ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥ
  Τεχνολογία παραγωγής προϊόντων ξύλου
      (πρώτες ύλες, μηχανήματα, στάδια παραγωγής,
               τεχνολογικές συνθήκες)
           1. Στύλοι
           2. Πάσσαλοι
           3. Πριστή ξυλεία
           4. Παρκέτα
           6. Ξυλόφυλλα
           7. Αντικολλητά
           8. Επικολλητά
           9. Μοριοσανίδες
         10. Ινοσανίδες
         11. Αλλα σύνθετα προϊόντα
   Ιδιότητες και χρήσεις των προϊόντων
                                                                                                       

ΔΙΔΑΚΤΙΚΟ ΥΛΙΚΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΞΥΛΟΥ

1. Στάδια παραγωγής προϊόντων ξύλου. Σημειώσεις

2. Προϊόντα ξύλου - Ασκήσεις. Σημειώσεις

Προϊόντα ξύλου - Τυποποίηση                                                   ΑΡΧΗ