Φοιτητική εβδομάδα 2002

 

Πρόγραμμα εκδήλωσης Τρίτης 16 Απριλίου

Αίθουσα τελετών Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ.

 

Μέρος πρώτο-Χορωδία Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.

Ύμνοι του Τριωδίου προς την Υπεραγία Θεοτόκο
 

Χοράρχης: Εμμ. Στ. Γιαννόπουλος διδ. Βυζαντ. Μουσικολογίας.

 

1.        Ο χορός εισοδεύει στην αίθουσα ψάλλοντας το Θεοτοκίο εξαποστειλάριο της εορτής του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου ήχος β´. Μέλος των εξηγητών Γρηγορίου πρωτοψάλτου, Γεωργίου Χουρμουζίου Χαρτοφύλακα της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας.

2.        Ἐπὶ σοὶ χαίρει, Κεχαριτωμένη... ήχος πλ. δ´ Μεγαλυνάριο της Υπεραγίας Θεοτόκου, εις την λειτουργίαν του εν Αγίοις πατρός ημών Βασιλείου του Μεγάλου. Μέλος κυρ Αβραάμ Ευθυμιάδη, Αρχοντος Μουσικοδιδασκάλου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας.

3.        Τὸ μῆλον τὸ εὔοσμον, τεριρεμ... ήχος γ´. Ο τρίτος πόδας της οκτάηχης μελοποίησης του τροπαρίου Ρόδον τὸ ἀμάραντον... του κανόνα του Ακαθίστου Ύμνου. Ποίημα Ιωσήφ του Υμνογράφου (886), μέλος κυρ Γεωργίου Χουρμουζίου (1840) του Χαρτοφύλακα.

4.        Τὸ προσταχθὲν μυστικῶς... ήχος πλ. δ´. Προοίμιον του κοντακίου του Ευαγγελισμού της Θεοτόκου. Μέλος αρχαίον.

5.        Δύναμις τοῦ Ὑψίστου...τεριρεμ... ήχος α´. Ο δ´ Οίκος εκ του Ακαθίστου Ύμνου εις την Υπεραγίαν Θεοτόκον. Μέλος κυρ Ιωάννου του Κλαδά, λαμπαδαρίου της Αγίας Σοφίας περί το έτος 1400. Αποκατάσταση μουσικού κειμένου και ρύθμιση ισοκρατημάτων από τον Γρ. Θ. Στάθη καθηγητή Παν/μίου Αθηνών.

6.        Ειρμοί της Θεοτόκου κατ᾿ ήχον εκ της θ´ ωδής των κανόνων του Τριωδίου. Μέλος εκ του συντόμου ειρμολογίου, με διορθώσεις του πρωτοπρεσβύτερου Κωνσταντίνου Παπαγιάννη.

7.        Τὴν ἁγνὴν ἐνδόξως τιμήσωμεν... ήχος πλ. δ´. Ειρμός της θ´ ωδής του κανόνος του Σαββάτου του Λαζάρου και Μεγαλυνάριο εις το «εξαιρέτως...» της ίδιας ημέρας. Μέλος πρωτοπρεσβύτερου Κωνσταντίνου Παπαγιάννη, και διόρθωση του ποιητικού κειμένου των λειτουργικών βιβλίων.

8.        Παναγία Θεοτόκε... Τὴν πᾶσαν ἐλπίδαν μου... ήχος β´. Θεοτοκία εκ της ακολουθίας του Μεγ. Αποδείπνου. Κατά την ψαλμώδηση του κυρ Θρασύβουλου Στανίτσα (1987) πρωτοψάλτου της Μεγ. του Χριστού Εκκλησίας.

9.        Σφαγήν σου τὴν ἄδικον... ήχος α´ Σταυροθεοτοκίο εις την απόλυσιν του Μεγ. Αποδείπνου. Μέλος εκ του ειρμολογίου κυρ Πέτρου λαμπαδαρίου του Πελοποννησίου (1778).