12ΕH10 - ΠΕΙΡΑΜΑΤΙΚΑ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΑ / Experimental Economics (8ο εξάμηνο)


Οδηγός του μαθήματος (pdf)

Εξεταστέα Ύλη Ιουνίου

e-syllabus στα ελληνικά

e-syllabus in english (Erasmus students please contact the instructor for info)


Εκπαιδευτικό υλικό για το μάθημα καταχωρείται εβδομαδιαία στο σύστημα διαχείρισης μαθημάτων E-learning (Moodle). 

Η πρόσβαση επιτρέπεται μόνο σε φοιτητές και φοιτήτριες του ΑΠΘ που δικαιούνται να δηλώσουν το μάθημα.

https://elearning.auth.gr/course/view.php?id=8706