Βιογραφικό Σημείωμα

 

 

 

 

 

Μαρία Ελισσαβετ Κουκουλη

 

 

Φυσικοσ – Ερευνητρια

 

 

Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας,

Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών,

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Τετάρτη, 26 Ιανουαρίου 2022

 

 

Ατομικα Στοιχεια

Ημερομηνία Γεννήσεως:

4 Δεκεμβρίου, 1977

Τόπος Γεννήσεως:

Θεσσαλονίκη, Ελλάδα

Οικογενειακή Κατάσταση

Έγγαμη με δύο κόρες.

Υπηκοότητα

Ελληνική

 

Στοιχεια Επαφησ

Διεύθυνση Εργασίας:

Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης. Τ. Θ. 149, Τ.Κ. 54124, Θεσσαλονίκη.

Τηλ.:

+30-2310-998191 (γραφείο) +30-6976-363508 (κινητό)

Fax:

+30-2310-998090

Σπουδεσ

1995-1999:

Συνδιασμένο Πτυχίο και Μεταπτυχιακό του Τμήματος Φυσικής και Αστρονομίας, University College London, [M.Sci. in Physics], με βαθμό Άριστα (83%).

1999-2003:

Διδακτορικός τίτλος σπουδών του Atmospheric, Oceanic and Planetary Physics Department του Πανεπιστημίου της Οξφόρδης, [D.Phil. in Physics], με βαθμό Άριστα [10/03/2003].

Θεσεις Εργασιασ

Ιούνιος 2003:

Επισκέπτρια Ερευνήτρια, Μεταδιδακτορική έρευνα και επιμόρφωση σε θέματα ανάλυσης δεδομένων τηλεπισκόπησης από τον MIPAS/ENVISAT, Instituto di Fisica Applicata "Nello Carrara", Φλωρεντία, Ιταλία.

Οκτώβριος 2003-Δεκέμβριος 2004:

Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια - Υπότροφος Marie Curie Host Institution Fellowship, Sounding from non-LTE Infrared Emissions of Temperature and Atmospheric Species, Instituto de Astrofísica de Andalucía, Γρανάδα, Ισπανία.

Ιανουάριος 2005-

σήμερα:

Μεταδιδακτορική Ερευνήτρια, Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Τμήμα Φυσικής, Σχολή Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Θεσσαλονίκη.

 

Αναλυση ερευνητικού έργου στο διαδικτυο

Scopus Author ID       Scopus Author ID: 9844993400

Researcher ID                 http://www.researcherid.com/rid/A-2249-2015

ORCID                                   http://orcid.org/0000-0002-7509-4027

Ερευνητικο Εργο – Ερευνητικα Προγραμματα

1.       2004 |TOPOZ III: Towards the Prediction of Atmospheric Ozone”, European Union, EKV2-2001-00102, Ινστιτούτο Αστροφυσικής της Ανδαλουσίας, Γρανάδα, Ισπανία [ερευνήτρια].

2.       2003-2004 | SIESTA: Sounding from non-lte Infrared EmissionS of Temperature and Atmospheric Species”, European Commission, IHPDEV-991-0438, Ινστιτούτο Αστροφυσικής της Ανδαλουσίας, Γρανάδα, Ισπανία [ερευνήτρια].

3.       2004-2006 |PYTHAGORAS Ι: Environmental effects of the trans-boundary aerosol pollution”, European Commission and National Resources, Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης [ερευνήτρια].

4.       2005-2007 | “European Aerosol Research Lidar Network: Advanced Sustainable Observation System (EARLINET_ASOS)”, European Commission, Sixth Framework Program, Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης [ερευνήτρια].

5.       2005-2007 |PYTHAGORAS IΙ: Radiative forcing estimates over the Mediterranean and South Eastern Europe”, European Commission and National Resources, Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης [ερευνήτρια].

6.       2006-2008 | “Stratosphere-Climate Links with Emphasis on the Upper Troposphere and Lower Stratosphere” (SCOUT-O3, European Commission, Sixth Framework Program, Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης [ερευνήτρια].

7.       2006-2009 |Air quality Monitoring and Forecasting In China (AMFIC)”, European Commission, Sixth Framework Program, Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης [ερευνήτρια].

8.       2007-2010 | GDP 5.0 -Upgrade of the GOME Data Processor for Improved Total Ozone Columns”, European Space Agency, Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης [ερευνήτρια.]

9.       2007-2009 | “Feasibility Study of a Low-Flying Spacecraft for the Exploration of the Mesosphere and Lower Thermosphere”, European Space Agency, ATHENA - Research and Innovation Center in Information, Communication and Knowledge Technologies, Space Programmes Unit, Αθήνα, [εξωτερικός συνεργάτης.]

10.   2007-2009 | Study and Monitoring of Earth Mesosphere by means of Lidar Techniques European Space Agency, ATHENA - Research and Innovation Center in Information, Communication and Knowledge Technologies, Space Programmes Unit, Αθήνα, [εξωτερικός συνεργάτης.]

11.   2009 | Low-Flying Spacecraft -Synergies for coordinated Campaigns”, European Space Agency, ATHENA - Research and Innovation Center in Information, Communication and Knowledge Technologies, Space Programmes Unit,  Αθήνα, [εξωτερικός συνεργάτης.]

12.   2008-2009 | Upper Atmosphere Science Database”, European Space Agency, ATHENA - Research and Innovation Center in Information, Communication and Knowledge Technologies, Space Programmes Unit, Αθήνα, [εξωτερικός συνεργάτης.]

13.   2007-2012| “Atmospheric Chemistry Monitoring Satellite Application Facility-Continuous Development and Operations Phase (CDOP)”, EUMETSAT, Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης [ερευνήτρια.]

14.   2010-2013 | Building consolidated climate-relevant ozone data sets in the framework of the ESA’s Climate Change Initiative (CCI)”, European Space Agency, Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης [ερευνήτρια].

15.   2012-2016 | "Air quality Monitoring and Forecasting in China – Dragon III Cooperation Call", European Space Agency, Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης [ερευνήτρια].

16.   2012-2013 | “Satellite Monitoring of Ash and Sulphur dioxide for the mitigation of aviation Hazards [SMASH]”, European Space Agency, Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης [συντονίστρια-ερευνήτρια].

17.   2012-2017 | “Atmospheric Chemistry Monitoring Satellite Application Facility-Second Continuous Development and Operations Phase (CDOP-2)”, EUMETSAT, Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης [ερευνήτρια.]

18.   2014-2017 | Monitoring and Assessment of Regional Air quality in China using Space Observations, Project Of Long-term Sino-European Co-Operation [MARCO POLO]”, European Commission, Seventh Framework Program, Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης [ερευνήτρια].

19.   2017-2022 | “Atmospheric Chemistry Monitoring Satellite Application Facility-Second Continuous Development and Operations Phase (CDOP-3)”, EUMETSAT, Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης [ερευνήτρια.]

20.   2018-2020 | «Καινοτόμο σύστημα παρακολούθησης και πρόγνωσης της ποιότητας του αέρα | ΚΑΣΤΟΜ», Δράση Εθνικής Εμβέλειας, «Ερευνώ – Δημιουργώ – Καινοτομώ» , ΕΠΑνΕΚ, Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης [ερευνήτρια.]

21.   2019-2021 | PANhellenic infrastructure for Atmospheric Composition and climatE change - Πανελλαδική Υποδομή για Ατμοσφαιρική Σύσταση και Κλιματική Αλλαγή | ΠΑΝΑΚΕΙΑ”, ΕΠ Ανταγωνιστικότητα, Επιχειρηματικότητα και Καινοτομία, ΕΤΑΚ, Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης [ερευνήτρια.]

22.   2019-2021 | “Αξιολογηση των δορυφορικών μετρήσεων του ύψους των στρωματώσεων του SO2” |, European Space Agency, Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης [συντονίστρια-ερευνήτρια].

23.   2022-2027 |Atmospheric Chemistry Monitoring Satellite Application Facility-Second Continuous Development and Operations Phase (CDOP-4)”, EUMETSAT, Εργαστήριο Φυσικής της Ατμόσφαιρας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης [ερευνήτρια.]

 


 

Συγγραφη ερευνητικών προτασεων & προγραμματων

1.       European Commission, Marie Curie Intra-European Fellowships (EIF), Call Identifier: FP6-2002-Mobility-5, «Inversion of satellite remote sensing measurements of the Earth's atmosphere and assimilation of geophysical parameters in global atmospheric models», 2003.

2.       European Space Agency, Task Force - First Call for Ideas for Greece, «Regional Integrated Services related to Air Quality over South Eastern Europe», 2005.

3.       Ίδρυμα Κρατικών Υποτροφιών, Πρόγραμμα Μεταδιδακτορικής Έρευνας στην Ελλάδα, «Μελέτη των Μεταβολών του Διοξειδίου του Αζώτου στην Ελλάδα και Βαλκανικό Χώρο», 2007.

4.       European Commission, 7th Framework Programme on Research, Technological Development and Demonstration, ERC Starting Grant, ERC-2007-StG, «Regional Integrated Services related to Air Quality over South Eastern Europe», 2007.

5.       ΓΚοινοτικό Πλαίσιο στήριξης (2000 – 2006), Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ), Μέτρο 4.3., Δράση 4.3.6.1, Ε & Τ Συνεργασίας ΕλλάδαςΤουρκίας, «Development of a multi criteria decision system for fire prevention in forested areas using satellite images and meteorological data», 2005-2007.

6.       ΓΚοινοτικό Πλαίσιο στήριξης (2000 – 2006), Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανταγωνιστικότητα» (ΕΠΑΝ), Μέτρο 4.3., Δράση 4.3.6.1, Ε & Τ Συνεργασίας ΕλλάδαςΙταλίας, «Validation of Satellite-derived UV irradiance at two ground based stations with different atmospheric aerosol composition», 2005-2007.

7.       Κοινωφελές Ίδρυμα Ιωάννη Σ. Λάτση, Υποτροφίες Ερευνητικών Μελετών, “Μελέτη της μεταφοράς του διοξειδίου του Θείου πάνω από την πόλη της Θεσσαλονίκης”, 2008.

8.       Fulbright Scholar Program, Advanced Research and University Lecturing Awards in the United States, «Evaluation of satellite-derived tropospheric ozone quantities», 2008.

9.       ΕΣΠΑ 2007-2013, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», Ενίσχυση Μεταδιδακτόρων Ερευνητών,  «Regional Integrated Services related to Air Quality over South Eastern Europe», 2010.

10.   European Space Agency, “Mesosphere – Lower Thermosphere Space Lidar, A Proposal for Earth Explorer Opportunity Mission EE-8”, ATHENA SPU & Hovemere Ltd, Ref: ESA ESA/PB-EO/132/RoomDoc(2009)45, 2010.

11.   EUMETSAT, “Atmospheric Chemistry Monitoring Satellite Application Facility-Second Continuous Development and Operations Phase (CDOP-2) - March 2012-Feburary 2017”, 2011.

12.   ΕΣΠΑ 2007-2013, Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και δια βίου μάθηση», Δράση Αριστεία,  «Optimization and expansion of ground infrastructure for the validation of satellite-derived column densities of atmospheric species», 2011.

13.   EUMETSAT, “Atmospheric Composition Monitoring Satellite Application Facility - Third Continuous Development and Operations Phase (CDOP-3) - March 2017-Feburary 2022”, 2015.

14.   ΕΛΙΔΕΚ, Πρώτη προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση μεταδιδακτόρων ερευνητών/τριων, “SAtellite Based emission INventory over Europe | SABINE”, Γ.Γ.Ε.Τ, 2017.

15.   ΕΛΙΔΕΚ, Πρώτη προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας, “IdenTifying air pollution sources; synergy of gRound-based and sAtellite remote sensing of Essential Climate Variables in the Sentinel Era | TRACE ”,  Γ.Γ.Ε.Τ, 2018.

16.   European Space Agency,Impact of 3D Cloud Structures on the Atmospheric Trace Gas Products from UV-VIS Sounders”, 2018.

17.   ΕΣΠΑ 2014-2020, ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ Β’ ΚΥΚΛΟΣ, ΑΝΤΑΓΩΝΙΣΤΙΚΟΤΗΤΑ, ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΟΤΗΤΑ & ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑ (ΕΠΑνΕΚ), “Παρατήρηση και μείωση ποιότητας αέρα και μέτρηση εκπομπών μικροσωματιδίων, οξειδίων του αζώτου και του θείου στην ναυσιπλοΐα», 2019.

18.   European Space Agency,Sentinel-5p+ Innovation (S5p+I) | Theme 4 | Sulfur dioxide layer height (SO2-LH)”, 2019.

19.   European Space Agency,Sentinel-5p+ Innovation (S5p+I) | Theme 5 | Aerosol Optical Depth (AOD) and Bidirectional Reflectance Distribution Function (BRDF)”, 2019.

20.   European Space Agency, Invitation to Tender for EO SCIENCE FOR SOCIETY PERMANENTLY OPEN CALL FOR PROPOSALS, “Aerosol optical depth Measurements to Particular Matter concentrations from EO data records”, 2019.

21.   ΕΛΙΔΕΚ, Δεύτερη προκήρυξη ερευνητικών έργων ΕΛΙΔΕΚ για την ενίσχυση μελών ΔΕΠ και Ερευνητών/τριών και την προμήθεια ερευνητικού εξοπλισμού μεγάλης αξίας, “IdenTifying air pollution sources; synergy of gRound-based and sAtellite remote sensing of Essential Climate Variables in the Sentinel Era | TRACE ”,  Γ.Γ.Ε.Τ, 2020.


 

Δημοσιευσεισ : Μονογραφιεσ :

1.       Μεταπτυχιακη Διατριβή, Τίτλος: Experimental investigation of the relation between 50 MHz E layer coherent backscatter and midlatitude sporadic E layers, University College London, U.K., 25 March 1999.

2.       Διδακτορική Διατριβή, Τίτλος: Τηλεπισκόπιση των Υδρατμών του Νερού στην Ατμόσφαιρα της Αφροδίτης, Atmospheric, Oceanic and Planetary Physics Department, Πανεπιστήμιο της Οξφόρδης, U.K., https://ora.ox.ac.uk/objects/uuid:60216894-5d24-431a-99f0-cc8b0709cb30, Michaelmas Term, 2002.

 

Δημοσιευσεισ : Σε Διεθνη Επιστημονικα Περιοδικα Με Κριτεσ:

1.        M. E. Koukouli, P. G. J. Irwin and F. W. Taylor, Joint retrievals of water vapour abundance in Venus' middle atmosphere; Pioneer Venus OIR and Venera 15 FTS revisited, Icarus, http://dx.doi.org/10.1016/j.icarus.2004.08.023, 2005.

2.        Μ. López-Puertas, M. E. Koukouli, Β. Funke, et al., Evidence for CH4 7.6 μm non-local thermodynamic equilibrium emission in the mesosphere, Geοphysical Research Letters, 32, L04805, http://dx.doi.org/10.1029/2004GL021641, 2005.

3.        D. Y. Wang, T. von Clarmann, H. Fischer, et al., Validation of stratospheric temperatures measured by Michelson Interferometer for Passive Atmospheric Sounding (MIPAS) on Envisat, Journal of Geophysical Research, 110, D08301, http://dx.doi.org/10.1029/2004JD005342, 2005.

4.        Μ. López-Puertas, B. Funke, S. Gil-López, et al., Atmospheric non-local thermodynamic equilibrium emissions as observed by the Michelson Interferometer for Passive Atmospheric Sounding (MIPAS), Comptes Rendus de Physique, http://dx.doi.org/10.1016/j.crhy.2005.07.012, 2005.

5.        D. Y. Wang, T. von Clarmann, H. Fischer, et al., Longitudinal variations of Temperature and O3 profiles observed by MIPAS during the Antarctic stratosphere sudden warming of 2002, Journal of Geophysical Research, 110, D20101, http://dx.doi.org/10.1029/2004JD005749, 2005.

6.        D. Y. Wang, G. P. Stiller, T. von Clarmann, et al., Comparisons of MIPAS/ENVISAT ozone profiles with SMR/ODIN and HALOE/UARS observations, Advances in Space Research, http://dx.doi.org/10.1016/j.asr.2005.03.015, 2005.

7.        A. Bracher, H. Bovensmann, K. Bramstedt, et al., Cross comparisons of O3 and NO2 measured by the atmospheric ENVISAT instruments GOMOS, MIPAS, and SCIAMACHY, Advances in Space Research, http://dx.doi.org/10.1016/j.asr.2005.04.005, 2005.

8.        S. Gil-López, M. Kaufmann, B. Funke, et al., Retrieval of stratospheric and mesospheric O3 from high resolution MIPAS spectra at 15 and 10 µm, Advances in Space Research, http://dx.doi.org/10.1016/j.asr.2005.05.123, 2005.

9.        M. Milz, T. von Clarmann, H.Ficher, et al., Water vapour distributions measured with the Michelson Interferometer for Passive Atmospheric Sounding on board Envisat (MIPAS/Envisat), Journal of Geophysical Research, http://dx.doi.org/10.1029/2005JD005973, 2005.

10.    M. Kaufmann, S. Gil-López, Μ. López-Puertas, et al., Vibrationally excited ozone in the middle atmosphere, Journal of Atmospheric and Solar-Terrestrial Physics, http://dx.doi.org/10.1016/j.jastp.2005.10.006, 2005.

11.    M. E. Koukouli, D. Balis, V. Amiridis, et al., Aerosol variability over Thessaloniki using ground based remote sensing observations and the TOMS aerosol index, Atmospheric Environment, http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2006.04.046, 2006.

12.    D. Y. Wang, G. Mengistu Tsidu, T. von Clarmann, et al., Validation of stratospheric nitric acid measured by MIPAS on Envisat, Atmospheric Chemistry and Physics, http://dx.doi.org/10.5194/acp-7-721-2007, 2007.

13.    T. von Clarmann, N. Glatthor, M. E. Koukouli, et al., MIPAS measurements of upper tropospheric C2H6 and O3 during the Southern hemispheric biomass burning season in 2003, Atmospheric Chemistry and Physics, http://dx.doi.org/10.5194/acp-7-5861-2007, 2007.

14.    D. Balis, M. Kroon, M. E. Koukouli, et al., Validation of Ozone Monitoring Instrument total ozone column measurements using Brewer and Dobson ground based data, Journal of Geophysical Research, http://dx.doi.org/10.1029/2007JD008796, 2008.

15.    A. K. Georgoulias, D. Balis, M. E. Koukouli, et al., A study of the total atmospheric Sulfur Dioxide load using ground-based measurements and the satellite derived Sulfur Dioxide Index, Atmospheric Environment, http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2008.12.012, 2009.

16.    V. Amiridis, D.S. Balis, E. Giannakaki, et al., Optical characteristics of aged smoke aerosols over South-eastern Europe determined from UV-Raman lidar measurements, Atmospheric Chemistry and Physics, http://dx.doi.org/10.5194/acp-9-2431-2009, 2009.

17.    N. Glatthor, T. von Clarmann, G. Stiller et al., Large scale upper tropospheric pollution by MIPAS HCN and C2H6 global distributions, Atmospheric Chemistry and Physics, http://dx.doi.org/10.5194/acp-9-9619-2009, 2009.

18.    D. G. Loyola, R., M. Coldewey-Egbers, M. Dameris, et al., Global long-term monitoring of the ozone layer - a prerequisite for predictions, International Journal of Remote Sensing, http://dx.doi.org/10.1080/01431160902825016, 2009.

19.    I. Zyrichidou, M. E. Koukouli, D. S. Balis, et al., Satellite observations and model simulations of tropospheric NO2 columns over South-eastern Europe, Atmospheric Chemistry and Physics, http://dx.doi.org/10.5194/acp-9-6119-2009, 2009.

20.    M. E. Koukouli, S. Kazadzis, D. Balis, et al., Signs Of A Negative Trend In The MODIS Aerosol Optical Depth Over The Southern Balkans, Atmospheric Environment, http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2009.11.024, 2010.

21.    Anton, M., M. E. Koukouli, M. Kroon, et al., Global Validation of Empirically Corrected EP-TOMS Total Ozone Columns Using Brewer and Dobson Ground-Based Measurements, Journal of Geophysical Research, http://dx.doi.org/10.1029/2010JD014178, 2010.

22.    D. G. Loyola, M. E. Koukouli, P. Valks, et al., The GOME-2 Total Column Ozone Product: Retrieval Algorithm and Ground-Based Validation, Journal of Geophysical Research, http://dx.doi.org/10.1029/2010JD014675, 2011.

23.    M. Van Roozendael, R. Spurr, D. Loyola et al., Sixteen years of GOME/ERS2 total ozone data: the new direct-fitting GOME Data Processor (GDP) Version 5: I. Algorithm Description, Journal of Geophysical Research, http://dx.doi.org/10.1029/2011JD016471, 2012. 

24.    M. E. Koukouli, Balis, D. S., Loyola, D., et al., Geophysical validation and long-term consistency between GOME-2/MetOp-A total ozone column and measurements from the sensors GOME/ERS-2, SCIAMACHY/ENVISAT and OMI/Aura, Atmospheric Measurement Techniques, 5, 2169-2181, http://dx.doi.org/10.5194/amt-5-2169-2012, 2012.

25.    I. Zyrichidou, M. E. Koukouli, D. S. Balis, et al., Evaluation of high resolution simulated and OMI retrieved tropospheric NO2 column densities over Southeastern Europe, Atmospheric Research, http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosres.2012.10.028, 2013.

26.    K. Fragkos, A. Bais, D. S. Balis, et al., The effect of three different absorption cross sections and their temperature dependence on total ozone of a mid-latitude Brewer spectrophotometer, Atmosphere Ocean,    http://dx.doi.org/10.1080/07055900.2013.847816, 2013.

27.    C. Lerot, M. Van Roozendael, R. Spurr, et al., Homogenized total ozone data records from the European sensors GOME/ERS-2, SCIAMACHY/Envisat and GOME-2/Metop-A,  Journal of Geophysical Research, http://dx.doi.org/10.1002/2013JD020831 , 2014.

28.    Hao, N., M. E. Koukouli, Inness, A., et al., GOME-2 total ozone columns from MetOp-A/MetOp-B and assimilation in the MACC system, Atmospheric Measurement Techniques, 7, 2937-2951, http://dx.doi.org/10.5194/amt-7-2937-2014, 2014.

29.    I. Zyrichidou, M. E. Koukouli, D. S. Balis, et al., Identification of surface NOx emission sources on a regional scale using OMI NO2, Atmospheric Environment, http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2014.11.023, 2014.

30.    M. E. Koukouli, L. Clarisse, E. Carboni, et al., Intercomparison of Metop-A SO2 measurements during the 2010-2011 Icelandic eruptions, Annals in Geophysics, Vol 57, Fast Track 2, http://dx.doi.org/10.4401/ag-6613, 2014.

31.    C. Spinetti, G. Salerno, T. Caltabiano, et al., Volcanic SO2 by UV-TIR satellite retrievals: validation by using ground-based network at Mt. Etna, Annals in Geophysics, Vol 57, http://dx.doi.org/10.4401/ag-6641, Fast Track 2, 2014.

32.    Coldewey-Egbers, M., Loyola, D. G., M. E. Koukouli, et al., The GOME-type Total Ozone Essential Climate Variable (GTO-ECV) data record from the ESA Climate Change Initiative,  Atmospheric Measurement Techniques,  8, 3923-3940, http://dx.doi.org/10.5194/amt-8-3923-2015, 2015.

33.    M. E. Koukouli, D. S. Balis, I. Zyrichidou, et al., Evaluating a new homogeneous total ozone climate data record from GOME/ERS-2, SCIAMACHY/Envisat, and GOME-2/MetOp-A, Journal of Geophysical Research, http://dx.doi.org/10.1002/2015JD023699, 2015.

34.    S. Hassinen, D. Balis, H. Bauer, et al., Overview of the O3M SAF GOME-2 operational atmospheric composition and UV radiation data products and data availability, Atmospheric Measurement Techniques, 9, 383-407, http://dx.doi.org/10.5194/amt-9-383-2016, 2016.

35.    Carboni, E., Grainger, R. G., Mather, T. A., et al., The vertical distribution of volcanic SO2 plumes measured by IASI, Atmospheric Chemistry and Physics, 16, 4343-4367, http://dx.doi.org/10.5194/acp-16-4343-2016, 2016.

36.    Balis, D., M. E. Koukouli, Siomos, N., et al., Validation of ash optical depth and layer height retrieved from passive satellite sensors using EARLINET and airborne lidar data: The case of the Eyjafjallajökull eruption, Atmospheric Chemistry and Physics, http://dx.doi.org/10.5194/acp-16-5705-2016, 2016.

37.    M. E. Koukouli, Zara, M., Lerot, C., et al., The impact of the ozone effective temperature on satellite validation using the Dobson spectrophotometer network, Atmospheric Measurement Techniques, http://dx.doi.org/10.5194/amt-9-2055-2016, 2016.

38.    M. M. Zempila, M. E. Koukouli, A. Bais, et al., OMI/Aura UV product validation using NILU-UV ground-based measurements in Thessaloniki, Greece, http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2016.06.009, Atmospheric Environment, 2016.

39.    A. Boynard, D. Hurtmans, M. E. Koukouli, et al., Seven years of IASI ozone retrievals from FORLI: validation with independent total column and vertical profile measurements, Atmospheric Measurement Techniques, http://dx.doi.org/10.5194/amt-9-4327-2016, 2016.

40.    M. E. Koukouli, D. S. Balis, R. van der A, et al., Anthropogenic sulphur dioxide load over China as observed from different satellite sensors, Atmospheric Environment, http://dx.doi.org/10.1016/j.atmosenv.2016.09.007, 2016.

41.    van der A, R. J., Mijling, B., Ding, J., et al.,  Cleaning up the air: Effectiveness of air quality policy for SO2 and NOx emissions in China, Atmospheric Chemistry and Physics, http://dx.doi.org/10.5194/acp-17-1775-2017, 2017.

42.    Zempila, M. M., M. Taylor, M. E. Koukouli, et al., NILU-UV multi-filter radiometer total ozone columns; comparison with satellite observations over Thessaloniki, Greece, Science of the Total Environment, http://dx.doi.org/10.1016/j.scitotenv.2017.02.174, 2017.

43.    Drosoglou, T., Bais, A. F., Zyrichidou, I., et al., Comparisons of ground-based tropospheric NO2 MAX-DOAS measurements to satellite observations with the aid of an air quality model over the Thessaloniki area, Greece, Atmos. Chem. Phys., http://dx.doi.org/10.5194/acp-17-5829-2017, 2017.

44.    Wang, Y., Beirle, S., Lampel, J., et al., Validation of OMI, GOME-2A and GOME-2B tropospheric NO2, SO2 and HCHO products using MAX-DOAS observations from 2011 to 2014 in Wuxi, China, Atmos. Chem. Phys., http://dx.doi.org/10.5194/acp-17-5007-2017, 2017. 

45.    Zempila, M. M., van Geffen, J. H. G. M., Taylor, M., et al., TEMIS UV product validation using NILU-UV ground-based measurements in Thessaloniki, Greece, Atmos. Chem. Phys., http://dx.doi.org/10.5194/acp-17-7157-2017, 2017.

46.    Garane, K., C. Lerot, M. Coldewey-Egbers, et al., Quality assessment of the Ozone_cci Climate Research Data Package (release 2017): 1. Ground-based validation of total ozone column data products, Atmos. Meas. Tech., http://doi.org/10.5194/amt-11-1385-2018, 2018.

47.    M. E. Koukouli, N. Theys, J. Ding, et al., Updated SO2 emission estimates over China using OMI/Aura observations, Atmos. Meas. Tech., https://doi.org/10.5194/amt-11-1817-2018, 2018.

48.    Zempila, M. M., I. Fountoulakis, M. Taylor, et al., Validation of OMI erythemal doses with multi-sensor ground-based measurements over Thessaloniki, Greece, Atmospheric Environment, https://doi.org/10.1016/j.atmosenv.2018.04.012, 2018.

49.    Drosoglou, T., M. E. Koukouli, Kouremeti, N., et al., MAX-DOAS NO2 observations over Guangzhou, China; ground-based and satellite comparisons, Atmos. Meas. Tech., https://doi.org/10.5194/amt-11-2239-2018, 2018.

50.    Keppens, A., Lambert, J.-C., Granville, J., et al., Quality assessment of the Ozone_cci Climate Research Data Package (release 2017): 2. Ground-based validation of nadir ozone profile data products, Atmos. Meas. Tech., https://doi.org/10.5194/amt-11-3769-2018, 2018.

51.    Boynard, A., Hurtmans, D., Garane, K., et al.,  Validation of the IASI FORLI/EUMETSAT ozone products using satellite (GOME-2), ground-based (Brewer–Dobson, SAOZ, FTIR) and ozonesonde measurements, Atmos. Meas. Tech., 11, 5125-5152, https://doi.org/10.5194/amt-11-5125-2018, 2018.

52.    Fountoulakis, I., C. Zerefos, A. F. Bais, et al., 25 years of spectral UV-B measurements over Canada, Europe and Japan: trends and effects from changes in ozone, aerosols, clouds and surface reflectivity, Comptes Rendues Geoscience, https://doi.org/10.1016/j.crte.2018.07.011,  2018.

53.    Eleftheratos, K., Zerefos, C. S., Balis, D. S., et al., The use of QBO, ENSO and NAO perturbations in the evaluation of GOME-2/MetopA total ozone measurements, Atmos. Meas. Tech., https://doi.org/10.5194/amt-12-987-2019, 2019.

54.    Zyrichidou, Ι., D. Balis, M. E. Koukouli, et al., Adverse results of the economic crisis: A study on the emergence of enhanced formaldehyde (HCHO) levels seen from satellites over Greek urban sites, Atmospheric Research, https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2019.03.017, 2019.

55.    Garane, K., Koukouli, M. E., Verhoelst, T., et al., TROPOMI/S5P total ozone column data: global ground-based validation and consistency with other satellite missions, Atmos. Meas. Tech., https://doi.org/10.5194/amt-12-5263-2019, 2019.

56.    Fountoulakis, I., Diémoz, H., Siani, A., et al., Solar UV Irradiance in a Changing Climate: Trends in Europe and the Significance of Spectral Monitoring in Italy, Environments, https://doi.org/10.3390/environments7010001, 2020.

57.    Paschou, P.,  M. E. Koukouli, D. Balis, et al., The effect of considering polar vortex dynamics in the validation of satellite total ozone observations, Atmospheric Research, https://doi.org/10.1016/j.atmosres.2020.104870, 2020.

58.    Koukouli, M. E., Skoulidou, I., Karavias, A., et al., Sudden changes in nitrogen dioxide emissions over Greece due to lockdown after the outbreak of COVID-19, Atmos. Chem. Phys., https://doi.org/10.5194/acp-21-1759-2021, 2021.

59.    Michailidis, K., Koukouli, M. E., Siomos, N., et al., First validation of GOME-2/MetOp Absorbing Aerosol Height using EARLINET lidar observations, Atmos. Chem. Phys., https://doi.org/10.5194/acp-21-3193-2021, 2021.

60.    Skoulidou, I., Koukouli, M. E., Manders, A., et al., Evaluation of the LOTOS-EUROS NO2 simulations using ground-based measurements and S5P/TROPOMI observations over Greece, Atmos. Chem. Phys., https://doi.org/10.5194/acp-21-5269-2021, 2021.

61.    Skoulidou, I., Koukouli, M. E., Segers, A., et al., Changes in Power Plant NOx Emissions over Northwest Greece Using a Data Assimilation Technique, Atmosphere, https://doi.org/10.3390/atmos12070900, 2021.

62.    Mermigkas, M., C. Topaloglou, D. Balis, et al., FTIR measurements of greenhouse gases over Thessaloniki, Greece in the frame of COCCON, and comparison with S5P/TROPOMI observations, Remote Sensing, https://doi.org/10.3390/rs13173395, 2021.

63.    Pseftogkas, A., Koukouli, M. Ε., Skoulidou, I., et al., A New Separation Methodology for the Maritime Sector Emissions over the Mediterranean and Black Sea Regions, Atmosphere https://doi.org/10.3390/atmos12111478, 2021.

64.    Inness, A., Ades, M., Balis, D., et al., The CAMS volcanic forecasting system utilizing near-real time data assimilation of S5P/TROPOMI SO2 retrievals, Geosci. Model Dev. Discuss, https://doi.org/10.5194/gmd-2021-219, in review, 2021.

65.    Koukouli, M. E., Hedelt, P., Michailidis, K., et al., Volcanic SO2 Layer Height by S5P/TROPOMI; validation against IASI/MetOp and CALIOP/CALIPSO observations, Atmos. Chem. Phys. Discuss. [preprint], https://doi.org/10.5194/acp-2021-936, in review, 2021.

66.    Rizos, K., Logothetis, I., Koukouli, M. E., et al., The influence of the summer tropospheric circulation on the observed background ozone levels at a coastal site in the Eastern Mediterranean, under review, Atmospheric Pollution Research, 2021.

In preparation:

67.    Koukouli, M. E., Pseftogkas, Α., Karagkiozidis, D., et al., Modern urban living; air quality in two Northern Greek cities, in preparation for submission to Atmospheric Environment, 2022.

68.    Michailidis, K., Koukouli, M. E., Balis, D., et al., Validation of the TROPOMI/S5P Aerosol Layer Height using EARLINET lidars, in preparation for submission to Atmosphere, 2022.

 


 

 

Δημοσιευσεισ : Σε Πρακτικα Διεθνων Συνεδριων με Συστημα Κριτων.

1.        M. E. Koukouli & P. G. J. Irwin, Water Vapour in Venus’ Middle Atmosphere; Pioneer Venus Revisited, in Proceedings of the 5th Hellenic Astronomical Conference, Heraklion, 20-22 September 20-22, 2001.

2.        Koukouli, M. E., D. Balis, A. Bais, et al., Aerosol characterization over Northern Greece; aerosol loading derived from satellite observations and ground-based measurements, in Proceedings of the European Space Agency Atmospheric Science Conference (ESA Special Publication), 628,  May 8-12, ESA-ESRIN, Frascati, 2006.

3.        Koukouli, M.E., D. Balis, A. Bais, et al., Joint analysis of the physical characteristics of aerosols over Thessaloniki using ground-based observations and satellite measurements, in 8th Panhellenic-International conference of Meteorology and Atmospheric Physics, May 24-26, Athens, Greece, 2006.

4.        Amiridis V., E. Giannakaki, M. Koukouli, et al., Evaluation of the OMI aserosol index using coincident lidar observations, in Proceedings of the 23rd International Laser and Radar conference (ILRC23), July 24-28, Nara, Japan, 2006.

5.        Von Clarmann, T., Glatthor, N., Stiller, et. al., Southern Hemispheric biomass burning as seen by MIPAS: C2H6 and ozone, in Proceedings of the European Space Agency Atmospheric Science Conference (ESA Special Publication), 636, 23-27 April, Montreux, Switzerland, 2007.

6.        López-Puertas, M., Funke, B., Bermejo-Pantaleón, et al., Measurements of the middle and upper atmosphere with MIPAS/ENVISAT, in Proceedings of the European Space Agency Atmospheric Science Conference (ESA Special Publication), 636, 23-27 April, Montreux, Switzerland, 2007.

7.        Koukouli, M.E., S. Kazadzis, V. Amiridis, et al., Comparisons of satellite derived aerosol optical depth over a variety of sites in the southern Balkan region as an indicator of local air quality, in Proceedings of SPIE, Vol. 6745, Remote Sensing of Clouds and the Atmosphere XII, http://dx.doi.org/10.1117/12.737681, September 17-20, Florence, Italy, 2007.

8.        Giannakaki, E., D. Balis, V. Amiridis and M. Koukouli, Optical properties of different aerosol types determined by a Backscatter-Raman lidar at Thessaloniki, in Journal of Aerosol Science, European Aerosol Conference 2008, August 24-29, Thessaloniki, Greece, 2008.

9.        C. Meleti, S. Kazadzis, A. Bais, et al., A study on the long term aerosol changes and their effects on solar radiation, in Journal of Aerosol Science, European Aerosol Conference 2008, August 24-29, Thessaloniki, Greece, 2008.

10.    P. Kokkalis, E. Gerasopoulos, V. Amiridis, et al., Study of the aerosol optical depth variability over Athens, Greece using ground-based and satellite data, in Journal of Aerosol Science, European Aerosol Conference 2008, August 24-29, Thessaloniki, Greece, 2008.

11.    Georgoulias, A.K., M.E. Koukouli, V. Amiridis, et al., A study of the Sulfur Dioxide transport above the city of Thessaloniki, Greece, in Proceedings of the IX EMTE National-International Conference of Meteorology-Climatology and Atmospheric Physics, ISBN 978-960-98291-0-6, 829-836,  May 28-31, Thessaloniki, Greece, 2008.

12.    I. Zyrichidou, M.E. Koukouli, D. Balis , et al., Analysis of the Nitrogen Dioxide Tropospheric Column over the Balkan peninsula using satellite measurements, in Proceedings of the IX EMTE National-International Conference of Meteorology-Climatology and Atmospheric Physics, ISBN 978-960-98291-0-6, 829-836,  May 28-31, Thessaloniki, Greece, 2008.

13.    Kazadzis, S., A. Bais, D. Balis, et al., Evaluation of OMI-derived UV radiation, total ozone and aerosol properties against ground-based measurements, in Proceedings of the IX EMTE National-International Conference of Meteorology-Climatology and Atmospheric Physics, ISBN 978-960-98291-0-6, 829-836,  May 28-31, Thessaloniki, Greece, 2008.

14.    Koukouli, M.E., S. Kazadzis, V. Amiridis, et al., Discussions on the satellite-derived aerosol optical depth over a variety of sites in the Southern Balkan region as an indicator of local air quality, in Proceedings of the IX EMTE National-International Conference of Meteorology-Climatology and Atmospheric Physics, ISBN 978-960-98291-0-6, 829-836, May 28-31, Thessaloniki, Greece, 2008.

15.    I. Zyrichidou, M.E. Koukouli, D.S. Balis, et al., Satellite observations of tropospheric NO2 columns over South Eastern Europe, in Proceedings of the EumetSat Meteorological Satellite Conference, ISBN 978-92-9110-082-8, ISSN 1011-3932, September 10-12, Darmstadt, Germany, 2008.

16.    Mamouri, R. E., A. Papayannis, G. Tsaknakis, et al., First water vapor measurements over Athens, Greece, obtained by a combined Raman-elastic backscatter lidar system, Optica Pura Aplicada, 41 n2, 109-116, http://www.sedoptica.es/Menu_Volumenes/pdfs/283.pdf, 2008.

17.    Koukouli M. E., J-C Lambert, D. Balis, et al., Validation of different configurations of the GODFIT/GDP5 algorithm using ground-based total ozone data, in Proceedings of the ESA Atmospheric Science Conference (ESA Special Publication), 676, 7-11 September, Barcelona, Spain, 2009.

18.    Loyola D., M. Coldewey-Egbers, W. Zimmer, et al., Total Ozone Trends Dervied from the 14-Years Combined GOME/SCIAMACHY/GOME-2 Data Record, in Proceedings of the ESA Atmospheric Science Conference (ESA Special Publication), 676, 7-11 September, Barcelona, Spain, 2009.

19.    M. E. Koukouli, J. Van Geffen, N. Krotkov, et al., SO2 atmospheric loading revealed through ground-based and satellite measurements, in Proceedings of the International Space Technology Conference, August 24-26, Thessaloniki, Greece, 2009.

20.    I. Zyrichidou, M. E. Koukouli, D.S. Balis, et al., Comparison of Satellite NO2 Observations with High Resolution Model Simulations over the Balkan Peninsula, in American Institute of Physics Conference Proceedings, vol 1203, pp. 632-637, http://dx.doi.org/10.1063/1.3322525 , 2010.

21.    M. E. Koukouli, J. Van Geffen, N. Krotkov, et al., SO2 atmospheric loading revealed through ground-based and satellite measurements, in Proceedings of the X EMTE National-International Conference of Meteorology-Climatology and Atmospheric Physics, 968-976, May 25-28, Patras, Greece, www.comecap10.upatras.gr/COMECAP10_ConferenceProccedings.rar, 2010.

22.    I. Zyrichidou, D.S. Balis, K. Tourpali, et al., Characteristics of the ozone decline estimated from multiple satellite sensors, in Proceedings of the X EMTE National-International Conference of Meteorology-Climatology and Atmospheric Physics, 616-626, May 25-28, Patras, Greece,  www.comecap10.upatras.gr/COMECAP10_ConferenceProccedings.rar, 2010.

23.    T. E. Sarris, E. R. Talaat, A. Papayannis, et al., Study results for the global Lidar exploration of the mesosphere, in Proceedings of the 25rd International Laser and Radar conference (ILRC25), ISBN-978-161-782-614-6, http://www.proceedings.com/11760.html, 5-9 July, St. Petersburg, Russia, 2010.

24.    Zyrichidou I., Koukouli M.E., Balis D., et al., Compilation of a NOx emission inventory for the Balkan region using satellite tropospheric NO2 columns, in Advances in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, Springer Atmospheric Sciences, C.G. Helmis and P.T. Nastos (eds.),  http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-29172-2_177, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2012.

25.    Koukouli M.E., Valks P., Poupkou A., et al., Investigating the GOME2/MetopA total sulphur dioxide load with the aid of chemical transport modeling over the Balkan region, in Advances in Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, Springer Atmospheric Sciences, C.G. Helmis and P.T. Nastos (eds.), http://dx.doi.org/10.1007/978-3-642-29172-2_150, Springer-Verlag, Berlin, Heidelberg, 2012.

26.    Koukouli, M. E., Balis, D. S., Dimopoulos, S., et al., Satellite Monitoring of Ash and Sulphur Dioxide for the mitigation of Aviation Hazards, in E-Proceedings of the XII EMTE National-International Conference of Meteorology-Climatology and Atmospheric Physics, Vol 2., ISBN-978-960-524-430-9, May 28-31, Heraklion, Greece, http://comecap2014.chemistry.uoc.gr/COMECAP-ISBN-978-960-524-430-9-vol_2.pdf, 2014.

27.    Koukouli, M. E., Zyrichidou, I., Balis, D. S., et al., Validation of an improved European long-term multi-sensor global total ozone record as part of the ESA Climate Change Initiative, in E-Proceedings of the XII EMTE National-International Conference of Meteorology-Climatology and Atmospheric Physics, Vol 2., http://comecap2014.chemistry.uoc.gr/COMECAP-ISBN-978-960-524-430-9-vol_2.pdf, ISBN-978-960-524-430-9, May 28-31, Heraklion, Greece, 2014.

28.    Koukouli, M. E., Zyrichidou, I., Balis, D. S., et al., Global total ozone and sulphur dioxide columns validation as part of the EUMETSAT Satellite Application Facility on Ozone and Atmospheric Chemistry Monitoring, in E-Proceedings of the XII EMTE National-International Conference of Meteorology-Climatology and Atmospheric Physics, Vol 2., ISBN-978-960-524-430-9, May 28-31, Heraklion, Greece, http://comecap2014.chemistry.uoc.gr/COMECAP-ISBN-978-960-524-430-9-vol_2.pdf, 2014.

29.    Koukouli, M. E., D. S. Balis, N. Theys, et al, OMI/Aura, SCIAMACHY/Envisat and GOME2/MetopA Sulphur Dioxide Estimates; the case of Eastern Asia, in Proceedings of the ESA Atmos 2015 Advances in Atmospheric Science and Applications conference, ESA, Special Publication SP-735, June 08-12, Crete, Greece,  2015.

30.    Balis, D. S., N. Siomos, M. E. Koukouli, et al., Validation of ash optical depth and layer height from IASI using EARLINET LIDAR data, EPJ Web of Conferences, Vol. 119, The 27th International Laser Radar Conference (ILRC 27), New York City, USA, July 5-10, 2015, B. Gross, F. Moshary and M. Arend (Eds.), http://dx.doi.org/10.1051/epjconf/201611907006, 2015.

31.    M. M. Zempila, M. E. Koukouli, A. Bais, et al., Long-term comparisons of OMI surface UV irradiances with a NILU-UV multi-filter actinometer in Thessaloniki, Greece, in Proceedings of the European Space Agency Living Planet Symposium, ESA Special publication 740, 9-13 May, Prague, Czech Republic, 2016.

32.    M. M. Zempila, I. Fountoulakis, M. Taylor, et al., CIE, Vitamin D and DNA damage: A synergetic study in Thessaloniki, Greece, in Proceedings of the European Space Agency Living Planet Symposium, ESA Special publication 740, 9-13 May, Prague, Czech Republic, 2016.

33.    M. E. Koukouli, D. S. Balis, I. Zyrichidou, et al., Area sulphur dioxide emissions over China extracted from GOME2/MetopA observations, in Proceedings of the European Space Agency Living Planet Symposium, ESA Special publication 740, 9-13 May, Prague, Czech Republic, 2016.

34.    Taylor M., Koukouli M.E., Theys N., et al., A robust seasonality detector for time series affected by periodic drivers and sporadic events; application to SO2 observations over China, in book: Perspectives on Atmospheric Sciences, pp.1035-1041, online ISBN: 978-3-319-35095-0, Springer International Publishing, XIII EMTE National-International Conference of Meteorology-Climatology and Atmospheric Physics, September 19-21, 2016, Thessaloniki, Greece, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-35095-0_148, 2017.

35.    Koukouli, M. E., Theys, N., Ding, J, et al.,Top-down SO2 emissions over China; a satellite approach,  in book: Perspectives on Atmospheric Sciences, pp.1015-1020, online ISBN: 978-3-319-35095-0, Springer International Publishing, XIII EMTE National-International Conference of Meteorology-Climatology and Atmospheric Physics, September 19-21, 2016, Thessaloniki, Greece, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-35095-0_145, 2017.

36.    Drosoglou Th., Bais A.F., Zyrichidou I., et al., Comparison of ground-based tropospheric NO2 columns with OMI/Aura products in the greater area of Thessaloniki by means of air quality modeling tool,  in book: Perspectives on Atmospheric Sciences, pp.1075-1080, online ISBN: 978-3-319-35095-0, Springer International Publishing, XIII EMTE National-International Conference of Meteorology-Climatology and Atmospheric Physics, September 19-21, 2016, Thessaloniki, Greece, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-35095-0_153, 2017.

37.    Zyrichidou I., Balis D., Liora N., et al., Investigating the impact of the economic recession over Mediterranean urban regions on satellite-based formaldehyde columns; comparison with chemistry transport model results, in book: Perspectives on Atmospheric Sciences, pp.1027-1033, online ISBN: 978-3-319-35095-0, Springer International Publishing, XIII EMTE National-International Conference of Meteorology-Climatology and Atmospheric Physics, September 19-21, 2016, Thessaloniki, Greece, http://dx.doi.org/10.1007/978-3-319-35095-0_147, 2017.

38.    G. de Leeuw, L. Sogacheva, E. Rodrigeuz, et al., Satellite remote sensing of atmospheric constituents over the PEEX area, 3rd Pan-Eurasian Experiment (PEEX) Science Conference & The 7th PEEX Meeting, Moscow, Russia, 19-21 September, 2017.

39.    Siomos, N., D. S. Balis, A. Bais, et al., Towards an algorithm for near real time profiling of aerosol species, trace gases, and clouds based on the synergy of remote sensing instruments, The 29th International Laser Radar Conference (ILRC 29), EPJ Web Conferences 237, 08023,, https://doi.org/10.1051/epjconf/202023708023, Hefei, Anhui, China, June 24-28, 2019.

40.    Michailidis, K., N. Siomos, D. S. Balis, et al., Validation of the GOME-2 Absorbing Aerosol Height product using elevated layer top height obtained from Thessaloniki EARLINET station, The 29th International Laser Radar Conference (ILRC 29), EPJ Web of Conferences 237, 08026, https://doi.org/10.1051/epjconf/202023708026, Hefei, Anhui, China, June 24-28, 2019.

41.    M. E. Koukouli, I. Skoulidou, A. Karavias, et al., Changes in nitrogen dioxide levels over Greece after the outbreak of COVID-19; a satellite view, 7th Safe Greece Conference on Civil Protection and New Technologies, SafeGreece 2020, online, safegreece2020_proceedings.pdf, pp79-82, online, 14-16 October, 2020.

42.    Ι. Skoulidou, M. E. Koukouli, A. Segers, et al., Updated power plant NO2 emissions in Greece from LOTOS-EUROS model simulations and Sentinel-5P/TROPOMI observations, oral, https://www.conferre.gr/allevents/comecap2020/Proceedings_Final.pdf, pp. 438-442, 15th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, Ioannina, Greece, 26-29 September, 2021.

43.    Ι. Skoulidou, M. E. Koukouli, A. Manders, et al., Evaluation of the LOTOS-EUROS NO2 simulations using ground-based measurements and S5P/TROPOMI observations over Greece, ePP30, https://www.conferre.gr/allevents/comecap2020/Proceedings_Final.pdf, pp. 443-447, 15th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, Ioannina, Greece, 26-29 September, 2021.

44.    C. Meleti, K. Garane, M.E. Koukouli and D. Balis, Greehouses and radiative forcing: is our increased need for food the new unknown for future climate scenarios?, ePP124, https://www.conferre.gr/allevents/comecap2020/Proceedings_Final.pdf, pp. 538-543, 15th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, Ioannina, Greece, 26-29 September, 2021.

45.    M. E. Koukouli, Ι. Skoulidou, A. Karavias, et al., Sentinel-5P/TROPOMI views abrupt changes in nitrogen dioxide levels over Greece after the outbreak of COVID-19, oral, https://www.conferre.gr/allevents/comecap2020/Proceedings_Final.pdf, pp. 1008-1012, 15th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, Ioannina, Greece, 26-29 September, 2021.

46.    K. Garane, M. E. Koukouli, C. Lerot, et al., The LAP/AUTH Quality Assessment and Validation Chain applied to multiple satellite sensors Total Ozone Columns, ePP93, https://www.conferre.gr/allevents/comecap2020/Proceedings_Final.pdf, pp. 961-965, 15th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, Ioannina, Greece, 26-29 September, 2021.

47.    M. E. Koukouli, K. Garane, D. Karagkiozidis, et al., TROPOMI/S5P atmospheric products over Thessaloniki, Greece; overview of validation activities of the Laboratory of Atmospheric Physics, AUTH, ePP92, https://www.conferre.gr/allevents/comecap2020/Proceedings_Final.pdf, pp. 997-1001, 15th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, Ioannina, Greece, 26-29 September, 2021.

48.    N. Siomos, I. Fountoulakis, F. Gkertsi, et al., A technique to retrieve vertical concentration profiles of individual aerosol species based on the synergy of lidar and spectrophotometer measurements, ePP96, https://www.conferre.gr/allevents/comecap2020/Proceedings_Final.pdf, pp. 1082-1086, 15th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, Ioannina, Greece, 26-29 September, 2021.

49.     F. Gkertsi, A.F. Bais, M. E. Koukouli, et al., Validation of TROPOMI/S5P total ozone using ground-based DOAS measurements in Thessaloniki, Greece, oral, https://www.conferre.gr/allevents/comecap2020/Proceedings_Final.pdf, pp. 349-352, 15th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, Ioannina, Greece, 26-29 September, 2021.

50.     M. E. Koukouli, P. A. Hedelt, I. Taylor, et al., Volcanic SO2 Plume Height by S5P/TROPOMI; the case of the Raikoke 2019 eruption, ePP95, https://www.conferre.gr/allevents/comecap2020/Proceedings_Final.pdf, pp. 1002-1007, 15th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, Ioannina, Greece, 26-29 September, 2021.

51.     M. E. Koukouli, D. Karagkiozidis, K. Michailidis, et al., Air quality over Thessaloniki Greece revealed by a PANACEA summer and winter observational campaign; an overview, ePP27, https://www.conferre.gr/allevents/comecap2020/Proceedings_Final.pdf, pp. 384-388, 15th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, Ioannina, Greece, 26-29 September, 2021.

52.    Michailidis K., Siomos N., M. E. Koukouli, et al., Study of the Aerosol Layer Height by the synergistic use of passive satellite observations and EARLINET lidar data: Cases studies around the Mediterranean Basin, oral, https://www.conferre.gr/allevents/comecap2020/Proceedings_Final.pdf, pp. 1029-1034, 15th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, Ioannina, Greece, 26-29 September, 2021.

53.    M. Gavrouzou, M. Koras-Karraca, E. Liakakou, et al., Overview of the 2019-2020 winter Panacea campaign at Ioannina, ePP24, https://www.conferre.gr/allevents/comecap2020/Proceedings_Final.pdf, pp. 339-343, 15th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, Ioannina, Greece, 26-29 September, 2021.

54.    A. Pseftogkas, M. E. Koukouli, I. Skoulidou, et al., Comparison of inferred S5P/TROPOMI NO2 surface concentrations with in situ measurements over Central Europe, ePP104, https://www.conferre.gr/allevents/comecap2020/Proceedings_Final.pdf, pp. 1066-1070, 15th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, Ioannina, Greece, 26-29 September, 2021.

55.    D. Karagkiozidis, A. F. Bais, M. E. Koukouli, et al., First time MAX-DOAS observations of tropospheric NO2 and HCHO columns in Ioannina, Greece during the PANACEA winter 2020 campaign, ePP25, https://www.conferre.gr/allevents/comecap2020/Proceedings_Final.pdf, pp. 358-363, 15th International Conference on Meteorology, Climatology and Atmospheric Physics, Ioannina, Greece, 26-29 September, 2021.

 


 

Δημοσιευσεισ : Ανακοινωσεισ σε Διεθνη Επιστημονικα Συνεδρια (Περιλήψεις)

1.        M. E. Koukouli, P. J. G. Irwin and F. W. Taylor, Cloud-Top Water Vapour Abundance on Venus, 32nd Meeting of the Division of Planetary Physics, American Astronomical Society, Los Angeles, USA, October 2000.

2.        M. E. Koukouli and P. J. G. Irwin, Water Vapour in Venus' Middle Atmosphere; Pioneer Venus Revisited, 5th Conference of the Hellenic Astronomical Society, Crete, Greece, September 2001.

3.        M. E. Koukouli, P. J. G. Irwin and F. W. Taylor, Water Vapour in Venus' Middle Atmosphere; New analysis of the Pioneer Venus OIR data, 33rd Meeting of the Division of Planetary Physics, American Astronomical Society, New Orleans, USA, November 2001.

4.        Κοukouli, M. E. and F.W.Taylor, An unexplored atmosphere; the case of Venus in view of the arrival of Venus Express, in Proceedings of the 6th Hellenic Astronomical Conference, September 15-17, Athens, 2003. http://www.astro.auth.gr/elaset/helasmtg/2003/helas_2003_proceedings.pdf

5.        M. E. Koukouli, P. J. G. Irwin and F. W. Taylor, Water vapour abundance in Venus' middle atmosphere from joint Pioneer Venus OIR and Venera 15 FTS retrievals, in Geophysical Research Abstracts Vol 5, European Geosciences Union, EGS-AGU-EUG Joint Assembly, April 06-11, Nice, France, EAE03-A-00040, 2003.

6.        M. E. Koukouli for the IMK/IAA MIPAS/ENVISAT team, Water vapour abundance under non-LTE conditions from MIPAS upper atmosphere measurements, in Geophysical Research Abstracts Vol 6, European Geosciences Union, General Assembly, April 25-30, Nice, France, EGU04-A-04722, 2004.

7.        Μ. López-Puertas and M. E. Koukouli for the IMK/IAA MIPAS/ENVISAT team, Evidence for CH4 7.6 µm non-LTE mesospheric emission as measured by MIPAS/ENVISAT, in Geophysical Research Abstracts Vol 6, European Geosciences Union, General Assembly, April 25-30, Nice, France, EGU04-A-04680, 2004.

8.        M. E. Koukouli, B. Bézard and C. F. Wilson, Venus’ atmospheric water vapour in view of the arrival of the Venus Express mission, in Geophysical Research Abstracts Vol 6, European Geosciences Union, General Assembly, April 25-30, Nice, France, EGU04-A-07210, 2004.

9.        M. E. Koukouli for the IMK/IAA MIPAS/ENVISAT team, H20 and CH4 abundances under non-LTE conditions from MIPAS measurements, 35th COSPAR Assembly, Paris, France, July 2004.

10.    M. E. Koukouli for the IMK/IAA MIPAS/ENVISAT team, H2O and CH4 in the atmosphere from MIPAS Upper Atmosphere measurements, 2004 ENVISAT & ERS symposium, Salzburg, Austria, September 2004.

11.    M. Lopez-Puertas, B. Funke, Clarmann, T. V., et al., Composition Changes in the Polar Stratosphere and Mesosphere Induced by the 2003 Solar Proton Events, Eos Trans. AGU, 85(47), Fall Meet. Suppl., Abstract N: A11E-04, December 2004.

12.    B. Funke, Clarmann, T. V., Fischer, H., et al., Polar NOx in the Middle and Upper Stratosphere Observed by MIPAS on ENVISAT, Eos Trans. AGU, 85(47), Fall Meet. Suppl., Abstract N:  A31A-0041, December 2004.

13.    M. E. Koukouli, M.A. López-Valverde, A. Coustenis and M. López-Puertas, Non-LTE in planetary atmospheres, 7th Conference of the Hellenic Astronomical Society, Kefallinia, Greece, September 2005.

14.    G. P. Stiller, B. Funke, N. Glatthor, et al., The first two years of the MIPAS/ENVISAT mission: Scientific results related to the upper troposphere and lower stratosphere (UTLS), Aura Science Meeting, Den Haag, Netherlands, November 2005.

15.    G. P. Stiller, B. Funke, N. Glatthor, et al., The first two years of the MIPAS/ENVISAT mission: Scientific results related to polar ozone chemistry, Aura Science Meeting, Den Haag, Netherlands, November 2005.

16.    B. Funke, T. Von Clarmann, H. Fischer, et al., The first two years of the MIPAS/ENVISAT mission: Scientific results related to the stratosphere and mesosphere, Aura Science Meeting, Den Haag, Netherlands, November 2005.

17.    Koukouli, M.E. , D. Balis, A. Bais, et al, OMI/Aura Aerosol Index and ground-based Brewer observations of Aerosol Optical Depth as scientific tools for the analysis of aerosol concentrations over Eastern Europe, in Geophysical Research Abstracts Vol 8, European Geosciences Union, General Assembly, April 02-07, Vienna, Austria, EGU06-A-03312, 2006.

18.    Koukouli, M.E. , Lopez-Puertas, M.,  Gil-Lopez, S., et al., Water vapour profiles and non-LTE parameters from its mesospheric emissions derived from MIPAS/Envisat, in Geophysical Research Abstracts Volume 8, European Geosciences Union, General Assembly, April 02-07, Vienna, Austria, EGU06-A-03303, 2006.

19.    Μ. Ε. Koukouli, Lopez-Puertas, M, Gil-Lopez, S., et al., Southern Hemispheric biomass burning as seen by MIPAS: C2H6 and ozone, European Space Agency Atmospheric Science Conference, 23-27 April, Montreux, Switzerland, April 2007.

20.    G.P. Stiller, T. von Clarmann, N. Glatthor et al., MIPAS global observations of the atmosphere from the upper troposphere to the lower thermosphere, XXIV General Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics, Perugia, Italy, July 2007.

21.    M. E. Koukouli, S. Kazadzis, D. Balis, et al., Investigations of the aerosol load over the Southern Balkan region as an indicator of air quality, XXIV General Assembly of the International Union of Geodesy and Geophysics, Perugia, Italy, July 2007.

22.    K. Tourpali, A. Kazantzidis, A. Bais, et al., Variability of surface erythemal irradiance calculated from a Chemistry- Climate Model output, UV conference celebrating 100 years of UV research, September 18-20, Davos, Switzerland, p83-84, 2007.

23.    Wang, D.Y., Höpfner, M., Mengistu Tsidu, et al., Validation of nitric acid retrieved by the IMK-IAA processor from MIPAS/ENVISAT measurements, 3rd Workshop on the Atmospheric Chemistry Validation of Envisat (ACVE-3), European Space Agency, (Special Publication) ESA SP, (SP-642), Frascati, 2007.

24.    Kokkalis, P., E. Gerasopoulos, V. Amiridis, et al., Climatology of aerosol optical depth over Athens, Greece using ground-based (LIDAR, Multi-filter Radiometer) and satellite data (MODIS), in 1st International Conference: From Deserts to Monsoons, June 1-6, Crete, Greece, 2008.

25.    Loyola, D., Coldewey-Egbers, M., Erbertseder, T, et al., Trend Analysis of GOME/SCIAMACHY/GOME-2 Total Column Ozone from 1995 to 2008, Abstratcts of the XXI Quadrennial Ozone Symposium, Tromso, Norway, July 2008.

26.    Loyola, D., Valks, P., Van Roozendael M., et al., Accurate Total Column Ozone and NO2 Products from GOME-2, Abstratcts of the XXI Quadrennial Ozone Symposium, Tromso, Norway, July 2008.

27.    D. Balis, M. E. Koukouli, V. Amirdis, et al., Validation services for ozone products within the Satellite Application Facility on Ozone & Atmospheric Chemistry Monitoring, Abstratcts of the XXI Quadrennial Ozone Symposium, Tromso, Norway, July 2008.

28.    D. Balis, M. E. Koukouli, D. Loyola, et al., Validation of one year GOME-2 total ozone measurements, Abstracts of the XXI Quadrennial Ozone Symposium, Tromso, Norway, July 2008.

29.    G.P. Stiller, T. von Clarmann, N. Glatthor, et al., Review of the ENVISAT/MIPAS measurements and findings in the UTLS, 37th COSPAR Scientific Assembly in Montreal, Canada, 13-20 July 2008. 

30.    Anthis, A., D. Balis, C. Zerefos, et al., Hellenic Contribution (LAP and HNMS) in the Program Ozone Monitoring Satellite Application Facility of Eumetsat, EumetSat Meteorological Satellite Conference, September 10-12, Darmstadt, Germany, 2008.

31.    Loyola, D., P. Valks, W. Zimmer, et al., O3M-SAF Pre-Operational Products: Gome-2 Total Column Ozone and NO2, EumetSat Meteorological Satellite Conference, September 10-12, Darmstadt, Germany, 2008.

32.    Van Roozendael M., D. Loyola, R.J.D. Spurr, et al., GDP 5.0 – Upgrade of the GOME Data Processor for Improved Total Ozone Columns, European Space Agency Atmospheric Science Conference 7-11 September, Barcelona, Spain, 2009.

33.    R. Spurr, Zimmer W., Loyola D., et al., Clouds as Scattering Layers: Improved Retrieval of GOME-2 Total Column Products, EUMETSAT Meteorological Satellite Conference, Bath, United Kingdom, 21 - 25 September, 2009.

34.    Loyola, D., M. Van Roozendael, R. J. D. Spurr, et al., GDP 5.0 - The New Operational GOME Total Ozone Product Based on the GODFIT Algorithm, ESA Living Planet Symposium, Tromso, Norway, 27 June – 02 July, 2010.

35.    Hao, N., P. Valks, D. Loyola, et al., Operational O3M-SAF trace gas column products: GOME-2 ozone, NO2, BrO, SO2 and CH2O, 38th COSPAR Scientific Assembly, Bremen, Germany, 18-25 July 2010.

36.    Zyrichidou, I., M. E. Koukouli, D. S. Balis, et al., Evaluation of high resolution simulated and OMI retrieved tropospheric NO2 column densities over the Balkan region, 38th COSPAR Scientific Assembly, Bremen, Germany, 18-25 July 2010.

37.    Nastis, A., M. E. Koukouli, D. S. Balis and K. Tourpali, Monitoring of wildfires in the tropics and the Mediterranean based on eleven years of the World Fire Atlas observations, 38th COSPAR Scientific Assembly, Bremen, Germany, 18-25 July 2010.

38.    Coldewey-Egbers, M., D. Loyola, W. Zimmer, et al., Comparison of observed and modelled global total ozone trends 1995-2009, 38th COSPAR Scientific Assembly, Bremen, Germany, 18-25 July 2010.

39.     Poupkou, A., Katragkou, E., Koukouli, M.E., et al., Evaluation of simulated PM10 concentrations over Greece using gridded  satellite measurements, International Aerosol Conference - IAC 2010, 29 August - 3 September 2010, Helsinki, Finland, 2010.

40.    M. E. Koukouli, D. S. Balis, D. Loyola, et al., GOME-2/MetOp-A global total ozone column validation using reference ground-based observations and collocated GOME, SCIAMACHY Sciamachy and OMI measurements, EumetSat Meteorological Satellite Conference, September 20-24, Cordoba, Spain, 2010.

41.    M. E. Koukouli, P. Valks, M. Rix, et al., GOME-2 and SCIAMACHY global total sulphur dioxide: the potential of Brewer ground-based observations for validation, EumetSat Meteorological Satellite Conference, September 20-24, Cordoba, Spain, 2010.

42.    Zyrichidou, I., M. E. Koukouli, D. S. Balis, et al., Evaluating a NOX emission inventory for the Balkan region using satellite tropospheric NO2 columns, EumetSat Meteorological Satellite Conference, September 05-09, Oslo, Norway, 2011.

43.    M. Coldewey-Egbers, D. Loyola, W. Zimmer, et al., Global long-term ozone trends derived from different observed and modelled data sets, Geophysical Research Abstracts, Vol. 14, EGU2012-4880, 2012, EGU General Assembly, Vienna, Austria, 22 – 27 April 2012.

44.    D. Loyola, M. Van Roozendael, R. Spurr, et al., The new operational GOME/ERS-2 total ozone data: GDP version 5 direct-fitting algorithm, ESA Atmospheric Science Conference, June 18-22, Brugges, Belgium, 2012.

45.    M. E. Koukouli, D. S. Balis, D. Loyola, et al., The new operational GOME/ERS-2 total ozone data: GDP version 5 direct-fitting geophysical validation, ESA Atmospheric Science Conference, June 18-22, Brugges, Belgium, 2012.

46.    C. Lerot, M. Van Roozendael, R. Spurr, et al., Towards an improved total ozone climate data record from GOME, SCIAMACHY and GOME-2 as part of the ESA Climate Change Initiative, ESA Atmospheric Science Conference, June 18-22, Brugges, Belgium, 2012.

47.    M. E. Koukouli, D. Akritidis, E. Katragkou, et al., Assessment of Nitrogen Dioxide simulations over Europe using satellite total column observations, IEEE International Geoscience and Remote Sensing Symposium, 22-27 July, Munich, Germany, 2012.

48.    C. Lerot, M. Van Roozendael, R. Spurr, et al., A long-term total ozone climate data record based on European nadir UV-visible sensors, Quadrennial Ozone Symposium, Toronto, August 27-31, 2012.

49.    M. Coldewey-Egbers, D. Loyola, W. Zimmer, et al., Global total ozone trend patterns derived from 16 years of European satellite observations, Quadrennial Ozone Symposium, Toronto, August 27-31, 2012.

50.    M. E. Koukouli, D. Balis, D. Loyola, et al., Intercomparison of GOME-2/MetOp-A total ozone columns and measurements from the sensors GOME/ERS-2, SCIAMACHY/ENVISAT and OMI/Aura against ground-based measurements, Quadrennial Ozone Symposium, Toronto, August 27-31, 2012.

51.    M. E. Koukouli, D. Balis, D. Loyola, et al., Geophysical validation of the new operational GOME/ERS-2 total ozone product GDP version 5, Quadrennial Ozone Symposium, Toronto, August 27-31, 2012.

52.    K. Fragkos, A. Bais, C. Meleti, et al., Influence of variations in temperature and ozone profiles on Brewer total ozone measurements at Thessaloniki, Quadrennial Ozone Symposium, Toronto, August 27-31, 2012.

53.    M. E. Koukouli, D. Loyola, D. S. Balis, et al., Validation of sixteen years of merged GDP4.7 level 3 total ozone columns for climate monitoring,  EUMETSAT Meteorological Satellite Conference 3-7 September, Sopot, Poland, 2012.

54.    M. E. Koukouli, C. Lerot, D. S. Balis, et al, Validation of the total ozone climate data record from GOME, SCIAMACHY and GOME-2 as part of the ESA Climate Change Initiative, ACVE - Atmospheric Composition Validation and Evolution Workshop, 13-15 March 2013, ESA-ESRIN, Frascati, Italy.

55.    C. Lerot, M. Van Roozendael, R. Spurr, et al., A consistent long-term total ozone data record based on GOME, SCIAMACHY and GOME-2 sensors as part of the ESA Climate Change Initiative, ACVE - Atmospheric Composition Validation and Evolution Workshop, 13-15 March 2013, ESA-ESRIN, Frascati, Italy.

56.    M. E. Koukouli, E. Zyrichidou and D. Balis, Satellite Total Ozone Column Intercomparison against the WOUDC Dobson Network, Committee on Earth Observation Satellites (CEOS), Atmospheric Composition Constellation (ACC), 17-19 April, 2013, EUMETSAT, Darmstadt, Germany.

57.    A. F. Bais, K. Fragkos, M.E. Koukouli and D. Balis, Comparison of Brewer total ozone measurements using different ozone absorption cross sections with selected satellite measurements, IGACO-O3 Activity, WMO/GAW-IO3C, Committee on Absorption Cross Sections of Ozone (ACSO), June 3-5,  WMO, Geneva, Switzerland, 2013.

58.    C. Lerot, M. Van Roozendael, R. Spurr, et al., An improved European  multi-sensor total ozone climate data record as part of the ESA Climate Change Initiative, ESA Living Planet Symposium 2013, 09 - 13 September, Edinburgh, U.K, 2013.

59.    P. Valks, N. Hao, P. Hedelt, et al., Trace Gas Column Observations from the GOME‐2 instruments on MetOp‐A and -B, ESA Living Planet Symposium 2013, 09 - 13 September, Edinburgh, U.K, 2013.

60.    M. E. Koukouli, D. Balis, P. Valks, et al., Continuing the total ozone record; validating the first six months of GOME-2/Metop-B data, EUMETSAT Meteorological Satellite Conference 16-20 September, Vienna, Austria, 2013.

61.    P. Valks, N. Hao, P. Hedelt, et al., Trace Gas Column Observations from the GOME‐2 instruments on MetOp‐A and -B, EUMETSAT Meteorological Satellite Conference 16-20 September, Vienna, Austria, 2013.