ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΞΥΛΟΥ              ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΟ ΜΑΘΗΜΑ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗ ΔΑΣ. ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Ονοματεπώνυμο

 Ιωάννης Α. Μπαρμπούτης

Σπουδές

Πτυχιούχος  Σχολής Δασολογίας & Φυσ. Περιβάλ. Α.Π.Θ.

Διδάκτορας Τεχνολογίας Ξύλου της Σχολής Δασολογίας 
& Φυσ. Περ. Α.Π.Θ.

ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ Επιστήμη και Τεχνολογία του Ξύλου, Τυποποίηση και Πιστοποίηση, Ποιοτικός Έλεγχος
Ιδιότητα

αφ. Καθηγητής  Α.Π.Θ.

Διεύθυνση 

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου και Επίπλου

Τηλέφωνο

2310  203504

E-mail

Η Ιστορία της Επιστήμης του Ξύλου:        από το Μετσόβιο Πολυτεχνείο στο Α.Π.Θ.        1888 -2020

Διδασκαλία

Μεταπτυχιακών Μαθημάτων

2020-21

 ΔIATMHMATIKO METAΠTYXIAKO ΠPOΓPAMMA ΠOΛYTEXNIKHΣ ΣXOΛHΣ.

ΠPOΣTAΣIA ΣYNTHPHΣH KAI AΠOKATAΣTAΣH MNHMEIΩN ΠOΛITIΣMOY

"Ξύλο, τύποι, τεχνολογία επεξεργασίας και εφαρμογής. Τεχνικά χαρακτηριστικά."

 TMHMATΟΣ ΔΑΣΟΛΟΓΙΑΣ ΚΑΙ Φ.Π.

ΠΜΣ ΦΥΣΙΚΟΙ ΠΟΡΟΙ: ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗ, ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑ ΚΑΙ ΒΙΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ

 "Βιομάζα και καινοτόμα προϊόντα", "Παραγωγή ενέργειας από βιομάζα"

ΑΕΙΦΟΡΙΚΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΔΑΣΙΚΩΝ ΚΑΙ ΦΥΣΙΚΩΝ ΟΙΚΟΣΥΣΤΗΜΑΤΩΝ: ΠΡΟΣΤΑΣΙΑ, ΠΑΡΑΓΩΓΗ ΚΑΙ ΑΞΙΟΠΟΙΗΣΗ

"Ενεργειακή αξιοποίηση ξυλώδους βιομάζας"

Σημειώσεις μαθημάτων

επιλογής Τομέα

Δημοσιεύσεις

Ερευνητικές Εργασίες, Διδακτικό Υλικό, Άρθρα, κ.ά. , Βιογραφικό

Δραστηριότητες

Επισκέψεις σε Πανεπιστήμια και Ερευνητικά Ιδρύματα του Εξωτερικού

Εικόνες Καλλιτεχνικές δημιουργίες από ξύλο

Άλλοι δικτυακοί τόποι

Εργαστήριο Τεχνολογίας Ξύλου κα Επίπλου

Σιδηρόκαστρο Σερρών

Αγγελος Ι. Μπαρμπούτης

Παναγιώτης Ι. Μπαρμπούτης