Δημήτριος Π. Λαμπρίδης    English

 

main

Διπλωματούχος Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ΑΠΘ, 1981

Διδάκτωρ Ηλεκτρολόγος Μηχανικός, ΑΠΘ, 1989

Καθηγητής

Διευθυντής Εργαστηρίου Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ)

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ)

Τ.Θ. 486

54124 Θεσσαλονίκη

Τηλ: +30 231 099 6374

Fax:  +30 231 099 6302

E-mail: labridis@auth.gr

Προσωπική ιστοσελίδα: http://users.auth.gr/~labridis

 

 

Σύντομο Βιογραφικό Σημείωμα

Γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη στις 26 Ιουλίου του 1958.

Έλαβε το δίπλωμα του Ηλεκτρολόγου Μηχανικού από την Πολυτεχνική Σχολή του Αριστοτέλειου Πανεπιστήμιου Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ) το 1981.

Έλαβε το Διδακτορικό Δίπλωμα από το Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του ΑΠΘ το 1989 (τίτλος διδακτορικής διατριβής: Επίλυση του μη γραμμικού προβλήματος των πολλών ρευματοφόρων αγωγών με τη μέθοδο πεπερασμένων στοιχείων).

Από το 1982 έως το 2008 εργάστηκε αρχικά ως Επιστημονικός Συνεργάτης, στη συνέχεια ως Λέκτορας, Επίκουρος Καθηγητής και Αναπληρωτής Καθηγητής στο Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών (ΤΗΜΜΥ) του ΑΠΘ.

Από το 2008 είναι Καθηγητής του ίδιου τμήματος.

Από το Νοέμβριο του 2019 διατελεί διευθυντής του Εργαστηρίου Συστημάτων Ηλεκτρικής Ενέργειας (ΕΣΗΕ) του ΤΗΜΜΥ.

Από το Δεκέμβριο του 2017 έως τον Αύγουστο του 2020 διετέλεσε Αναπληρωτής Πρόεδρος του ΤΗΜΜΥ.

Κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2010-2011, 2011-2012 και 2012-2013 διετέλεσε διευθυντής του ΕΣΗΕ του ΤΗΜΜΥ του ΑΠΘ.

Κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2003-2004 και 2004-2005 διετέλεσε Διευθυντής του Τομέα Ηλεκτρικής Ενέργειας του ΤΗΜΜΥ του ΑΠΘ.

Κατά τα ακαδημαϊκά έτη 2005-2006, 2006-2007 και 2007-2008 διετέλεσε μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του ΠΜΣ του ΤΗΜΜΥ.

Τα κυριότερα ερευνητικά του ενδιαφέροντα είναι:

• Ανάλυση συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας στη μόνιμη και στη μεταβατική κατάσταση λειτουργίας
• Προσομοιώσεις και εφαρμογές μοντελοποίησης συστημάτων ηλεκτρικής ενέργειας
• Έξυπνα δίκτυα ηλεκτρικής ενέργειας
• Έξυπνα συστήματα φωτισμού
• Διανεμημένοι ενεργειακοί πόροι
• Διαχείριση και απόκριση ζήτησης ηλεκτρικής ενέργειας
• Ενσωμάτωση ανανεώσιμων πηγών ενέργειας
• Εφαρμογές επικοινωνιών μέσω γραμμών ισχύος σε έξυπνα δίκτυα
• Ανάλυση συζευγμένων ηλεκτρομαγνητικών και θερμοκρασιακών πεδίων
• Εφαρμογές μεθόδων τεχνητής νοημοσύνης στα συστήματα μεταφοράς και διανομής ηλεκτρικής ενέργειας

Έχει συγγράψει, μαζί με άλλους συγγραφείς, δυο επιστημονικά βιβλία και περισσότερα από 150 επιστημονικά άρθρα και ανακοινώσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά και συνέδρια.

Έχει επιβλέψει πλέον των 170 διπλωματικών εργασιών καθώς και 9 διδακτορικές διατριβές του ΤΗΜΜΥ.

Είναι κριτής στα περιοδικά:

• ΙΕΕΕ Transactions on Power Delivery (IEEE Power Engineering Society),
• ΙΕΕΕ Transactions on Power Systems (IEEE Power Engineering Society),
• ΙΕΕΕ Transactions on Smart Grid (IEEE Power & Energy Society),
• IEEE Transactions on Magnetics (IEEE Magnetics Society),
• IEEE Transactions on Electromagnetic Compatibility (IEEE Electromagnetic Compatibility Society),
• IEE Proceedings - Generation, Transmission & Distribution (IEE),
• International Journal for Numerical Methods in Engineering (John Wiley & Sons),
• Simulation Modelling Practice and Theory (Elsevier),
• International Journal of Electronics (Taylor & Francis),
• European Physical Journal - Applied Physics (Cambridge University Press), και
• COMPEL: The International Journal for Computation and Mathematics in Electrical and Electronic Engineering (Emerald Engineering),
Majlesi Journal of Electrical Engineering, και
Mathematical Problems in Engineering (Hindawi Publishing Corp.).

Είναι μέλος του ΤΕΕ, της CIGRE καθώς και πρεσβύτερο μέλος του IEEE.

Είναι αξιολογητής ερευνητικών προτάσεων στα πλαίσια του Επιχειρησιακού Προγράμματος “Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση” (ΕΠΕΔΒΜ) του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ), του Ιδρύματος Κρατικών Υποτροφιών (ΙΚΥ), του Ελληνικού Ιδρύματος Έρευνας και Καινοτομίας (ΕΛΙΔΕΚ) και του Ιδρύματος Προώθησης Έρευνας (ΙΠΕ) της Κύπρου.

Είναι ανεξάρτητος εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC ethics expert) του τομέα Ethics and Research Integrity της Γενικής Διεύθυνσης Έρευνας και Καινοτομίας (DG Research and Innovation) της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.

Eίναι ανεξάρτητος εμπειρογνώμων της Ευρωπαϊκής Επιτροπής (EC expert) του Horizon 2020 Research and Innovation Programme της Ευρωπαϊκής Επιτροπής.