Ρεγγίνα Καρούσου

Επίκουρη Καθηγήτρια

Εργαστήριο Συστηματικής Βοτανικής & Φυτογεωγραφίας

Τομέας Βοτανικής

Τμήμα Βιολογίας

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.)

Text Box: Τιτλοι Σπουδων

Πτυχίο Τμήματος Βιολογίας Α.Π.Θ.
Διδακτορικό Δίπλωμα Τμήματος Βιολογίας Α.Π.Θ.

Ερευνητικα Ενδιαφεροντα
Ταξινόμηση φυτών
Πρότυπα εξάπλωσης ταξινομικών μονάδων
Xημειοταξινόμηση (αιθέρια έλαια)

Διδασκαλια
Προγραμματα Προπτυχιακων Σπουδων (Π.Π.Σ.)
Τμήμα Βιολογίας Α.Π.Θ.
	Συστηματική Βοτανική
	Βιογεωγραφία
Τμήμα Φαρμακευτικής Α.Π.Θ.
	Βοτανική
Γεωπονική Σχολή Α.Π.Θ.
	Συστηματική Βοτανική 
Προγραμματα Μεταπτυχιακων Σπουδων (Π.Μ.Σ.)
Τμήμα Βιολογίας Α.Π.Θ 
	ΠΜΣ «Διατήρηση της Βιοποικιλότητας και Αειφορική Εκμετάλλευση
	Αυτοφυών Φυτών»
	ΠΜΣ «Οικολογικός Σχεδιασμός, Βιώσιμη Ανάπτυξη και Διαχείρηση			Προστατευόμενων Περιοχών»

Επικοινωνία

Τηλ.: +30 2310998282

Fax:  +30 2310998295

E-mail: karousou@bio.auth.gr