Μαρια

Κατσικίνη

 

 

Επικ. Καθ. στο  Τμήμα Φυσικής

του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Τομέας Φυσικής Στερεάς Κατάστασης

Τηλ: 2310 998500 § Fax: 2310 998028

e-mail: katsiki@auth.gr

 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ ΣΗΜΕΙΩΜΑ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ

ΟΜΙΛΙΕΣ & ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

e-COURSE

ΧΡΗΣΙΜΑ WEBSITES

ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ WEBSITES

 

 

 

Εργαστήριο χαρακτηρισμού υλικών με τεχνικές  απορρόφησης ακτίνων Χ: XAFSLAB