Κωνσταντίνος Γ. ΠΑΠΑΔΟΠΟΥΛΟΣ

2 Οκτωβρίου 2017

 

ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΑ

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τ.Θ.  170, 54124 Θεσσαλονίκη

Τομέας Οικονομικής Θεωρίας και Πολιτικής – γραφείο 113 (1ος όρ.)

Τηλ. +30.2310.997120, Φαξ +30.2310.996424

Email: kpap@econ.auth.gr

URL: http://users.auth.gr/kpap

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΘΕΣΕΙΣ

2009 - Επίκουρος Καθηγητής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Σχολή  Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη

2010 - 2011 Επισκέπτης Ερευνητής, Έδρα Μικροοικονομίας, Freie Universität zu Berlin, Βερολίνο, Γερμανία 

2002 - 2009 Λέκτορας, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (ΑΠΘ), Σχολή Νομικών Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη

 

ΑΚΑΔΗΜΑΪΚΕΣ ΣΠΟΥΔΕΣ

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

Industrial Organization, Strategic Market Games, General Equilibrium,  International Economics

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

  1. " The Countervailing Power Hypothesis in the Dominant Firm - Competitive Fringe Model" , (with Ch. Christou), Economics Letters, vol 126, pp. 110-113 (2015)
  2. "A Strategic Market Game of Carry Trades and Equilibrium Profits",  (with L. Koutsougeras), The Manchester School, vol 79, 3, pp. 528-541 (2011)
  3. "A Note on the Role of Exit Horizon in the Selection of Projects in Venture Capital Finance" (with G. Geronikolaou), International Research Journal of Finance and Economics, Issue 24, pp. 131-137 (2009)
  4.  "Purchasing Power Parity with Strategic Markets", The B.E. Journal of Theoretical Economics: Vol. 8 : Iss. 1 (Topics), Article 16. (2008) 
  5. "Arbitrage and Equilibrium in Strategic Securities Markets" (with L. Koutsougeras), Economic Theory, 23, 553–568 (2004)
  6.  "Impossibility of Risk Sharing in an Economy with Asymmetric Information", Ekonomia, Vol 7, No 1, Summer (2004)
  7. "Corporate Control and Investment Decisions under Uncertainty with Incomplete Markets", ΣΠΟΥΔΑΙ, 53, 2, 3-22 (2003)

 

ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΥΠΟ ΕΞΕΛΙΞΗ

"Countervailing Power in a Classroom Experiment" (with M. Koenigstein and S. Ullrich)
“The Make or Buy Decision with Horizontal Outsourcing" (with Ch. Dermentzi)
"Menus of Two-Part Tariffs and Efficiency in a Price-Leadership Model” (with G. Geronikolaou)

 “Equivalent Foreign Exchange Market Structures”

  

ΣΥΝΕΔΡΙΑ (2006-  )

 


ΔΙΔΑΣΚΑΛΙΑ

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ (επιλογή)ΑΛΛΑ 

statistics