Φοιτητική Εβδομάδα 2003

Πρόγραμμα εκδήλωσης Δευτέρας 13ης Μαΐου 2003

Αίθουσα τελετών Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ.

 

Χορωδία Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.

«Οι Τρεις Ιεράρχες»

 

Χοράρχης: Εμμ. Στ. Γιαννόπουλος

Θεολόγος, Δρ. Βυζαντ. Μουσικολογίας

 

Μέλη των θαυμαστών διδασκάλων και εξηγητών της παλαιάς μουσικής γραφής

Γρηγορίου Πρωτοψάλτου - Γεωργίου Χουρμουζίου Χαρτοφύλακος

της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας

 

Του Γρηγορίου

 

α´. Ἐποίησε κράτος... ήχος α´. Ειρμός θ´ ωδής του κανόνα εις το απόδειπνον του Σαββάτου του Λαζάρου.

β´. Στιχηρά αναστάσιμα ψαλλόμενα τις Κυριακές, ήχος πρωτόβαρυς της παπαδικής. Αγνωστη μελοποίηση η οποία επιγράφεται στον Πέτρο Λαμπαδάριο τον Πελοποννήσιο σε εξήγηση Γρηγορίου Πρωτοψάλτου και σώζεται σε ελάχιστους κώδικες.

γ´. Ἄξιόν ἐστιν... ήχος δ´ της παπαδικής («άγια»). Μεγαλυνάριο της Θεοτόκου.

 

Του Χουρμουζίου

 

δ´. Πόντῳ ἐκάλυψε... Ειρμοί (καταβασίαι) του α´ κανόνα της εορτής της Πεντηκοστής-ποίηση Κοσμά μελωδού (η´ αιώνας). Πρωτότυπη μελοποίηση σε ήχο βαρύ διατονικό της παπαδικής.

ε´. Γλώσσαις ἀλλογενῶν... ήχος α´. Στιχηρό ιδιόμελο της εορτής της Πεντηκοστής. Μέλος αργό στιχηραρικό κατά μίμησιν του στιχηραρίου του Ιακώβου πρωτοψάλτου.

στ΄. Τε τεε τε... ήχος τρίτος της παπαδικής. Κράτημα από το δοξαστικό του πολυελέου Ἐπὶ τῶν ποταμῶν Βαβυλῶνος...