Αρχική σελίδα  

Μάθημα 7: Οι Ευρωπαϊκές Πρωτεύουσες

Πληροφορίες για τον Εκπαιδευτικό

· Σημαντικά σημεία του μαθήματος
· Ποια σχέση έχει το μάθημα αυτό με τα θέματα της γεωγραφίας
· Απαραίτητα υλικά για το μάθημα
· Μέθοδος για τη διδασκαλία του μαθήματος

Σημαντικά σημεία του μαθήματος

  • Οι πρώτες πόλεις της Ευρώπης δημιουργήθηκαν στην αρχαία Ελλάδα, με σημαντικότερη την Αθήνα, η οποία συγκέντρωνε πολύ μεγάλο αριθμό κατοίκων, για εκείνη την εποχή. Σημαντικό κριτήριο για την επιλογή ενός τόπου, όπου θα ιδρύονταν ένας οικισμός, ήταν η ασφάλεια που θα είχαν οι κάτοικοι που θα ζούσαν σ 'αυτόν.
  • Οι πέντε μεγαλύτερες πόλεις της Ευρώπης, με κριτήριο τον πληθυσμό, είναι το Παρίσι, η Μόσχα, το Λονδίνο, η Κωνσταντινούπολη και η Μαδρίτη. Γύρω από κάθε μεγάλη πόλη, σταδιακά δημιουργούνται προάστια και οικισμοί, οι οποίοι ενώνονται με την πόλη και βρίσκονται σε άμεση εξάρτηση με αυτήν.
  • Σημαντικό στοιχείο είναι ότι οι κάτοικοι της Ευρώπης ταξιδεύουν από τη μια χώρα στην άλλη, όχι μόνο για επαγγελματικούς λόγους, όσο και για να γνωρίσουν τον πολιτισμό και την ιστορία άλλων χωρών. Άλλωστε, μετά τη δημιουργία της ΕΕ και του ενιαίου νομίσματος, οι μετακινήσεις έγιναν πιο εύκολες.

Ποια σχέση έχει το μάθημα αυτό με τα θέματα της γεωγραφίας και ποια η σχέση του με το σχολικό βιβλίο.

Απαραίτητα υλικά για το μάθημα

Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι μαθητές θα δουλέψουν με τους χάρτες τους. Παράλληλα με την εργασία στους χάρτες θα συμπληρώνουν και την άσκηση 1. Αυτό θα τους βοηθήσει να μάθουν ο ένας από τον άλλο και στο τέλος θα πρέπει όλοι να έχουν συμπληρωμένη την άσκηση σωστά.

Μέθοδος για τη διδασκαλία του μαθήματος.

Μοιράστε την άσκηση 1. Ζητήστε από τους μαθητές να έχουν μπροστά τους τους χάρτες. Θα τους χρησιμοποιήσουν όλους κατά τη διάρκεια του μαθήματος.


Μέθοδος για τη διδασκαλία του μαθήματος 7