Αρχική σελίδα  

Μάθημα 4o: Οι μεγάλες έρημοι της Αφρικής

Πληροφορίες για τον εκπαιδευτικό

· Σημαντικά σημεία του μαθήματος
· Ποια σχέση έχει το μάθημα αυτό με τα θέματα της γεωγραφίας
· Απαραίτητα υλικά για το μάθημα
· Μέθοδος για τη διδασκαλία του μαθήματος

Σημαντικά σημεία του μαθήματος

· Οι έρημοι μαζί με τις ημιερήμους καλύπτουν το 1/3 της επιφάνειας των ηπείρων. Η μεγαλύτερη έρημος της γης είναι η Σαχάρα και έχει έκταση περίπου 8.000.000 τ.χμ. Η δεύτερη μεγαλύτερη έρημος της Αφρικής είναι η έρημος Καλαχάρι, η οποία βρίσκεται στο νότιο τμήμα της ηπείρου.
· Η θερμοκρασία στην έρημο μπορεί να ξεπεράσει τους 45 βαθμούς Κελσίου την ημέρα, ενώ το βράδυ πέφτει στους 0 βαθμούς. Κοινό χαρακτηριστικό όλων των ερήμων είναι η έντονη ξηρασία. Οι βροχές είναι σπάνιες.
· Οι μόνες περιοχές στις οποίες έχει βλάστηση και νερό, είναι οι οάσεις. Εκεί είναι συγκεντρωμένο και το μεγαλύτερο ποσοστό του πληθυσμού της ερήμου.
· Πηγή ζωής για τους κατοίκους της Σαχάρας αποτελεί ο ποταμός Νείλος, ο οποίος όμως πηγάζει έξω από την έρημο.

Ποια σχέση έχει το μάθημα αυτό με τα θέματα της γεωγραφίας και ποια η σχέση του με το σχολικό βιβλίο.

· Το μάθημα αυτό δίνει στους μαθητές μια ολοκληρωμένη εικόνα των ερήμων της Αφρικής, όχι με λόγια, αλλά μέσα από χάρτες οι οποίοι αποτελούν πιστή αναπαράσταση της πραγματικότητας.
· Να καλλιεργήσουν δεξιότητες απαραίτητες για τη σωστή και δημιουργική προσέγγιση και ερμηνεία των γεωγραφικών δεδομένων, με γνώμονα την ανάπτυξη ερευνητικού πνεύματος.
· Στο βιβλίο γεωγραφίας της α΄ γυμνασίου, γίνεται αναφορά στην έρημο Σαχάρα. Η αναφορά αυτή έχει την έκταση μόλις μιας παραγράφου και δεν αναφέρονται βασικά χαρακτηριστικά της ερήμου. Μαζί με το κείμενο δεν υπάρχει ένας χάρτης της ερήμου. Έτσι, οι μαθητές δεν μπορούν να εκτιμήσουν την έκταση της ερήμου, ούτε τη θέση της στην αφρικανική ήπειρο. Επίσης, δεν γίνεται καμία απολύτως αναφορά στην έρημο Καλαχάρι. Το μάθημα αυτό, μαζί με τις δραστηριότητες, προτείνουμε να χρησιμοποιηθεί κατά τη διδασκαλία του μαθήματος  του σχολικού βιβλίου που εξετάζει τις ερήμους.


Απαραίτητα υλικά για το μάθημα

· Ένα αντίγραφο όλων των χαρτών και απεικονίσεων για κάθε μαθητή
1. Γεωφυσικός χάρτης της Αφρικής με τις έρημους Σαχάρα και Καλαχάρι.
2. Χάρτης της Αφρικής με τα κράτη και τις έρημους Σαχάρα και Καλαχάρι.
3. Χάρτης της Αφρικής με τα κράτη.
4. Χάρτης του οδικού δικτύου και των σημαντικότερων κατοικημένων περιοχών.
5. Γεωφυσικός χάρτης της Αφρικής με τον πληθυσμό και τις έρημους Σαχάρα και Καλαχάρι.
6. Τρισδιάστατος χάρτης της Αφρικής.

· Ένα αντίγραφο με την άσκηση 1 για κάθε μαθητή.
Κατά τη διάρκεια του μαθήματος οι μαθητές θα δουλέψουν με τους χάρτες τους. Παράλληλα με την εργασία στους χάρτες θα συμπληρώνουν και την άσκηση 1. Αυτό θα τους βοηθήσει να μάθουν ο ένας από τον άλλο και στο τέλος θα πρέπει όλοι να έχουν συμπληρωμένη την άσκηση σωστά.

Μέθοδος για τη διδασκαλία του μαθήματος.

Μοιράστε την άσκηση 1. Ζητήστε από τους μαθητές να έχουν μπροστά τους τους χάρτες. Θα τους χρησιμοποιήσουν όλους κατά τη διάρκεια του μαθήματος.

 

Μέθοδος για τη διδασκαλία του μαθήματος