Ο Εμμανουήλ Στ. Γιαννόπουλος είναι αναπληρωτής καθηγητής του Τμήματος Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης.

Διδάκτορα
ς του Τμήματος Μουσικών Σπουδών του Πανεπιστημίου Αθηνών, με επιβλέποντα καθηγητή τον Γρηγόριο Θ. Στάθη, πτυχιούχος των Τμήματων Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού  και Θεολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Το μεταπτυχιακό του εκπονήθηκε στο Τμήμα Ποιμαντικής Θεολογίας του ίδιου πανεπιστημίου, στο γνωστικό αντικείμενο της Λειτουργικής και της Χριστιανικής Αρχαιολογίας
και τέχνης και υπεύθυνο καθηγητή τον αείμνηστο κορυφαίο λειτουργιολόγο Ιωάννη Φουντούλη.

Διδάσκει από το έτος 2005 στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών της Σχολής Καλών Τεχνών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης μαθήματα σχετικά με την Ψαλτική Tέχνη. Τον Ιούνιο του έτους 2010 εξελέγη επίκουρος καθηγητής στην Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία (ΑΕΑ) Βελλάς Ιωαννίνων-Πρόγραμμα Εκκλησιαστικής Μουσικής και Ψαλτικής, μια θέση στην οποία υπηρέτησε την ακαδημαϊκή χρονιά 2013-2014. Δίδαξε ακόμη επί πολλά έτη (2000-2011) ως ειδικός επιστήμονας, στο Τμήμα Θεολογίας της Θεολογικής Σχολής του ΑΠΘ τα μαθήματα Εισαγωγή στην εκκλησιαστική μουσική και Θέματα Ψαλτικής Τέχνης. Δίδαξε από το έτος 1988 έως το 2013 και στη δευτεροβάθμια εκπαίδευση, ενώ συνεχίζει την θητεία του και στο Κέντρο Πολιτισμού-Δημοτικό Ωδείο Θεσσαλονίκης όπου από το έτος 1994 κ.ε. πολλοί μαθητές του έχουν ολοκληρώσει τις σπουδές τους στην Ψαλτική Τέχνη.
 Είναι συγγραφέας πολλών επιστημονικών βιβλίων, άρθρων, μελετών, καταλόγων χειρογράφων ψαλτικής και είναι επίσης τακτικός εισηγητής σε διεθνή μουσικολογικά και άλλα συνέδρια στην Ελλάδα και στο εξωτερικό, όπου έχει δώσει σχετικές διαλέξεις και έχει οργανώσει σεμινάρια εκμάθησης της ψαλτικής. Το κύριο βάρος της επιστημονικής του έρευνας δίδεται στην χειρόγραφη παράδοση της Ψαλτικής, από τη συστηματική μελέτη της οποίας προκύπτουν πλήθος στοιχείων για την ιστορία, τη μορφολογία, την θεωρία, την εξέλιξη και διάδοση, κ.λπ. της σπουδαίας αυτής τέχνης του ορθόδοξου Πνεύματος και του ελληνικού πολιτισμού.
 
 Έχει διακονήσει ως λαμπαδάριος και πρωτοψάλτης σε ναούς της Θεσσαλονίκης (1988-1998) και από το έτος 1998 έως το 2020 ήταν πρωτοψάλτης του περικαλλούς βυζαντινού ιερού ναού των Αγίων Δώδεκα Αποστόλων στην ίδια πόλη.