12ΥΕ04 - ΕΙΔΙΚΑ ΘΕΜΑΤΑ ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΑΣ (6ο εξάμηνο)

(ΜΙΚΡΟΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΙΙΙ με το παλαιό πρόγραμμα σπουδών)


Οδηγός του μαθήματος (pdf)

Εξεταστέα Ύλη Φεβρουαρίου Σεπτεμβρίου

e-syllabus στα ελληνικά (υπό κατασκευή)

e-syllabus in english 

Σε περίπτωση αδυναμίας πρόσβασης στην αίθουσα διδασκαλίας, το μάθημα θα διεξάγεται στην εικονική αίθουσα Zoom

https://authgr.zoom.us/j/95766415616 

ΤΑ ΜΑΘΗΜΑΤΑ ΞΕΚΙΝΑΝΕ 27 ΦΕΒΡΟΥΑΡΙΟΥ 2024


Εκπαιδευτικό υλικό για το μάθημα καταχωρείται εβδομαδιαία στο σύστημα διαχείρισης μαθημάτων E-learning (Moodle). 

Η δυνατότητα πρόσβασης παρέχεται αυτόματα μόνο σε φοιτητές και φοιτήτριες του ΑΠΘ που είναι εγγεγραμμένοι στα μητρώα της Γραμματείας του Τμήματος (συμπεριλαμβάνονται της Μικροοικονομικής ΙΙΙ) . Για την είσοδο χρησιμοποιούνται τα στοιχεία του πανεπιστημιακού λογαριασμού.

https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=6299