Φοιτητική εβδομάδα 2001

Πρόγραμμα εκδήλωσης Δευτέρας 7ης Μαΐου

Αίθουσα τελετών Φιλοσοφικής Σχολής Α.Π.Θ.

 

Μέρος πρώτο-Χορωδία Θεολογικής Σχολής Α.Π.Θ.

 

            Χοράρχης: Εμμ. Γιαννόπουλος διδ. Βυζαντ. Μουσικολογίας.

 

  1. Ο χορός εισοδεύει στην αίθουσα ψάλλοντας το Πάτερ Παντοκράτορ... ήχος ά τροπάριο της ή ωδής του κανόνα της Αναστάσεως. Ύμνος Αγ. Ιωάννου Δαμασκηνού, μέλος αργό ειρμολογικό Πέτρου λαμπαδαρίου της Μεγάλης του Χριστού Εκκλησίας (1778) σε επεξεργασία Ιωάννου Πρωτοψάλτου.
  2. Πάσχα ἱερόν..., ήχος πλ. ά δίφωνος και τα λοιπά στιχηρά του Πάσχα, και το ανέκδοτο Πάσχα ὁ ἀμνὸς ἡμῖν... Μέλος νεωστί συντεθέν υπό Γρ. Θ. Στάθη καθηγητού του Παν/μίου Αθηνών.
  3. Ἀναστάσεως ἡμέρα...  ήχος πλ. ά Μέλος αργό στιχηραρικό Παναγιώτου Χρυσάφου του νέου πρωτοψάλτου της του Χριστού Μεγ. Εκκλησίας ́ ήμ. 17ου αιώνος).
  4. Ἄγγελοι σκιρτήσατε... ήχος πλ. ά αρχαίος κοινωνικός ύμνος της εορτής της Αναστάσεως (Τυπικό του ναού της Αναστάσεως των Ιεροσολύμων). Μέλος Κωνσταντίνου Παπαγιάννη, Μ. Πρωτοπρεσβυτέρου.
  5. Ἀνέβη ὁ Ἰησοῦς... ήχος πλ. ά στιχηρό ιδιόμελο, δοξαστικό του εσπερινού της Κυριακής του Παραλύτου. Κατά την εκτέλεση του πρωτοψάλτου της του Χριστού Μεγ. Εκκλησίας Κων/νου Πρίγγου (1964), σε καταγραφή του επίσης πρωτοψάλτη Βασ. Νικολαΐδη).
  6. Ἐτέχθης ὡς αὐτὸς ἠθέλησας... ήχος β́ δοξαστικό Αίνων της Εορτής της Αναλήψεως. Μέλος συντετμημένο εκ του παλαιού στιχηραρίου μετά καλλωπισμού, Ιακώβου Πελοποννησίου πρωτοψάλτου της του Χριστού Μεγάλης Εκκλησίας (1800).
  7. Νῦν εἰς σημεῖον τοῖς πᾶσιν..  ήχος γ́ στιχηρά του εσπερινού της εορτής του Αγίου Πνεύματος. Mέλος ειρμολογικό, κατά την ψαλτική παράδοση του πρωτοψάλτη της του Χριστού Μεγ. Εκκλησίας Θρασυβούλου Στανίτσα (1987), σε καταγραφή Λυκούργου Πετρίδη.