National Resources, 2005-2007, Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης [ερευνήτρια].

 6. Stratosphere-Climate Links with Emphasis on the Upper Troposphere and Lower Stratosphere” (SCOUT-O3)”, European Commission, Sixth FrameworkProgram, 2006-2008, Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης [ερευνήτρια].

 7. Air quality Monitoring and Forecasting In China (AMFIC)”, European Commission, Sixth Framework Program, 2006-2009, Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης [ερευνήτρια].

 8. GDP 5.0 -Upgrade of the GOME Data Processor for Improved Total Ozone Columns”, European Space Agency, 2007-2010, Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης [ερευνήτρια.]

 9. Feasibility Study of a Low-Flying Spacecraft for the Exploration of the Mesosphere and Lower Thermosphere”, European Space Agency, ATHENA - Research and InnovationCenter in Information, Communication and Knowledge Technologies, Space Programmes Unit, 2007-2009, Αθήνα, [εξωτερικός συνεργάτης.]

 10. Study and Monitoring of Earth Mesosphere by means of Lidar Techniques European Space Agency, ATHENA - Research and Innovation Center in Information, Communicationand Knowledge Technologies, Space Programmes Unit, 2007-2009, Αθήνα, [εξωτερικός συνεργάτης.]

 11. Low-Flying Spacecraft -Synergies for coordinated Campaigns”, European Space Agency, ATHENA - Research and Innovation Center in Information, Communication and Knowledge Technologies, Space Programmes Unit, 2009, Αθήνα, [εξωτερικός συνεργάτης.]

 12. Upper Atmosphere Science Database”, European Space Agency, ATHENA - Research and Innovation Center in Information, Communication and Knowledge Technologies, Space Programmes Unit, 2008-2009, Αθήνα, [εξωτερικός συνεργάτης.]

 13. Atmospheric Chemistry Monitoring Satellite Application Facility-Continuous Development and Operations Phase (CDOP)”, EUMETSAT, 2007-2012, Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης [ερευνήτρια.]

 14. Building consolidated climate-relevant ozone data sets in the framework of the ESA’s Climate Change Initiative (CCI)”, European Space Agency, 2010-2013, Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης [ερευνήτρια].

 15. "Air quality Monitoring and Forecasting in China – Dragon III Cooperation Call", European Space Agency, 2012-2016, Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης [ερευνήτρια].

 16. Satellite Monitoring of Ash and Sulphur dioxide for the mitigation of aviation Hazards [SMASH]”, European Space Agency, 2012-2013, Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης [συντονίστρια-ερευνήτρια].

 17. Atmospheric Chemistry Monitoring Satellite Application Facility-Second Continuous Development and Operations Phase (CDOP-2)”, EUMETSAT, 2012-2017, Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης [ερευνήτρια.]

 18. Monitoring and Assessment of Regional Air quality in China using Space Observations, Project Of Long-term Sino-European Co-Operation [MARCO POLO]”, European Commission,Seventh Framework Program, 2014-2017, Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης [ερευνήτρια].


Συγγραφη ερευνητικών προτασεων προγραμματων
 1. European Commission,Marie Curie Intra-European Fellowships (EIF), Call Identifier: FP6-2002-Mobility-5, «Inversion of satellite remote sensing measurements of the Earth's atmosphere and assimilation of geophysical parameters in global atmospheric models», 2003.

 2. European Space Agency, Task Force - First Call for Ideas for Greece, «Regional Integrated Services related to Air Quality over South Eastern Europe», 2005.

 3. Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Πρόγραμμα Μεταδιδακτορικής Έρευνας στην Ελλάδα, «Μελέτη των Μεταβολών του Διοξειδίου του Αζώτου στην Ελλάδα και Βαλκανικό Χώρο», 2007.

 4. European Commission, 7th Framework Programme on Research, Technological Development and Demonstration, ERC Starting Grant, ERC-2007-StG, «Regional Integrated Services related to Air Quality over South Eastern Europe», 2007.

 5. Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο στήριξης (2000 – 2006), Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ), Μέτρο 4.3., Δράση 4.3.6.1, Ε & Τ Συνεργασίας Ελλάδας – Τουρκίας, «Development of a multi criteria decision system for fire prevention in forested areas using satellite images and meteorological data», 2005-2007.

 6. Γ’ Κοινοτικό Πλαίσιο στήριξης (2000 – 2006), Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ), Μέτρο 4.3., Δράση 4.3.6.1, Ε & Τ Συνεργασίας Ελλάδας – Ιταλίας, «Validation of Satellite-derived UV irradiance at two ground based stations with different atmospheric aerosol composition», 2005-2007.

 7. Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, Υποτροφίες Ερευνητικών Μελετών, “Μελέτη της μεταφοράς του διοξειδίου του Θείου πάνω από την πόλη της Θεσσαλονίκης”, 2008.

 8. Fulbright Scholar Program, Advanced Research and University Lecturing Awards in the United States, «Evaluation of satellite-derived tropospheric ozone quantities» , 2008 .

 9. ΕΣΠΑ 2007-2013, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών, «Regional Integrated Services related to Air Quality over South Eastern Europe», 2010.

 10. European Space Agency, “Mesosphere – Lower Thermosphere Space Lidar, A Proposal for Earth Explorer Opportunity Mission EE-8”, ATHENA SPU & Hovemere Ltd, Ref: ESA ESA/PB-EO/132/RoomDoc(2009)45, 2010.

 11. EUMETSAT, “Atmospheric Chemistry Monitoring Satellite Application Facility-Second Continuous Development and Operations Phase (CDOP-2) - March 2012-Feburary 2017”, 2011.

 12. ΕΣΠΑ 2007-2013, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», Δράση Αριστεία, «Optimization and expansion of ground infrastructure for the validation of satellite-derived column densities of atmospheric species»,2011.

 13. EUMETSAT, “Atmospheric Composition Monitoring Satellite Application Facility - Third Continuous Development and Operations Phase (CDOP-3) - March 2017-Feburary 2022”, 2015.

 14. ΕΛΙΔΕΚ, «Πρώτη προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών/τριων», Γ.Γ.Ε.Τ, 2017.

 15. ΕΛΙΔΕΚ, «Πρώτη προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας», Γ.Γ.Ε.Τ, 2017.

Δημοσιεύσεις

Μονογραφίες
Διδακτορική Διατριβή:
Τηλεπισκόπιση των Υδρατμών του Νερού στην Ατμόσφαιρα της Αφροδίτης, Atmospheric, Oceanic and Planetary Physics Department, Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:60216894-5d24-431a-99f0-cc8b0709cb30, Michaelmas Term, 2002.

Σε Διεθνή Επιστημονικά Περιοδικά Με Κριτές
 1. M.E. Koukouli, P. G. J. Irwin and F. W. Taylor, Joint retrievals of water vapour abundance in Venus' middle atmosphere; Pioneer Venus OIR and Venera 15 FTS revisited, Icarus, http://dx.doi.org/10.1016/j.icarus.2004.08.023, 2005.

 2. M. Lopez-Puertas, M.E. Koukouli, Β. Funke, et al., Evidence for CH4 7.6 μm non-local thermodynamic equilibrium emission in the mesosphere, Geophysical Research Letters,32, L04805,http://dx.doi.org/10.1029/2004GL021641, 2005.

 3. D. Y. Wang, T. von Clarmann, H. Fischer, et al., Validation of stratospheric temperatures measured by Michelson Interferometer for Passive Atmospheric Sounding (MIPAS) on Envisat, Journal of Geophysical Research, 110, D08301, http://dx.doi.org/10.1029/2004JD005342, 2005.

 4. M. Lopez-Puertas, B. Funke, S. Gil-López, et al., Atmospheric non-local thermodynamic equilibrium emissions as observed by the Michelson Interferometer for Passive Atmospheric Sounding (MIPAS), Comptes Rendus de Physique, http://dx.doi.org/10.1016/j.crhy.2005.07.012, 2005.

 5. D. Y. Wang, T. von Clarmann, H. Fischer, et al., Longitudinal variations of Temperature and O3 profiles observed by MIPAS during the Antarctic stratosphere sudden warming of 2002, Journal of Geophysical Research, 110, D20101, http://dx.doi.org/10.1029/2004JD005749, 2005.

 6. D. Y. Wang, G. P. Stiller, T. von Clarmann, et al., Comparisons of MIPAS/ENVISAT ozone profiles with SMR/ODIN and HALOE/UARS observations, Advances in Space Research, http://dx.doi.org/10.1016/j.asr.2005.03.015, 2005.

 7. A. Bracher, H. Bovensmann, K. Bramstedt, et al., Cross comparisons of O3 and NO2 measured by the atmospheric ENVISAT instruments GOMOS, MIPAS, and SCIAMACHY,Advances in Space Research, http://dx.doi.org/10.1016/j.asr.2005.04.005, 2005.

 8. S. Gil-López, M. Kaufmann, B. Funke, et al., Retrieval of stratospheric and mesospheric O3 from high resolution MIPAS spectra at 15 and 10 µm, Advances in SpaceResearch, http://dx.doi.org/10.1016/j.asr.2005.05.123, 2005.

 9. M. Milz, T. von Clarmann, H.Ficher, et al., Water vapour distributions measured with the Michelson Interferometer for Passive Atmospheric Sounding on board Envisat (MIPAS/Envisat),Journal of Geophysical Research, http://dx.doi.org/10.1029/2005JD005973, 2005.

 10. M. Kaufmann, S. Gil-López, Μ. López-Puertas, et al., Vibrationally excited ozone in the middle atmosphere, Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, http://dx.doi.org/10.1016/j.jastp.2005.10.006, 2005.

 11. M. E. Koukouli, D. Balis, V. Amiridis, et al., Aerosol variability over Thessaloniki using ground based remote sensing observations and the TOMS aerosol index,Atmospheric Environment, http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2006.04.046, 2006.

 12. D. Y. Wang, G. Mengistu Tsidu, T. von Clarmann, et al., Validation of stratospheric nitric acid measured by MIPAS on Envisat, Atmospheric Chemistry and Physics, http://dx.doi.org/10.5194/acp-7-721-2007, 2007.

 13. T. von Clarmann, N. Glatthor, M. E. Koukouli, et al., MIPAS measurements of upper tropospheric C2H6 and O3 during the Southernhemispheric biomass burning season in 2003, Atmospheric Chemistry and Physics, http://dx.doi.org/10.5194/acp-7-5861-2007, 2007.

 14. D. Balis, M. Kroon, M. E. Koukouli, et al., Validation of Ozone Monitoring Instrument total ozone column measurements using Brewer and Dobson ground based data, Journal of Geophysical Research, http://dx.doi.org/10.1029/2007JD008796, 2008.

 15. A. K. Georgoulias, D. Balis, M. E. Koukouli, et al., A study of the total atmospheric Sulfur Dioxide load using ground-based measurements and the satellite derived Sulfur Dioxide Index, Atmospheric Environment, http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2008.12.012, 2009.

 16. V. Amiridis, D.S. Balis, E. Giannakaki, et al., Optical characteristics of aged smoke aerosols over South-eastern Europe determined from UV-Raman lidar measurements,Atmospheric Chemistry and Physics, http://dx.doi.org/10.5194/acp-9-2431-2009, 2009.

 17. N. Glatthor, T. von Clarmann, G. Stiller et al., Large scale upper tropospheric pollution by MIPAS HCN and C2H6 global distributions, Atmospheric Chemistry and Physics, http://dx.doi.org/10.5194/acp-9-9619-2009, 2009.

 18. D. G. Loyola, R., M. Coldewey-Egbers, M. Dameris, et al., Global long-term monitoring of the ozone layer - a prerequisite for predictions, International Journal of Remote Sensing, http://dx.doi.org/10.1080/01431160902825016, 2009.

 19. I. Zyrichidou, M. E. Koukouli, D. S. Balis, et al., Satellite observations and model simulations of tropospheric NO2 columns over South-eastern Europe, Atmospheric Chemistry and Physics, http://dx.doi.org/10.5194/acp-9-6119-2009, 2009.

 20. M. E. Koukouli, S. Kazadzis, D. Balis, et al., Signs Of A Negative Trend In The MODIS Aerosol Optical Depth Over The Southern Balkans, Atmospheric Environment, http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2009.11.024, 2010.

 21. Anton, M., M. E. Koukouli, M. Kroon, et al., Global Validation of Empirically Corrected EP-TOMS Total Ozone Columns Using Brewer and Dobson Ground-Based Measurements, Journal of Geophysical Research, http://dx.doi.org/10.1029/2010JD014178, 2010.

 22. D. G. Loyola, M. E. Koukouli, P. Valks, et al., The GOME-2 Total Column Ozone Product: Retrieval Algorithm and Ground-Based Validation, Journal of Geophysical Research, http://dx.doi.org/10.1029/2010JD014675, 2011.

 23. M. Van Roozendael, R. Spurr, D. Loyola et al., Sixteen years of GOME/ERS2 total ozone data: the new direct-fitting GOME Data Processor (GDP) Version 5: I. Algorithm Description,Journal of Geophysical Research, http://dx.doi.org/10.1029/2011JD016471, 2012.

 24. M. E. Koukouli, Balis, D. S., Loyola, D., et al., Geophysical validation and long-term consistency between GOME-2/MetOp-A total ozone column and measurements from the sensors GOME/ERS-2, SCIAMACHY/ENVISAT and OMI/Aura, Atmospheric Measurement Techniques, 5,2169-2181, http://dx.doi.org/10.5194/amt-5-2169-2012, 2012.

 25. I. Zyrichidou, M. E. Koukouli, D. S. Balis, et al., Evaluation of high resolution simulated and OMI retrieved tropospheric NO2 column densities over Southeastern Europe, Atmospheric Research, http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosres.2012.10.028,2013.

 26. K. Fragkos, A. Bais, D. S. Balis, et al., The effect of three different absorption cross sections and their temperature dependence on total ozone of a mid-latitude Brewer spectrophotometer, Atmosphere Ocean,http://dx.doi.org/10.1080/07055900.2013.847816,2013.

 27. C. Lerot, M. Van Roozendael, R. Spurr, et al., Homogenized total ozone data records from the European sensors GOME/ERS-2, SCIAMACHY/Envisat and GOME-2/Metop-A, Journal of Geophysical Research,http://dx.doi.org/10.1002/2013JD020831, 2014.

 28. Hao, N., M. E. Koukouli, Inness, A., et al., GOME-2 total ozone columns from MetOp-A/MetOp-B and assimilation in the MACC system, Atmospheric Measurement Techniques, 7, 2937-2951, http://dx.doi.org/10.5194/amt-7-2937-2014, 2014.

 29. I. Zyrichidou, M. E. Koukouli, D. S. Balis, et al., Identification of surface NOx emission sources on a regional scale using OMI NO2, Atmospheric Environment, http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2014.11.023, 2014.

 30. M. E. Koukouli, L. Clarisse, E. Carboni, et al., Intercomparison of Metop-A SO2 measurements during the 2010-2011 Icelandic eruptions, Annals in Geophysics, Vol 57, Fast Track 2, http://dx.doi.org/10.4401/ag-6613, 2014.

 31. C. Spinetti, G. Salerno, T. Caltabiano, et al., Volcanic SO2 by UV-TIR satellite retrievals: validation by using ground-based network at Mt. Etna, Annals in Geophysics, Vol 57, http://dx.doi.org/10.4401/ag-6641, Fast Track 2, 2014.

 32. Coldewey-Egbers, M., Loyola, D. G., M. E. Koukouli, et al., The GOME-type Total Ozone Essential Climate Variable (GTO-ECV) data record from the ESA Climate Change Initiative, Atmospheric Measurement Techniques, 8, 3923-3940, http://dx.doi.org/10.5194/amt-8-3923-2015, 2015.

 33. M. E. Koukouli, D. S. Balis, I. Zyrichidou, et al., Evaluating a new homogeneous total ozone climate data record from GOME/ERS-2, SCIAMACHY/Envisat, and GOME-2/MetOp-A, Journal of Geophysical Research, http://dx.doi.org/10.1002/2015JD023699, 2015.

 34. S. Hassinen, D. Balis, H. Bauer, et al., Overview of the O3M SAF GOME-2 operational atmospheric composition and UV radiation data products and data availability, Atmospheric Measurement Techniques, 9, 383-407, http://dx.doi.org/10.5194/amt-9-383-2016, 2016.

 35. Carboni, E., Grainger, R. G., Mather, T. A., et al., The vertical distribution of volcanic SO2 plumes measured by IASI, Atmospheric Chemistry and Physics, 16, 4343-4367, http://dx.doi.org/10.5194/acp-16-4343-2016, 2016.

 36. Balis, D., M. E. Koukouli, Siomos, N., et al., Validation of ash optical depth and layer height retrieved from passive satellite sensors using EARLINET and airborne lidar data: The case of the Eyjafjallajökull eruption, Atmospheric Chemistry and Physics, http://dx.doi.org/10.5194/acp-16-5705-2016, 2016.

 37. M. E. Koukouli, Zara, M., Lerot, C., et al., The impact of the ozone effective temperature on satellite validation using the Dobson spectrophotometer network, Atmospheric Measurement Techniques, http://dx.doi.org/10.5194/amt-9-2055-2016, 2016.

 38. M. M. Zempila, M. E. Koukouli, A. Bais, et al., OMI/Aura UV product validation using NILU-UV ground-based measurements in Thessaloniki, Greece, http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2016.06.009, Atmospheric Environment, 2016.

 39. A. Boynard, D. Hurtmans, M. E. Koukouli, et al., Seven years of IASI ozone retrievals from FORLI: validation with independent total column and vertical profile measurements, Atmospheric Measurement Techniques, http://dx.doi.org/10.5194/amt-9-4327-2016, 2016.

 40. M. E. Koukouli, D. S. Balis, R. van der A, et al., Anthropogenic sulphur dioxide load over China as observed from different satellite sensors, Atmospheric Environment, http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2016.09.007, 2016.

 41. van der A, R. J., Mijling, B., Ding, J., et al., Cleaning up the air: Effectiveness of air quality policy for SO2 and NOx emissions in China,Atmospheric Chemistry and Physics , http://dx.doi.org/10.5194/acp-17-1775-2017, 2017.

 42. Zempila, M. M., M. Taylor, M. E. Koukouli, et al., NILU-UV multi-filter radiometer total ozone columns; comparison with satellite observations over Thessaloniki, Greece, Science of the Total Environment, , http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.02.174, 2017.

 43. Th. Drosoglou, A. F. Bais, I. Zyrichidou, et al., Comparisons of ground-based tropospheric NO2 MAX-DOAS measurements to satellite observations with the aid of an air quality model over Thessaloniki area, Greece, Atmospheric Chemistry and Physics , http://dx.doi.org/10.5194/acp-17-5829-2017, 2017.

 44. Wang, Y., Beirle, S., Lampel, J., et al., Validation of OMI, GOME-2A and GOME-2B tropospheric NO2, SO2 and HCHO products using MAX-DOAS observations from 2011 to 2014 in Wuxi, China, Atmospheric Chemistry and Physics, http://dx.doi.org/10.5194/acp-17-5007-2017, 2017.

 45. Zempila, M. M., van Geffen, J. H. G. M., Taylor, M., et al., TEMIS UV product validation using NILU-UV ground-based measurements in Thessaloniki, Greece, Atmospheric Chemistry and Physics, http://dx.doi.org/10.5194/acp-17-7157-2017, 2017.

 46. Garane, K., C. Lerot, M. Coldewey-Egbers, et al., Quality assessment of the Ozone_cci Climate Research Data Package (release 2017): 1. Ground-based validation of total ozone column data products, Atmospheric Measurements and Techniques, http://doi.org/10.5194/amt-11-1385-2018, 2018.

 47. M. E. Koukouli, N. Theys, J. Ding, et al., Updated SO2 emission estimates over China using OMI/Aura observations, Atmospheric Measurements and Techniques, https://doi.org/10.5194/amt-11-1817-2018, 2018.

 48. Drosoglou, T., M. E. Koukouli, Kouremeti, N., et al., MAX-DOAS NO2 observations over Guangzhou, China; ground-based and satellite comparisons, Atmospheric Measurements and Techniques, https://doi.org/10.5194/amt-2017-394, 2018.

 49. Keppens, A., Lambert, J.-C., Granville, J., et al., Quality assessment of the Ozone_cci Climate Research Data Package (release 2017): 2. Ground-based validation of nadir ozone profile data products, Atmospheric Measurements and Techniques Disc. , https://doi.org/10.5194/amt-2017-447, in review, 2018.

 50. Boynard, A., D. Hurtmans, K. Garane, et al., Validation of the IASI FORLI/Eumetsat ozone products using satellite (GOME-2), ground-based (Brewer-Dobson, SAOZ) and ozonesonde measurements, Atmospheric Measurements and Techniques Disc. , https://doi.org/10.5194/amt-2017-461, in review, 2018.

 51. Zempila, M. M., I. Fountoulakis, M. Taylor, et al., Validation of OMI erythemal doses with multi-sensor ground-based measurements over Thessaloniki, Greece, Atmospheric Environment , in review, 2018.

 52. Fountoulakis, I., C. Zerefos, A. F. Bais, et al., 25 years of spectral UV-B measurements over Canada, Europe and Japan: trends and effects from changes in ozone, aerosols, clouds and surface reflectivity, Comptes Rendues Geoscience, in review, 2018.


** Εργασίες υπό δημοσίευση ή κρίση:

 1. I. Zyrichidou, D. Balis, N. Liora, et al., Adverse results of the economic crisis: satellites observe enhanced formaldehyde levels over Greece, in preparation for , Atmospheric Enviroment , 2018.

 2. M. E. Koukouli , N. Theys, J. Ding, et al., Updated SO 2 emission estimates over China using OMI/Aura observations, in preparation for Atmospheric Chemistry and Physics , 2018.


Δημοσιεύσεις σε Πρακτικά Διεθνών Συνεδρίων (με Σύστημα Κριτών)
 1. M. E. Koukouli & P. G. J. Irwin, Water Vapour in Venus’ Middle Atmosphere; Pioneer Venus Revisited, in Proceedings of the 5th Hellenic Astronomical Conference, Heraklion, 20-22 September 20-22, 2001.

 2. Koukouli, M. E., D. Balis, A. Bais, et al., Aerosol characterization over Northern Greece; aerosol loading derived from satellite observations and ground-based measurements, in Proceedings of the European Space Agency Atmospheric Science Conference (ESA Special Publication), 628, May 8-12, ESA-ESRIN, Frascati, 2006.

 3. Koukouli, M.E., D. Balis, A. Bais, et al., Joint analysis of the physical characteristics of aerosols over Thessaloniki using ground-based observations and satellite measurements, in 8th Panhellenic-International conference of Meteorology and Atmospheric Physics, May 24-26, Athens, Greece, 2006.

 4. Amiridis V., E. Giannakaki, M. Koukouli, et al., Evaluation of the OMI aserosol index using coincident lidar observations, in Proceedings of the 23rd International Laser and Radar conference (ILRC23), July 24-28, Nara, Japan, 2006.

 5. Von Clarmann, T. , Glatthor, N. , Stiller, et. al., Southern Hemispheric biomass burning as seen by MIPAS: C2H6 and ozone, in Proceedings of the European Space Agency Atmospheric Science Conference (ESA Special Publication), 636, 23-27 April, Montreux, Switzerland, 2007.

 6. López-Puertas, M. , Funke, B. , Bermejo-Pantaleón, et al., Measurements of the middle and upper atmosphere with MIPAS/ENVISAT, in Proceedings of the European Space Agency Atmospheric Science Conference (ESA Special Publication), 636, 23-27 April, Montreux, Switzerland, 2007.

 7. Koukouli, M.E., S. Kazadzis, V. Amiridis, et al., Comparisons of satellite derived aerosol optical depth over a variety of sites in the southern Balkan region as an indicator of local air quality, in Proceedings of SPIE, Vol. 6745, Remote Sensing of Clouds and the Atmosphere XII, http://dx.doi.org/10.1117/12.737681, September 17-20, Florence, Italy, 2007.

 8. Giannakaki, E., D. Balis, V. Amiridis and M. Koukouli, Optical properties of different aerosol types determined by a Backscatter-Raman lidar at Thessaloniki, in Journal of Aerosol Science, European Aerosol Conference 2008, August 24-29, Thessaloniki, Greece, 2008.

 9. C. Meleti, S. Kazadzis, A. Bais, et al., A study on the long term aerosol changes and their effects on solar radiation, in Journal of Aerosol Science, European Aerosol Conference 2008, August 24-29, Thessaloniki, Greece, 2008.

 10. P. Kokkalis, E. Gerasopoulos, V. Amiridis, et al., Study of the aerosol optical depth variability over Athens, Greece using ground-based and satellite data, in Journal of Aerosol Science, European Aerosol Conference 2008, August 24-29, Thessaloniki, Greece, 2008.

 11. Georgoulias, A.K., M.E. Koukouli, V. Amiridis, et al., A study of the Sulfur Dioxide transport above the city of Thessaloniki, Greece, in Proceedings of the IX EMTE National-International Conference of Meteorology-Climatology and Atmospheric Physics, ISBN 978-960-98291-0-6, 829-836, May 28-31, Thessaloniki, Greece, 2008.

 12. I. Zyrichidou, M.E. Koukouli, D. Balis , et al., Analysis of the Nitrogen Dioxide Tropospheric Column over the Balkan peninsula using satellite measurements, in Proceedings of the IX EMTE National-International Conference of Meteorology-Climatology and Atmospheric Physics, ISBN 978-960-98291-0-6, 829-836, May 28-31, Thessaloniki, Greece, 2008.

 13. Kazadzis, S., A. Bais, D. Balis, et al., Evaluation of OMI-derived UV radiation, total ozone and aerosol properties against ground-based measurements, in Proceedings of the IX EMTE National-International Conference of Meteorology-Climatology and Atmospheric Physics, ISBN 978-960-98291-0-6, 829-836, May 28-31, Thessaloniki, Greece, 2008.

 14. Koukouli, M.E., S. Kazadzis, V. Amiridis, et al., Discussions on the satellite-derived aerosol optical depth over a variety of sites in the Southern Balkan region as anindicator of local air quality, in Proceedings of the IX EMTE National-International Conference of Meteorology-Climatology and Atmospheric Physics, ISBN 978-960-98291-0-6, 829-836, May 28-31, Thessaloniki, Greece, 2008.

 15. I. Zyrichidou, M.E. Koukouli, D.S. Balis, et al., Satellite observations of tropospheric NO2 columns over South Eastern Europe, in Proceedings of the EumetSat Meteorological Satellite Conference, ISBN 978-92-9110-082-8, ISSN 1011-3932, September 10-12, Darmstadt, Germany, 2008.

 16. Mamouri, R. E., A. Papayannis, G. Tsaknakis, et al., First water vapor measurements over Athens, Greece, obtained by a combined Raman-elastic backscatter lidar system, Optica Pura Aplicada, 41 n2, 109-116, http://www.sedoptica.es/Menu_Volumenes/pdfs/283.pdf, 2008.

 17. Koukouli M. E., J-C Lambert, D. Balis, et al., Validation of different configurations of the GODFIT/GDP5 algorithm using ground-based total ozone data, in Proceedings of the ESA Atmospheric Science Conference (ESA Special Publication), 676, 7-11September, Barcelona, Spain, 2009.

 18. Loyola D., M. Coldewey-Egbers, W. Zimmer, et al., Total Ozone Trends Dervied from the 14-Years Combined GOME/SCIAMACHY/GOME-2 Data Record, in Proceedings of the ESA Atmospheric Science Conference (ESA Special Publication), 676, 7-11 September, Barcelona, Spain, 2009.

 19. M. E. Koukouli, J. Van Geffen, N. Krotkov, et al., SO2 atmospheric loading revealed through ground-based and satellite measurements, in Proceedings of the International Space Technology Conference, August 24-26, Thessaloniki, Greece, 2009.

 20. I. Zyrichidou, M. E. Koukouli, D.S. Balis, et al., Comparison of Satellite NO2 Observations with High Resolution Model Simulations over the Balkan Peninsula, in American Institute of Physics Conference Proceedings, vol 1203, pp. 632-637, http://dx.doi.org/10.1063/1.3322525 , 2010.

 21. M. E. Koukouli, J. Van Geffen, N. Krotkov, et al., SO2 atmospheric loading revealed through ground-based and satellite measurements, in Proceedings of the X EMTE National-International Conference of Meteorology-Climatology and Atmospheric Physics, 968-976, May 25-28, Patras, Greece, www.comecap10.upatras.gr/COMECAP10_ConferenceProccedings.rar, 2010.

 22. I. Zyrichidou, D.S. Balis, K. Tourpali, et al., Characteristics of the ozone decline estimated from multiple satellite sensors, in Proceedings of the X EMTE National-International Conference of Meteorology-Climatology and Atmospheric Physics, 616-626, May 25-28, Patras, Greece, www.comecap10.upatras.gr/COMECAP10_ConferenceProccedings.rar, 2010.

 23. T. E. Sarris, E. R. Talaat, A. Papayannis, et al., Study results for the global Lidar exploration of the mesosphere, in Proceedings of the 25rd International Laser and Radar conference (ILRC25), ISBN-978-161-782-614-6, http://www.proceedings.com/11760.html, 5-9 July, St. Petersburg, Russia, 2010.

 24. Zyrichidou I., Koukouli M.E., Balis D., et al., Compilation of a NOx emission inventory for the Balkan region using satellite tropospheric NO2 columns, in Advances in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, Springer Atmospheric Sciences, C.G. Helmis and P.T. Nastos (eds.), http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-29172-2_177, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2012.

 25. Koukouli M.E., Valks P., Poupkou A., et al., Investigating the GOME2/MetopA total sulphur dioxide load with the aid of chemical transport modeling over the Balkan region, in Advances in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, Springer Atmospheric Sciences, C.G. Helmis and P.T. Nastos (eds.), http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-29172-2_150, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2012.

 26. Koukouli, M. E., Balis, D. S., Dimopoulos, S., et al., Satellite Monitoring of Ash and Sulphur Dioxide for the mitigation of Aviation Hazards, in E-Proceedings of the XII EMTE National-International Conference of Meteorology-Climatology and Atmospheric Physics, Vol 2., ISBN-978-960-524-430-9, May 28-31, Heraklion, Greece, http://comecap2014.chemistry.uoc.gr/COMECAP-ISBN-978-960-524-430-9-vol_2.pdf, 2014.

 27. Koukouli, M. E., Zyrichidou, I., Balis, D. S., et al., Validation of an improved European long-term multi-sensor global total ozone record as part of the ESA Climate Change Initiative, in E-Proceedings of the XII EMTE National-International Conference of Meteorology-Climatology and Atmospheric Physics, Vol 2., http://comecap2014.chemistry.uoc.gr/COMECAP-ISBN-978-960-524-430-9-vol_2.pdf, ISBN-978-960-524-430-9, May 28-31, Heraklion, Greece, 2014.

 28. Koukouli, M. E., Zyrichidou, I., Balis, D. S., et al., Global total ozone and sulphur dioxide columns validation as part of the EUMETSAT Satellite Application Facility on Ozone and Atmospheric Chemistry Monitoring, in E-Proceedings of the XII EMTE National-International Conference of Meteorology-Climatology and Atmospheric Physics, Vol 2., ISBN-978-960-524-430-9, May 28-31, Heraklion, Greece, http://comecap2014.chemistry.uoc.gr/COMECAP-ISBN-978-960-524-430-9-vol_2.pdf, 2014.

 29. Koukouli, M. E., D. S. Balis, N. Theys, et al, OMI/Aura, SCIAMACHY/Envisat and GOME2/MetopA Sulphur Dioxide Estimates; the case of Eastern Asia, in Proceedings of the ESA Atmos 2015 Advances in Atmospheric Science and Applications conference, ESA, Special Publication SP-735, June 08-12, Crete, Greece, 2015.

 30. Balis, D. S., N. Siomos, M. E. Koukouli, et al., Validation of ash optical depth and layer height from IASI using EARLINET LIDAR data, EPJ Web of Conferences, Vol. 119, The 27th International Laser Radar Conference (ILRC 27), New York City, USA, July 5-10, 2015, B. Gross, F. Moshary and M. Arend (Eds.), http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/201611907006, 2015.

 31. M. M. Zempila, M. E. Koukouli, A. Bais, et al., Long-term comparisons of OMI surface UV irradiances with a NILU-UV multi-filter actinometer in Thessaloniki, Greece, in Proceedings of the European Space Agency Living Planet Symposium, 9-13 May, Prague, Czech Republic, 2016.

 32. M. M. Zempila, I. Fountoulakis, M. Taylor, et al., CIE, Vitamin D and DNA damage: A synergetic study in Thessaloniki, Greece, in Proceedings of the European Space Agency Living Planet Symposium, 9-13 May, Prague, Czech Republic, 2016.

 33. M. E. Koukouli, D. S. Balis, I. Zyrichidou, et al., Area sulphur dioxide emissions over China extracted from GOME2/MetopA observations, in Proceedings of the European Space Agency Living Planet Symposium, 9-13 May, Prague, Czech Republic, 2016.

 34. Taylor M., Koukouli M.E., Theys N., et al., A robust seasonality detector for time series affected by periodic drivers and sporadic events; application to SO2 observations over China, in book: Perspectives on Atmospheric Sciences, pp.1035-1041, online ISBN: 978-3-319-35095-0, Springer International Publishing, XIII EMTE National-International Conference of Meteorology-Climatology and Atmospheric Physics, September 19-21, Thessaloniki, Greece, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-35095-0_148, 2017.

 35. Koukouli, M. E., Theys, N., Ding, J, et al.,Top-down SO2 emissions over China; a satellite approach, in book: Perspectives on Atmospheric Sciences, pp.1015-1020, online ISBN: 978-3-319-35095-0, Springer International Publishing, XIII EMTE National-International Conference of Meteorology-Climatology and Atmospheric Physics, September 19-21, Thessaloniki, Greece,http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-35095-0_145, 2017.

 36. Drosoglou Th., Bais A.F., Zyrichidou I., et al., Comparison of ground-based tropospheric NO2 columns with OMI/Aura products in the greater area of Thessaloniki by means of air quality modeling tool, , in book: Perspectives on Atmospheric Sciences, pp.1075-1080, online ISBN: 978-3-319-35095-0, Springer International Publishing, XIII EMTE National-International Conference of Meteorology-Climatology and Atmospheric Physics, September 19-21, Thessaloniki, Greece, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-35095-0_153, 2017.

 37. Zyrichidou I., Balis D., Liora N., et al., Investigating the impact of the economic recession over Mediterranean urban regions on satellite-based formaldehyde columns; comparison with chemistry transport model results, in book: Perspectives on Atmospheric Sciences, pp.1027-1033, online ISBN: 978-3-319-35095-0, Springer International Publishing, XIII EMTE National-International Conference of Meteorology-Climatology and Atmospheric Physics, September 19-21, Thessaloniki, Greece, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-35095-0_147, 2017.


Ανακοινωσεις σε Διεθνη Επιστημονικα Συνεδρια (Περιλήψεις)
 1. M. E. Koukouli, P. J. G. Irwin and F. W. Taylor, Cloud-Top Water Vapour Abundance on Venus, 32nd Meeting of the Division of Planetary Physics, American Astronomical Society, Los Angeles, USA, October 2000.

 2. M. E. Koukouli and P. J. G. Irwin, Water Vapour in Venus' Middle Atmosphere; Pioneer Venus Revisited, 5th Conference of the Hellenic Astronomical Society, Crete,Greece, September 2001.

 3. Μ. E. Koukouli, P. J. G. Irwin and F. W. Taylor, Water Vapour in Venus' Middle Atmosphere; New analysis of the Pioneer Venus OIR data, 33rd Meeting of the Division of Planetary Physics, American Astronomical Society, New Orleans, USA, November 2001.

 4. Koukouli, M. E. and F.W.Taylor, An unexplored atmosphere; the case of Venus in view of the arrival of Venus Express, in Proceedings of the 6th Hellenic Astronomical Conference, September 15-17, Athens, 2003. http://www.astro.auth.gr/elaset/helasmtg/2003/helas_2003_proceedings.pdf

 5. M. E. Koukouli, P. J. G. Irwin and F. W. Taylor, Water vapour abundance in Venus' middle atmosphere from joint Pioneer Venus OIR and Venera 15 FTS retrievals, in Geophysical Research Abstracts Vol 5, European Geosciences Union, EGS-AGU-EUG Joint Assembly, April 06-11, Nice, France, EAE03-A-00040, 2003.

 6. M. E. Koukouli for the IMK/IAA MIPAS/ENVISAT team, Water vapour abundance under non-LTE conditions from MIPAS upper atmosphere measurements, in Geophysical Research Abstracts Vol 6, European Geosciences Union, General Assembly, April 25-30, Nice, France, EGU04-A-04722, 2004.

 7. Μ. López-Puertas and M. E. Koukouli for the IMK/IAA MIPAS/ENVISAT team, Evidence for CH4 7.6 µm non-LTE mesospheric emission as measured by MIPAS/ENVISAT, in Geophysical Research Abstracts Vol 6, European Geosciences Union, General Assembly, April 25-30, Nice, France, EGU04-A-04680, 2004.

 8. M. E. Koukouli, B. Bézard and C. F. Wilson, Venus’ atmospheric water vapour in view of the arrival of the Venus Express mission, in Geophysical Research Abstracts Vol 6, European Geosciences Union, General Assembly, April 25-30, Nice, France, EGU04-A-07210, 2004.

 9. M. E. Koukouli for the IMK/IAA MIPAS/ENVISAT team, H20 and CH4 abundances under non-LTE conditions from MIPAS measurements, 35th COSPAR Assembly, Paris, France, July 2004.

 10. M. E. Koukouli for the IMK/IAA MIPAS/ENVISAT team, H2O and CH4 in the atmosphere from MIPAS Upper Atmosphere measurements, 2004 ENVISAT ERS symposium, Salzburg, Austria, September 2004.

 11. M. Lopez-Puertas, B. Funke, Clarmann, T. V., et al., Composition Changes in the Polar Stratosphere and Mesosphere Induced by the 2003 Solar Proton Events, Eos Trans. AGU, 85(47), Fall Meet. Suppl., Abstract N: A11E-04, December 2004.

 12. B. Funke, Clarmann, T. V., Fischer, H., et al., Polar NOx in the Middle and Upper Stratosphere Observed by MIPAS on ENVISAT, Eos Trans. AGU, 85(47), Fall Meet. Suppl., Abstract N: A31A-0041, December 2004.

 13. M. E. Koukouli, M.A. López-Valverde, A. Coustenis and M. López-Puertas, Non-LTE in planetary atmospheres, 7th Conference of the Hellenic Astronomical Society, Kefallinia, Greece, September 2005.

 14. G. P. Stiller, B. Funke, N. Glatthor, et al., The first two years of the MIPAS/ENVISAT mission: Scientific results related to the upper troposphere and lower stratosphere (UTLS),Aura Science Meeting, Den Haag, Netherlands, November 2005.

 15. G. P. Stiller, B. Funke, N. Glatthor, et al., The first two years of the MIPAS/ENVISAT mission: Scientific results related to polar ozone chemistry, Aura Science Meeting, Den Haag, Netherlands, November 2005.

 16. B. Funke, T. Von Clarmann, H. Fischer, et al., The first two years of the MIPAS/ENVISAT mission: Scientific results related to the stratosphere and mesosphere, Aura Science Meeting, Den Haag, Netherlands, November 2005.

 17. Koukouli, M.E. , D. Balis, A. Bais, et al, OMI/Aura Aerosol Index and ground-based Brewer observations of Aerosol Optical Depth as scientific tools for the analysis of aerosol concentrations over Eastern Europe, in Geophysical Research Abstracts Vol 8, European Geosciences Union, General Assembly, April 02-07, Vienna, Austria, EGU06-A-03312, 2006.

 18. Koukouli, M.E. , Lopez-Puertas, M., Gil-Lopez, S., et al., Water vapour profiles and non-LTE parameters from its mesospheric emissions derived from MIPAS/Envisat, in Geophysical Research Abstracts Volume 8, European Geosciences Union, General Assembly, April 02-07, Vienna, Austria, EGU06-A-03303, 2006.

 19. M.E. Koukouli, Lopez-Puertas, M, Gil-Lopez, S., et al., Southern Hemispheric biomass burning as seen by MIPAS: C2H6 and ozone, European Space Agency Atmospheric Science Conference, 23-27 April, Montreux, Switzerland, April 2007.

 20. G.P. Stiller, T. von Clarmann, N. Glatthor et al., MIPAS global observations of the atmosphere from the upper troposphere to the lower thermosphere, XXIV General Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics, Perugia, Italy, July 2007.

 21. M. E. Koukouli, S. Kazadzis, D. Balis, et al., Investigations of the aerosol load over the Southern Balkan region as an indicator of air quality, XXIV General Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics, Perugia, Italy, July 2007.

 22. K. Tourpali, A. Kazantzidis, A. Bais, et al., Variability of surface erythemal irradiance calculated from a Chemistry- Climate Model output, UV conference celebrating 100 years of UV research, September 18-20, Davos, Switzerland, p83-84, 2007.

 23. Wang, D.Y., Hopfner, M., Mengistu Tsidu, et al., Validation of nitric acid retrieved by the IMK-IAA processor from MIPAS/ENVISAT measurements, 3rd Workshop on the Atmospheric Chemistry Validation of Envisat (ACVE-3), European Space Agency, (Special Publication) ESA SP, (SP-642), Frascati, 2007.

 24. Kokkalis, P., E. Gerasopoulos, V. Amiridis, et al., Climatology of aerosol optical depth over Athens, Greece using ground-based (LIDAR, Multi-filter Radiometer) and satellite data (MODIS), in 1st International Conference: From Deserts to Monsoons, June 1-6, Crete, Greece, 2008.

 25. Loyola, D., Coldewey-Egbers, M., Erbertseder, T, et al., Trend Analysis of GOME/SCIAMACHY/GOME-2 Total Column Ozone from 1995 to 2008, Abstratcts of the XXI Quadrennial Ozone Symposium, Tromso, Norway, July 2008.

 26. Loyola, D., Valks, P., Van Roozendael M., et al., Accurate Total Column Ozone and NO2 Products from GOME-2, Abstratcts of the XXI Quadrennial Ozone Symposium, Tromso, Norway, July 2008.

 27. D. Balis, M. E. Koukouli, V. Amirdis, et al., Validation services for ozone products within the Satellite Application Facility on Ozone Atmospheric Chemistry Monitoring, Abstratcts of the XXI Quadrennial Ozone Symposium, Tromso, Norway, July 2008.

 28. D. Balis, M. E. Koukouli, D. Loyola, et al., Validation of one year GOME-2 total ozone measurements, Abstracts of the XXI Quadrennial Ozone Symposium, Tromso, Norway, July 2008.

 29. G.P. Stiller, T. von Clarmann, N. Glatthor, et al., Review of the ENVISAT/MIPAS measurements and findings in the UTLS, 37th COSPAR Scientific Assembly in Montreal, Canada, 13-20 July 2008.

 30. Anthis, A., D. Balis, C. Zerefos, et al., Hellenic Contribution (LAP and HNMS) in the Program Ozone Monitoring Satellite Application Facility of Eumetsat, EumetSat Meteorological Satellite Conference, September 10-12, Darmstadt, Germany, 2008.

 31. Loyola, D., P. Valks, W. Zimmer, et al., O3M-SAF Pre-Operational Products: Gome-2 Total Column Ozone and NO2, EumetSat Meteorological Satellite Conference, September 10-12, Darmstadt, Germany, 2008.

 32. Van Roozendael M., D. Loyola, R.J.D. Spurr, et al., GDP 5.0 - Upgrade of the GOME Data Processor for Improved Total Ozone Columns, European Space Agency Atmospheric Science Conference 7-11 September, Barcelona, Spain, 2009.

 33. R. Spurr, Zimmer W., Loyola D., et al., Clouds as Scattering Layers: Improved Retrieval of GOME-2 Total Column Products, EUMETSAT Meteorological Satellite Conference, Bath, United Kingdom, 21 - 25 September, 2009.

 34. Loyola, D., M. Van Roozendael, R. J. D. Spurr, et al., GDP 5.0 - The New Operational GOME Total Ozone Product Based on the GODFIT Algorithm, ESA Living Planet Symposium, Tromso, Norway, 27 June - 02 July, 2010.

 35. Hao, N., P. Valks, D. Loyola, et al., Operational O3M-SAF trace gas column products: GOME-2 ozone, NO2, BrO, SO2 and CH2O, 38th COSPAR Scientific Assembly, Bremen, Germany, 18-25 July 2010.

 36. Zyrichidou, I., M. E. Koukouli, D. S. Balis, et al., Evaluation of high resolution simulated and OMI retrieved tropospheric NO2 column densities over the Balkan region, 38th COSPAR Scientific Assembly, Bremen, Germany, 18-25 July 2010.

 37. Nastis, A., M. E. Koukouli, D. S. Balis and K. Tourpali, Monitoring of wildfires in the tropics and the Mediterranean based on eleven years of the World Fire Atlas observations, 38th COSPAR Scientific Assembly, Bremen, Germany, 18-25 July 2010.

 38. Coldewey-Egbers, M., D. Loyola, W. Zimmer, et al., Comparison of observed and modelled global total ozone trends 1995-2009, 38th COSPAR Scientific Assembly, Bremen, Germany, 18-25 July 2010.

 39. Poupkou, A., Katragkou, E., Koukouli, M.E., et al., Evaluation of simulated PM10 concentrations over Greece using gridded satellite measurements, InternationalAerosol Conference - IAC 2010, 29 August - 3 September 2010, Helsinki, Finland, 2010.

 40. M. E. Koukouli, D. S. Balis, D. Loyola, et al., GOME-2/MetOp-A global total ozone column validation using reference ground-based observations and collocated GOME, SCIAMACHY Sciamachy and OMI measurements, EumetSat Meteorological Satellite Conference, September 20-24, Cordoba, Spain, 2010.

 41. M. E. Koukouli, P. Valks, M. Rix, et al., GOME-2 and SCIAMACHY global total sulphur dioxide: the potential of Brewer ground-based observations for validation, EumetSat Meteorological Satellite Conference, September 20-24, Cordoba, Spain, 2010.

 42. Zyrichidou, I., M. E. Koukouli, D. S. Balis, et al., Evaluating a NOX emission inventory for the Balkan region using satellite tropospheric NO2 columns, EumetSat Meteorological Satellite Conference, September 05-09, Oslo, Norway, 2011.

 43. M. Coldewey-Egbers, D. Loyola, W. Zimmer, et al., Global long-term ozone trends derived from different observed and modelled data sets, Geophysical Research Abstracts, Vol. 14, EGU2012-4880, 2012, EGU General Assembly, Vienna, Austria, 22 - 27 April 2012.

 44. D. Loyola, M. Van Roozendael, R. Spurr, et al., The new operational GOME/ERS-2 total ozone data: GDP version 5 direct-fitting algorithm, ESA Atmospheric Science Conference, June 18-22, Brugges, Belgium, 2012.

 45. M. E. Koukouli, D. S. Balis, D. Loyola, et al., The new operational GOME/ERS-2 total ozone data: GDP version 5 direct-fitting geophysical validation, ESA Atmospheric Science Conference, June 18-22, Brugges, Belgium, 2012.

 46. C. Lerot, M. Van Roozendael, R. Spurr, et al., Towards an improved total ozone climate data record from GOME, SCIAMACHY and GOME-2 as part of the ESA Climate Change Initiative,ESA Atmospheric Science Conference, June 18-22, Brugges, Belgium, 2012.

 47. M. E. Koukouli, D. Akritidis, E. Katragkou, et al., Assessment of Nitrogen Dioxide simulations over Europe using satellite total column observations, IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, 22-27 July, Munich, Germany, 2012.

 48. C. Lerot, M. Van Roozendael, R. Spurr, et al., A long-term total ozone climate data record based on European nadir UV-visible sensors, Quadrennial Ozone Symposium, Toronto, August 27-31, 2012.

 49. M. Coldewey-Egbers, D. Loyola, W. Zimmer, et al., Global total ozone trend patterns derived from 16 years of European satellite observations, Quadrennial Ozone Symposium, Toronto, August 27-31, 2012.

 50. M. E. Koukouli, D. Balis, D. Loyola, et al., Intercomparison of GOME-2/MetOp-A total ozone columns and measurements from the sensors GOME/ERS-2, SCIAMACHY/ENVISAT and OMI/Aura against ground-based measurements, Quadrennial Ozone Symposium, Toronto, August 27-31, 2012.

 51. M. E. Koukouli, D. Balis, D. Loyola, et al., Geophysical validation of the new operational GOME/ERS-2 total ozone product GDP version 5, Quadrennial Ozone Symposium, Toronto, August 27-31, 2012.

 52. K. Fragkos, A. Bais, C. Meleti, et al., Influence of variations in temperature and ozone profiles on Brewer total ozone measurements at Thessaloniki, Quadrennial Ozone Symposium, Toronto, August 27-31, 2012.

 53. M. E. Koukouli, D. Loyola, D. S. Balis, et al., Validation of sixteen years of merged GDP4.X level 3 total ozone columns for climate monitoring, EUMETSAT Meteorological Satellite Conference 3-7 September, Sopot, Poland, 2012.

 54. M. E. Koukouli, C. Lerot, D. S. Balis, et al, Validation of the total ozone climate data record from GOME, SCIAMACHY and GOME-2 as part of the ESA Climate Change Initiative, ACVE - Atmospheric Composition Validation and Evolution Workshop, 13-15 March 2013, ESA-ESRIN, Frascati, Italy.

 55. C. Lerot, M. Van Roozendael, R. Spurr, et al., A consistent long-term total ozone data record based on GOME, SCIAMACHY and GOME-2 sensors as part of the ESA Climate Change Initiative, ACVE - Atmospheric Composition Validation and Evolution Workshop, 13-15 March 2013, ESA-ESRIN, Frascati, Italy.

 56. M. E. Koukouli, E. Zyrichidou and D. Balis, Satellite Total Ozone Column Intercomparison against the WOUDC Dobson Network, Committee on Earth Observation Satellites (CEOS), Atmospheric Composition Constellation (ACC), 17-19 April, 2013, EUMETSAT, Darmstadt, Germany.

 57. A. F. Bais, K. Fragkos, M.E. Koukouli and D. Balis, Comparison of Brewer total ozone measurements using different ozone absorption cross sections with selected satellite measurements, IGACO-O3 Activity, WMO/GAW-IO3C, Committee on Absorption Cross Sections of Ozone (ACSO), June 3-5, WMO, Geneva, Switzerland, 2013.

 58. C. Lerot, M. Van Roozendael, R. Spurr, et al., An improved European multi-sensor total ozone climate data record as part of the ESA Climate Change Initiative, ESA Living Planet Symposium 2013, 09 - 13 September, Edinburgh, U.K, 2013.

 59. P. Valks, N. Hao, P. Hedelt, et al., Trace Gas Column Observations from the GOME‐2 instruments on MetOp‐A and -B, ESA Living Planet Symposium 2013, 09 - 13 September, Edinburgh, U.K, 2013.

 60. M. E. Koukouli, D. Balis, P. Valks, et al., Continuing the total ozone record; validating the first six months of GOME-2/Metop-B data, EUMETSAT Meteorological Satellite Conference 16-20 September, Vienna, Austria, 2013.

 61. P. Valks, N. Hao, P. Hedelt, et al., Trace Gas Column Observations from the GOME‐2 instruments on MetOp‐A and -B, EUMETSAT Meteorological Satellite Conference 16-20 September, Vienna, Austria, 2013.

 62. C. Spinetti, G. Salerno, T. Caltabiano, et al., Volcanic SO2 measurements by UV-TIR satellite retrievals: validation by using the ground-based FLAME network at Mt. Etna, Geophysical Research Abstracts vol 16, European Geosciences Union, General Assembly, Vienna, Austria, EGU2014-7956, 27 April - 02 May 2014.

 63. M. E. Koukouli, Balis, D. S., Dimopoulos, S, et al., Satellite Monitoring of Ash and Sulphur Dioxide for the mitigation of Aviation Hazards: Part I. Validation of satellitederived Volcanic Ash Levels, Geophysical Research Abstracts vol 16, European Geosciences Union, General Assembly, Vienna, Austria, EGU2014-10996, 27 April - 02 May 2014.

 64. M. E. Koukouli, Balis, D. S., Dimopoulos, S, et al., Satellite Monitoring of Ash and Sulphur Dioxide for the mitigation of Aviation Hazards: Part II. Validation of satellite-derived Volcanic Sulphur Dioxide Levels, Geophysical Research Abstracts vol 16, European Geosciences Union, General Assembly, Vienna, Austria, EGU2014-11502, 27 April - 02 May 2014.

 65. Van der A, R., Ding, J., Mijling, B., et al., Monitoring And Assessment Of Regional Air Quality In China Using Space Observations (MarcoPolo), European Space Agency, 2014 Dragon Symposium, Chengdu, P.R. China, 26 - 29 May 2014.

 66. P. Wang, L. G. Tilstra, R. van der A, et al., Detection of volcanic ash aerosols from UV-visible satellite spectrometers, DUST 2014 - International Conference on Atmospheric Dust, Castellaneta Marina, Italy, 1-6 June, 2014.

 67. I. Zyrichidou, M. E. Koukouli, D. Balis, et al., Global validation of IASI/Metop-A and IASI/Metop-B total ozone columns with ground-based measurements, EUMETSAT Meteorological Satellite Conference 22-26 September, Geneva, Switzerland, 2014.

 68. C. Lerot, T. Danckaert, J. van Gent, et al., Improved multi-sensor level-2 total ozone climate data records from GOME, SCIAMACHY, GOME-2 and OMI, EUMETSAT Meteorological Satellite Conference 22-26 September, Geneva, Switzerland, 2014.

 69. J.-C. Lambert, D. Balis, D. Hubert, et al., Compliance of CCI Ozone Fundamental Climate Data Records with GCOS requirements and research needs: Assessment method and current status, The Climate Symposium, 13-18 October, Darmstad, Germany, 2014.

 70. Th. Drosoglou, A. F. Bais, N. Kouremeti, et al, Comparison of tropospheric NO2 columns from ground based max-DOAS systems with satellite retrievals; A case study in the greater area of Thessaloniki, Geophysical Research Abstracts vol 17, European Geosciences Union, General Assembly, Vienna, Austria, EGU2015-10829, 12-17 April, 2015.

 71. E. Carboni, R. Grainger, T. A. Mather, et al., The vertical distribution of volcanic SO2 plumes measured by IASI, Geophysical Research Abstracts vol 17, European Geosciences Union, General Assembly, Vienna, Austria, EGU2015-11365, 12-17 April, 2015.

 72. M. E. Koukouli, D. S. Balis, N. Theys, Evaluation of satellite sulphur dioxide estimates from OMI/Aura,SCIAMACHY/Envisat and GOME2/MetopA, Geophysical Research Abstracts vol 17, European Geosciences Union, General Assembly, Vienna, Austria, EGU2015-8673, 12-17 April, 2015.

 73. M. Coldewey-Egbers, D. Loyola, P. Braesicke, et al., A new health check on the ozone layer at global and regional scales, International Symposium on Remote Sensing of Environment, May, 11-15, 2015, Berlin, Germany, 2015.

 74. M. E. Koukouli, I. Zyrichidou, D. S. Balis, et al., Validation of the new additions to the O3-CCI multi-sensor level-2 total ozone climate data record; OMI/Aura and GOME2/MetopB revisited, ESA Atmospheric Science Conference, June 8-12, Heraclion, Crete, Greece, 2015.

 75. Drosoglou Th., Bais A.F., Kouremeti N., et al., Retrieval of tropospheric columns from ground-based MAX-DOAS measurements performed in the greater area of Thessaloniki and comparison with satellite products, ESA Atmospheric Science Conference, June 8-12, Heraclion, Crete, Greece, 2015.

 76. J.-C. Lambert, D. S. Balis, D. Hubert, et al., CCI Ozone Fundamental Climate Data Records: Assessment of compliance with GCOS requirements and research needs,ESA Atmospheric Science Conference, June 8-12, Heraclion, Crete, Greece, 2015.

 77. M. E. Koukouli, D. S. Balis, N. Theys, et al., OMI/Aura, SCIAMACHY/Envisat and GOME2/MetopA sulphur dioxide estimates; the case of Eastern Asia, ESA Atmospheric Science Conference, June 8-12, Heraclion, Crete, Greece, 2015.

 78. C. Lerot, T. Danckaert, M. Van Roozendael, et al., Extension of the ESA CCI total ozone climate data record with the application of the GODFITv3 algorithm to OMI observations , ESA Atmospheric Science Conference, June 8-12, Heraclion, Crete, Greece, 2015.

 79. N. Hao, D. G. Loyola, M. Van Roozendael, et al., The operational Near-Real-Time Total Ozone Retrieval Algorithm for GOME-2 on MetOp-A MetOp-B and perspectives for TROPOMI/S5P,ESA Atmospheric Science Conference, June 8-12, Heraclion, Crete, Greece, 2015.

 80. M. Coldewey-Egbers, D. Loyola, P. Braesicke, et al., Global and Regional Ozone Trends Using 20 Years of European Satellite Data, ESA Atmospheric Science Conference, June 8-12, Heraclion, Crete, Greece, 2015.

 81. Van der A, R., Mijling, B., Ding, J., et al., Monitoring And Assessment Of Regional Air Quality In China Using Space Observations (MarcoPolo), European Space Agency, 2015 Dragon Symposium, Interlaken, Switzerland, 22 - 26 June, 2015.

 82. Y. Wang, T. Wagner, P. Xie, et al., MAX-DOAS observations and their application to the validation of satellite and model data in Wuxi, China, 7th International DOAS Workshop, Royal Belgian Institute of Natural Sciences, Brussels, Belgium, 6- 8 July 2015.

 83. M. Zempila, I. Fountoulakis, A. Bais, et al., CIE, Vitamin-D and DNA damage : a synergicstic study in Thessaloniki, Greece, 16th Congress of the European Society for Photobiology, Aveiro, Portugal, 31 August - 4 September 2015.

 84. M. E. Koukouli, D. S. Balis, F. Giannaropoulou and S. Tekes, The new EUMETSAT Satellite Application Facility on Ozone and Atmospheric Chemistry Monitoring, O3M-Saf, validation portal, EUMETSAT Meteorological Satellite Conference, 21-25 September, Toulouse, France, 2015.

 85. M. E. Koukouli, I. Zyrichidou, D. Balis, et al., Validating the Reprocessed GOME2/MetopA and /MetopB data records: Part I: The Total Ozone Column Measurements, EUMETSAT Meteorological Satellite Conference, 21-25 September, Toulouse, France, 2015.

 86. M. E. Koukouli, N. Theys, P. Hedelt, et al., Validating the Reprocessed GOME2/MetopA and /MetopB data records: Part II: The Sulphur Dioxide Measurements, EUMETSAT Meteorological Satellite Conference, 21-25 September,Toulouse, France, 2015.

 87. C. Lerot, T. Danckaert, M. van Roozendael, et al., Extension and improvement of a multi-sensor level-2 total ozone climate data record based on GOME, SCIAMACHY, GOME-2 and OMI observations, EUMETSAT Meteorological Satellite Conference, 21-25 September, Toulouse, France, 2015.

 88. Y.Wang, T. Wagner, P. Xie, et al., A23A-0258: MAX-DOAS observations and their application to the validation of satellite and model data in Wuxi, China, American Geophysical Union Fall Meeting, 14-18 December, San Francisco, U.S.A., 2015.

 89. M. Coldewey-Egbers, D. Loyola, P. Braesicke, et al., The ESA-CCI total ozone climate data record 1995-2015: investigation of long-term trends and variability, SPARC Workshop "Stratospheric Change and its Role for Climate Prediction (SHARP)", 16-19 February, Berlin, 2016.

 90. I. Zyrichidou, D. Balis, N. Liora, et al., Satellite retrievals of tropospheric formaldehyde columns over Europe: observed distributions, seasonal variability and comparisons with model measurements, European Space Agency Living Planet Symposium, 9-13 May, Prague, Czech Republic, 2016.

 91. M. Coldewey-Egbers, D. Loyola, P. Braesicke, et al., The extended GOME-type Total Ozone Essential Climate Variable data record - global and regional trends from the past 20 years, European Space Agency Living Planet Symposium, 9-13 May, Prague, Czech Republic, 2016.

 92. C. Lerot, T. Danckaert, M.van Roozendael, et al., An improved soft-calibration approach for total ozone climate data record generation from GOME, SCIAMACHY, GOME-2 and OMI sensors, European Space Agency Living Planet Symposium, 9-13 May, Prague, Czech Republic, 2016.

 93. M. van Roozendael, Lambert, J.C., Lerot, C., et al., Overview of the main achievements of the Ozone Climate Change Initiative Project, European Space Agency Living Planet Symposium, 9-13 May, Prague, Czech Republic, 2016.

 94. N. Hao, D. Loyola, M. van Roozendael, et al., Developments of the operational Near-Real-Time total ozone retrieval algorithm for GOME-2 and TROPOMI, European Space Agency Living Planet Symposium, 9-13 May, Prague, Czech Republic, 2016.

 95. P. Valks, N. Hao, P. Hedelt, et al., Operational trace gas column observations from GOME-2 on MetOp, European Space Agency Living Planet Symposium, 9-13 May, Prague, Czech Republic, 2016.

 96. R. J. van der A, J. Ding, B. Mijling, et al., Monitoring And Assessment Of Regional Air Quality In China Using Space Observations (MarcoPolo), 2016 Dragon 3 Final Results Dragon 4 KO Symposium, 4-8 July, Wuhan, P.R. China, 2016.

 97. I. Zyrichidou, D. Balis, N. Liora, et al., Air pollution in crisis: How the Greek economic collapse impacted space-borne formaldehyde levels, EOS Aura Science Team Meeting, 30 August - 1 September, Rotterdam, The Netherlands, 2016.

 98. R. J. van der A, B. Mijling, J. Ding, et al., Effectiveness of air quality policy for SO2 and NOx emissions in China, EOS Aura Science Team Meeting, 30 August - 1 September, Rotterdam, The Netherlands, 2016.

 99. Y. Wang, S. Beirle, J. Lampel, et al., Validation of OMI, GOME-2A and GOME-2B tropospheric NO2, SO2 and HCHO products using MAX-DOAS observations in Wuxi,China: Effects of coincidence criteria, clouds, and a priori profiles, EOS Aura Science Team Meeting, 30 August - 1 September, Rotterdam, The Netherlands, 2016.

 100. N. Peinado-Galan, X. Calbet, O.E. Garcia, et al., Quality assessment of IASI/Metop-A and OMI/Aura ozone column amounts by using EUBREWNET ground-based measurements, Quadrennial Ozone Symposium, International Ozone Commission (IO3C), 4-9 September, Edinburgh, U. K., 2016.

 101. M. Taylor, K. Fragkos, M. E. Koukouli, A global topology of oscillations and trends in multi-decadal ozone from spectral analysis of zonally-averaged merged satellite data, Quadrennial Ozone Symposium, International Ozone Commission (IO3C), 4-9 September, Edinburgh, U. K., 2016.

 102. C. Lerot, T. Danckaert, M. van Roozendael, et al., Improved algorithm baseline for the generation of total ozone climate data records: application to OMI, Quadrennial Ozone Symposium, International Ozone Commission (IO3C), 4-9 September, Edinburgh, U. K., 2016.

 103. M. M. Zempila, M. Taylor, M. E. Koukouli, et al., High frequency retrieval of total ozone from a ground-based NILU-UV radiometer using a neural network model: validation of the model and evaluation of satellite observations, Quadrennial Ozone Symposium, International Ozone Commission (IO3C), 4-9 September, U. K., 2016.

 104. M. E. Koukouli, C. Lerot, K. Fragkos, et al., Validation of the long term ESA Ozone-CCI GODFIT_v3 Total Ozone Record using three different ground-based instruments in a Northern mid-latitude station, Quadrennial Ozone Symposium, International Ozone Commission (IO3C), 4-9 September, U. K., 2016.

 105. N. Peinado-Galan, O. E. Garcia, X. Calbet, et al., Comparison of IASI/Metop-A and OMI/Aura ozone column amounts with EUBREWNET ground-based measurements, EUMETSAT Meteorological Satellite Conference, 26-30 September, Darmstadt, Germany, 2016.

 106. Y. Wang, J. Lampei, T. Wagner, et al., Vertical distributions of NO2, SO2, HCHO and aerosols derived from MAX-DOAS observations during 2011 to 2014 in Wuxi, China, and application to the validation of satellite and model data, International Global Atmospheric Chemistry (IGAC) Project 2016 Science Conference, 26-30 September, Breckenridge, CO, USA, 2016.

 107. Lerot, C., Danckaert, T., Van Roozendael, M., et al., Improved Algorithm Baseline For The Generation Of Total Ozone Climate Data Records: Application To GOME And OMI,Atmospheric Composition Validation and Evolution, ACVE 2016, European Space Agency, Octrober 18-20, Frascati, Italy, 2016.

 108. Wang, Y., Beirle, S., Lampel, J., et al., Validation of OMI, GOME-2A and GOME-2B tropospheric NO2, SO2 and HCHO products using MAX-DOAS observations from 2011 to 2014 in Wuxi, China, Atmospheric Composition Validation and Evolution, ACVE 2016, European Space Agency, Octrober 18-20, Frascati, Italy, 2016.

 109. Zempila. M., M. E. Koukouli, A. Bais, et al., Evaluation of OMI Surface UV Irradiances against NILU-UV Measurements: in preparation for TROPOMI/S5P, Atmospheric Composition Validation and Evolution, ACVE 2016, European Space Agency, Octrober 18-20, Frascati, Italy, 2016.

 110. Zempila. M., Taylor, M., M. E. Koukouli, et al., Evaluation of Satellite Photobiological Effective Dose Products with a ground-based NILU-UV Radiometer: in preparation for TROPOMI/S5P, Atmospheric Composition Validation and Evolution, ACVE 2016, European Space Agency, Octrober 18-20, Frascati, Italy, 2016.

 111. Zempila. M., Taylor, M., M. E. Koukouli, et al., Evaluation of Satellite Total Ozone Observations with a ground-based NILU-UV Radiometer: in preparation for TROPOMI/S5P, Atmospheric Composition Validation and Evolution, ACVE 2016, European Space Agency, Octrober 18-20, Frascati, Italy, 2016.

 112. M. E. Koukouli, D. S. Balis, N. Hao, et al., Validating the NRT Total Ozone Retrieval Algorithm for TROPOMI/S5P based on GOME-2/Metop-A observations, Atmospheric Composition Validation and Evolution, ACVE 2016, European Space Agency, October 18-20, Frascati, Italy, 2016.

 113. D. S.Balis, M.E. Koukouli, N. Theys, et al., Updated SO2 Emission Estimates over China using OMI/Aura Observations and the CHIMERE CTM, AGU 2016 Fall Meeting, American Geophysical Union, December 12-16, San Francisco, U.S.A., 2016.


Διδακτικο και Εκπαιδευτικό Εργο

Ιδιότητα Eπιπεδο Mαθημα Tμημα/Σχολη Πανεπιστημιο Ακαδημαικα έτη
Βοηθός Εργαστηρίου Προπτυχιακό, 1ο έτος Εργαστήριο Ηλεκτρομαγνητισμού Τμήμα Φυσικής Οξφορδης 2000-2001
Βοηθός διδασκαλίας Προπτυχιακό, 4ο έτος Φυσική της Ατμόσφαιρας και των Ωκεανών Τμήμα Φυσικής Οξφορδης 2000-2001
2001-2002
Ωρομίσθια Καθηγήτρια Προπτυχιακό, 1ο & 2ο έτος Φυσική της Ατμόσφαιρας και των Νεφών Μετεωρολογία Ρύπανση της Ατμόσφαιρας

Σχολή Διοικητικών Αξιωματικών

113 Πτέρυγα Μάχης, Ελληνική Αεροπορία

2005-2006
2006-2007
Μεταδιδάκτορας Ερευνητής Μεταπτυχιακό Φυσικής Περιβάλλοντος, 1ο εξάμηνο, Ατμοσφαιρική Οπτική Τμήμα Φυσικής Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης 2004-2005
2005-2006
2007-2008
Λέκτορας [νόμος 407/80] Προπτυχιακό, 7ο εξάμηνο Εργαστήρια Ατμοσφαρικής Ρύπανσης

Τμήμα Μηχανικών Περιβάλλοντος, Πολυτεχνική Σχολή

Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης 2006-2007
2007-2008
Συνεργαζόμενο Εκπαιδευτικό Προσωπικό [ΣΕΠ] Μεταπτυχιακό Πρόγραμμα Σπουδών, Διαχείριση Αποβλήτων Διαχείριση Αέριων Ρύπων

Σχολή Θετικών Επιστημών και Τεχνολογίας

Ελληνικό Ανοιχτό Πανεπιστήμιο 2015-2017

Επικουρική επίβλεψη Διπλωματικών Εργασιών


Τίτλος Εργασίας Ονοματεπωνυμο Υποψηφιου Ακαδημαικα Ετη
Πτυχιακή Παρακολούθηση πυρκαγιών από δορυφορικές παρατηρήσεις σε παγκόσμια κλίμακα Αθανάσιος Νάτσης 2009-2010
Η ποιότητα του αέρα στην Θεσσαλονίκη μέσω μετρήσεων του διοξειδίου του θείου Γεώργιος Βλασακούδης 2010-2011
Μελέτη της επίδρασης της έκρηξης του ηφαιστείου Kasatochi τον Αύγουστο του 2008 στα επίπεδα του διοξειδίου του θείου παγκόσμια. Δημήτριος Κατσικάρης 2011-2012
Μεταπτυχιακή Μελέτη του ολικού φόρτου της ατμόσφαιρας σε διοξείδιο του θείου από δορυφορικές και επίγειες παρατηρήσεις Αριστείδης Γεωργούλιας 2006-2007
Μελέτη των αιτιών πυρκαγιάς μέσω δορυφορικών παρατηρήσεων Ευθύμιος Μπασδέκης 2008-2010
Investigating the aerosol parameters affecting the satellite NO2 observations on a global scale Δημήτριος Κατσικάρης 2014-2015
Investigation of the factors affecting the validation of satellite total ozone Μαρίνα Ζάρα 2014-2015
Τεχνολογίες περιορισμού των αερίων ρύπων σε εμπορικά πλοία – η μελέτη περίπτωσης δεξαμενόπλοιου μεταφοράς αργού πετρελαίου τύπου Aframax. Στέφανος Γιακουμάτος 2015-2016
Σύνδρομο νοσηρού κτιρίου και επιπτώσεις στην υγεία. Μέτρα πρόληψης και αντιμετώπισης. Κωνσταντίνος Ζoυλιάτης 2015-2016
Comparisons of OMI/Aura SO2 observations with Brewer spectrophotometer ground-based measurements: the 2004-2014 volcanic activity Θεοφάνης Σταμούλης 2015-2016
Διδακτορική Μελέτη της ποιότητας αέρα σε παγκόσμια κλίμακα με μεθόδους δορυφορικής τηλεπισκόπησης Ειρήνη Ζυριχίδου 2007-2013
Συμμετοχη Σε Σεμιναρια Επιμορφωσης – Επιστημονικη επαγγελματικη Κατάρτηση

 1. Θερινό Σχολείο Εφαρμοσμένης Φυσικής, Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών και Τεχνολογικών Επιστημών, Πανεπιστήμιο Κρήτης, Ηράκλειο, Κρήτη, Ιούνιος 1995 [συμμετέχουσα].

 2. Θερινό Σχολείο με έμφαση στον Πλανήτη «Άρη», Ευρωπαϊκός Οργανισμός Διαστήματος (ESA), Alpbach, Austia, Αύγουστος 1999 [συμμετέχουσα].

 3. European Space Agency Course in “Writing a good technical and contractual proposal in response to an ESA ITT, European Space Agency, Athens, May 2006 [συμμετέχουσα].

 4. Σεμινάριο Βασικής Εκπαίδευσης, Εκμάθευση του επιστημονικού προγράμματος ανάλυσης δορυφορικής, μετεωρολογικής και περιβαλλοντικής εικόνας ENVI/IDL, Inforest Research O. C. –Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Απρίλιος 2006 [συμμετέχουσα].

 5. Θερινό σχολείο στην Τηλεπισκόπιση της Γης, Marie-Curie Series of Events “Methods of Interdisciplinary Environmental Research”, Ispra, Ιταλία, Σεπτέμβριος 2006 [συμμετέχουσα].

 6. Ανθρώπινο Δίκτυο «Προηγμένες Τεχνολογίες και Τεχνικές Τηλεπισκόπησης για την παρακολούθηση και Προστασία Δασικών και άλλων Χερσαίων Οικοσυστημάτων (ΠΡΟΤΗΠΑ)», Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας (Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ»), 2007 [οργανωτική επιτροπή, εισηγήτρια]

Υποτροφίες - Διακρίσεις

 1. Οικονομική υποστήριξη της Ευρωπαϊκής Διαστημικής Υπηρεσίας (ESA), Συμμετοχή στο Θερινό Σχολείο «Ο Πλανήτης Άρης», Αυστρία, Ιούλιος 1999.

 2. Οικονομική υποστήριξη για Νέους Eπιστήμονες, Αμερικανική Αστρονομική Εταιρία, Συμμετοχή στο 32ο Συνέδριο του Τμήματος Πλανητικών Επιστημών, Los Angeles, Αμερική, και για το 31ο Συνέδριο στην Πάδοβα, Ιταλία, Αύγουστος 2000 και 2001.

 3. Οικονομική υποστήριξη για Νέους Eπιστήμονες, Ελληνική Αστρονομική Εταιρία, Συμμετοχή στο 5ο Συνέδριο της Ελληνικής Αστρονομικής Εταιρίας, Ηράκλειο, Κρήτη, Σεπτεμβριος 2001 και στο 7ο Συνέδριο, Κεφαλλονιά, Σεπτέμβριος 2005.

 4. Υποτροφία Αριστείας του Ιδρύματος Μποδοσάκη, Αθήνα, για την εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, Σεπτέμβριος 1999-Δεκέμβριος 2002.

 5. Υποτροφία Αριστείας για μεταδιδακτορικούς ερευνητές στο Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Επιτροπή Ερευνών του Αριστοτέλειου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης,Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2005.

Εισηγήσεις-σεμινάρια

 1. Remote sounding of water vapour in Venus' middle atmosphere“, Προσκεκλημένη ομιλήτρια σε σεμινάριο στο Laboratoire d'Etudes Spatiales et d'Instrumentation en Astrophysique, Observatoire de Meudon, Παρίσι, Γαλλία, Δεκέμβρης 2002.

 2. Water vapour in Venus' middle atmosphere“, Προσκεκλημένη ομιλήτρια σε σεμινάριο στο Instituto di Fisica Applicata "Nello Carrara", Φλωρεντία, Ιταλία, Μάρτιος 2003.

 3. Δορυφορικές μετρήσεις των υδρατμών. Εφαρμογή στην Αφροδίτη.“, Διάλεξη στο τμήμα μεταπτυχιακών φοιτητών Φυσικής Περιβάλλοντος, Α.Π.Θ., Μάρτιος 2003.

 4. Venus: the forgotten planet“, Διάλεξη στο Ινστιτούτο Αστροφυσικής της Ανδαλουσίας, Γρανάδα, Ισπανία, Μάϊος 2003.

 5. H20 and CH4 abundances under non-LTE conditions from MIPAS upper atmosphere measurements”, Προσκεκλημένη ομιλήτρια σε σεμινάριο στo Space and Atmospheric Physics Group, Imperial College London, Αγγλία, Ιούνιος 2004.

 6. Τηλεπισκόπιση Γης και Πλανητών – Δορυφορικές παρατηρήσεις”, Προσκεκλημένη ομιλήτρια σε σεμινάριο στo Εργ. Ηλεκτρομαγνητικής Θεωρίας, Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών &Μηχανικών Υπολογιστών, Δημοκρίτειο Πανεπιστήμιο Θράκης, Οκτωβρίος 2005.

 7. The big eye in the sky: monitoring climate change from Space”, Προσκεκλημένη ομιλήτρια σε σεμινάριο στo Centre for Space Physics, Boston University, Boston, USA, April 2008.

 8. Air pollution from space: recent advancements from satellite remote sensing instruments”, Προσκεκλημένη ομιλήτρια σε σεμινάριο στo Institute of Telematics and Informatics, Centre for Research and Technology Hellas, Thessaloniki, Greece, Μάρτιος 2012.

Ερευνητικα Πεδια - Ενδιαφεροντα

 • Φυσική της ατμόσφαιρας με έμφαση στη μελέτη των αιωρούμενων σωματιδίων και των φυσικοχημικών τους ιδιοτήτων για τον καθορισμό του περιβαλλοντικού και κλιματικού τους ρόλου.

 • Επίγειες και δορυφορικές μέθοδοι ενεργητικής και παθητικής τηλεπισκόπησης για την καταγραφή ατμοσφαιρικών συστατικών (αιωρούμενα σωματίδια, όζον, αέριοι ρύποι) και τη μελέτη φυσικο-χημικών διεργασιών.

 • Διακρίβωση και τεκμηρίωση δορυφορικών παρατηρήσεων και εκτιμήσεων δυναμικών προσομοιώσεων ατμοσφαιρικών διεργασιών, με τη χρήση επίγειων μετρήσεων ατμοσφαιρικών παραμέτρων.


Εμπειρια στην Αναπτυξη Αλγόριθμων Η/Υ

 • Επεξεργασία επίγειων και δορυφορικών πρωτογενών μετρήσεων τηλεπισκόπησης [level 2 remote sensing measurements] και ανάπτυξη αλγορίθμων για την ανάκτηση ατμοσφαιρικών παραμέτρων [radiative transfer modeling, DOAS technique, κ.α.]

 • Ενδελεχής γνώση και εκτεταμένη πρακτική εμπειρία σε αλγορίθμους αντιστροφής [inversion modeling], τεχνικές στατιστικής ανάλυσης και ανάλυσης κατά συστάδες [air mass trajectory calculation and analysis].

 • Χρήση εξειδικευμένων λογισμικών μαθηματικής και στατιστικής ανάλυσης δεδομένων, π.χ. Origin.

 • Δημιουργία πρωτότυπων εφαρμογών επιστημονικής ανάλυσης με την χρήση γλώσσας προγραμματισμού όπως Fortran77, IDL, MatLab κ.α. για την επίλυση συγκεκριμένων προβλημάτων.

 • Ευκολία εργασίας σε περιβάλλοντα Linux, Windows και Cygwin.

 • Συγγραφή εργασιών με LateX, MS Word.

Ξένες Γλώσσες

Αγγλικά (άριστα), Γαλλικά (άριστα), Ισπανικά (άριστα), Ιταλικά (βασικά).

Κριτής Σε Διεθνη Επιστημονικα Περιοδικα

 • Advances in Space Research, Elsevier Science.
 • Atmospheric Chemistry and Physics, European Geophysical Union.
 • Atmospheric Environment, Elsevier Science.
 • Atmospheric Measurements and Techniques, European Geophysical Union.
 • Atmospheric Measurements and Techniques, European Geophysical Union.
 • Atmospheric Research, Elsevier Science.
 • International Journal of Remote Sensing, Taylor & Francis.
 • Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, Elsevier Science
 • Particuology, Elsevier Science.
 • Remote Sensing Applications: Society and Environment, Elsevier Science.
 • Remote Sensing of Environment, Elsevier Science.