Θωμάς Λαναράς
Ομότιμος Καθηγητής
του Τμήματος Βιολογίας
του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

·         Tηλ. 2310 998383