ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Ωρες γραφείου για το εαρινό εξάμηνο, Τρίτη 14:00 - 15:00. Οι ώρες γραφείου δεν ισχύουν στις εξεταστικές περιόδους (15 Ιαν-15 Φεβ και 30 Μαϊου-30 Ιουνίου, 1-30 Σεπτεμβρίου).

Οι φοιτητές και οι φοιτήτριες μπορούν να προσέρχονται χωρίς προηγούμενη συνεννόηση στο γραφείο μου κατά τις ώρες γραφείου ή να προγραμματίσουν συνάντηση (ακόμα και κατά την περίοδο των εξετάσεων ή διακοπών)

- τηλεφωνικά στο 2310997120 (απευθείας γραμμή),
- μέσω ηλ. ταχυδρομείου  kpap [at] econ.auth.gr
- και μέσω τηλεδιάσκεψης στο Zoom κατόπιν συννενόησης

 ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΑΛΛΗΛΟΓΡΑΦΙΑΣ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τ.Θ.  170, 54124 Θεσσαλονίκη

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Τομέας  Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής – γραφείο 113 (1ος όρ.)

Τηλ. +30.2310.997120, Φαξ +30.2310.996424
URL:
http://users.auth.gr/kpap