ΜΑΘΗΜΑΤΑ

Πίσω 

ΜΕΤΑΠΤΥΧΙΑΚΑ

Σεμιναριακό Μάθημα Π. Μ. Σ., Α΄ Εξαμήνου (Διδ. Ώρες 3)

Τρίτη 20:00-22:00

(1208) Πνευματικός Βίος και πολιτισμός των Σλάβων (Πρώιμη Περίοδος)

Διδακτικό Εγχειρίδιο: Σημειώσεις σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή

 

Σεμιναριακό Μάθημα Π. Μ. Σ., Β΄ Εξαμήνου (Διδ. Ώρες 3)

Τρίτη 20:00-22:00

(2209) Πνευματικός Βίος και πολιτισμός των Σλάβων (Περίοδος Ανάπτυξης)

Διδακτικό Εγχειρίδιο: Σημειώσεις σε έντυπη και ηλεκτρονική μορφή

 

 

ΠΡΟΠΤΥΧΙΑΚΑ

ΧΕΙΜΕΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα Χειμερινού Εξαμήνου (Διδ. Ώρες 3)

Πέμπτη 18:00-21:00, Αίθουσα Ε΄

(2251) Ο μοναχισμός και η Μυστική Παράδοση στον ορθόδοξο Σλαβικό κόσμο. Ιστορία και εξέλιξη

(2251) Monasticism and Secret Tradition in the Orthodox Slavic World. History and evolution

Σύντομη περιγραφή:

Στο μάθημα παρουσιάζεται η ιστορία και η εξέλιξη της μυστικής παράδοσης στον ορθόδοξο σλαβικό κόσμο από την περίοδο του εκχριστιανισμού του μέχρι και τους νεότερους χρόνους. Αναλυτικότερα εξετάζεται η διάδοση της μυστικής πνευματικότητας, η οποία είχε αναπτυχθεί νωρίτερα στον ελληνικό κόσμο, και η καθιέρωσή της στον σλαβικό κόσμο. Η εμφάνιση των πρώτων σλάβων εκπροσώπων της. Η διάδοση του ησυχασμού τον 14ο αιώνα και η επίδρασή του στην πνευματική και εκκλησιαστική ζωή των Σλάβων, καθώς και η εμφάνισή του κατά τον 18ο και τον 19ο αιώνα, οπότε η μυστική παράδοση εμφανίστηκε εκ νέου ως Φιλοκαλική Κίνηση.

Σύγγραμμα

Ηλ. Ευαγγέλου, Ο ησυχασμός στον κόσμο των νοτίων Σλάβων τον 14ο αιώνα. Επιδράσεις στον πνευματικό, εκκλησιαστικό και πολιτικό τους βίο, Β΄ Έκδοση, Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε., Θεσσαλονίκη 2018

 

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα Χειμερινού Εξαμήνου (Διδ. Ώρες  3)

Τετάρτη 18:00-21:00, Αίθουσα ΣΤ΄

(2252) Πτυχές Σλαβικής Ορθοδοξίας: Από τους Αγίους Φωτιστές στους Αγίους Ηγεμόνες του Σλαβικού Κόσμου

(2252)  Aspects of Slavic Orthodoxy: From the Holy Enlighteners to the Holy Sovereigns of the Slavic World

Στο Μάθημα παρουσιάζεται η ιστορία και η εξέλιξη της ηγεμονικής αγιότητας στον κόσμο των ορθοδόξων Σλάβων κατά τη διάρκεια των μέσων χρόνων, οπότε και διαμορφώθηκε η αγιολογική τους παράδοση. Η παρουσίαση της ηγεμονικής αγιότητας στον ορθόδοξο σλαβικό κόσμο ξεκινά από την αρχετυπική μορφή του Μεγάλου Κωνσταντίνου όπως την προσέλαβε ο σλαβικός κόσμος μετά τον εκχριστιανισμό του. Στη συνέχεια παρουσιάζονται τα ιδιαίτερα πρότυπα αγίων ηγεμόνων του μεσαιωνικού βουλγαρικού, ρωσικού και σερβικού κόσμου και εξετάζονται τα ειδικά τυπολογικά τους χαρακτηριστικά, η σχέση τους με το αρχέτυπο του Μεγάλου Κωνσταντίνου καθώς και η παράδοση της ηγεμονικής αγιότητας που καθιέρωσαν στους λαούς τους.

Σύγγραμμα

Η. Ευαγγέλου, Άγιοι ηγεμόνες στον ορθόδοξο σλαβικό κόσμο. Από τον Νέο Κωνσταντίνο στον Μάρτυρα Ηγεμόνα, Αφοί Κυριακίδη Εκδόσεις Α.Ε., Θεσσαλονίκη 2018

 

ΕΑΡΙΝΟ ΕΞΑΜΗΝΟ

Υποχρεωτικό Μάθημα ΣΤ΄ Εξαμήνου (Διδ. Ώρες 4)

Παρασκευή 08:00 - 12:00, Αίθουσα Ε΄

Εκκλησιαστική Γραμματεία των Σλάβων

Church Literature of the Slavs

Στο Μάθημα  "Εκκλησιαστική Γραμματεία των Σλάβων" του ΣΤ΄ Εξαμήνου παρουσιάζεται η ιστορία και η εξέλιξη της γραμματείας του σλαβικού κόσμου από τις απαρχές της μέχρι τους νεότερους χρόνους. Στο πλαίσιο του Μαθήματος παρουσιάζεται αναλυτικά το ιεραποστολικό έργο των αγίων Κυρίλλου και Μεθοδίου στον σλαβικό κόσμο, που αποτέλεσε την αφετηρία  όχι μόνο για τον εκχριστιανισμό του αλλά και για τη δημιουργία του σλαβικού αλφαβήτου και τη μετάφραση στη γλώσσα των Σλάβων των πρώτων συγγραμμάτων. Στη συνέχεια παρουσιάζεται η πορεία διάδοσης του σλαβικού αλφαβήτου παράλληλα με τον εκχριστιανισμό πρώτα στον βουλγαρικό και τον σερβικό κόσμο και έπειτα στον ρωσικό κόσμο και εξετάζεται η εξέλιξη της γραμματείας, η οποία από τα πρώτα της βήματα στους λαούς αυτούς έχει καθαρά εκκλησιαστικό χαρακτήρα μέχρι και τους νεότερους χρόνους. 

Σύγγραμμα

Ι. Ταρνανίδη, Η. Ευαγγέλου, Μεσαιωνική γραμματεία των Σλάβων. Ιστορία και διαχρονική εξέλιξη, [Εκδόσεις Αφοι Κυριακίδη] Θεσσαλονίκη 2013

Παρουσιάσεις με την ύλη του Μαθήματος είναι διαθέσιμες στην ηλεκτρ. διεύθυνση https://elearning.auth.gr

 

Υποχρεωτικό Μάθημα Β΄ Εξαμήνου Εισαγωγικής Κατεύθυνσης Μουσουλμανικών Σπουδών (Διδ. Ώρες 3)

(Υ204) Το Ισλάμ στα Βαλκάνια και στην Ελλάδα

(Υ204) Islam in the Balkans and Greece

Συνδιδασκαλία Αναπλ. Καθηγητή Α.Π.Θ. Ηλ. Ευαγγέλου, Αναπλ. Καθηγήτρια Α.Π.Θ. Ευαγγελία Αμοιρίδου, Επίκ. Καθηγητή Α.Π.Θ. Vemund Aarbakke, Ε.ΔΙ.Π. Α.Π.Θ. Αθ. Αθανασιάδη.

Στο Μάθημα παρουσιάζεται αναλυτικά η ιστορία της παρουσίας του Ισλάμ στα Βαλκάνια και στην Ελλάδα και τα ειδικά ζητήματα που σχετίζονται με την εμφάνισή του, τη συνύπαρξη μουσουλμανικών και χριστιανικών πληθυσμών και ειδικότερα μετά τη δημιουργία των εθνικών κρατών και μέχρι σήμερα.

Σύγγραμμα

Λ. Σταυριανού, Τα Βαλκάνια. Από το 1453 και μετά, (μετάφρ. Ελ. Δελιβάνη) εκδ. Βάνιας, Θεσσαλονίκη 2007 και επιπλέον σημειώσεις από τους διδάσκοντες.

 

Κατ’ Επιλογήν Υποχρεωτικό Μάθημα Εαρινού Εξαμήνου (Τετάρτη 16:00)

Πέμπτη 18:00-21:00, Αίθουσα Ε΄

(2253) Η Ορθοδοξία στον Κόσμο της Νοτιοανατολικής Ευρώπης και της Ρωσίας: Εκκλησιαστικός Βίος, Θεολογικά Ρεύματα, Λαϊκός Πολιτισμός

(2253) Orthodoxy in Southeastern Europe and Russia: Ecclesiastical Life, Theological Tendencies, Folk Culture

Στη διδασκαλία του Μαθήματος θα συνεπικουρήσει τον Αναπλ. Καθηγητή Α.Π.Θ. κ. Ηλ. Ευαγγέλου ο Υποψ. Δρ. του Τμήματος Θεολογίας Α.Π.Θ. π. Γεώργιο Ματουρέλι

Σύντομη περιγραφή:

Στο μάθημα αυτό παρουσιάζονται τα ρεύματα και οι τάσεις της ρωσικής θεολογικής σκέψης, καθώς και οι σημαντικότεροι εκπρόσωποί της την κρίσιμη περίοδο από τον 19ο έως και τον 20ο αιώνα. Η παρουσίασή τους ξεκινά με τη φιλοκαλική αναγέννηση του κύκλου του Παϊσίου Βελιτσκόφσκι. Στη συνέχεια διερευνάται η επίδρασή της στη ρωσική θεολογία, καθώς και τα ρεύματα των Σλαβόφιλων και των Δυτικόφιλων που κυριάρχησαν σε όλη τη διάρκεια του 19ου αιώνα και μέχρι τις αρχές του 20ου αιώνα. Ακολούθως παρουσιάζονται οι ιδεολογικές τάσεις που διαμόρφωσαν τις πολιτικές εξελίξεις, οι οποίες επέδρασαν στη ρωσική θεολογική σκέψη μέχρι την Οκτωβριανή Επανάσταση του 1917, η οποία αποτελεί σταθμό στη μετέπειτα πορεία της τον 20ο αι.
 

Σύγγραμμα

Κ. Νιχωρίτη, Ρωσία και βαλκανικοί λαοί 18ος-19ος αι., εκδ. Μπαρμπουνάκης, Θεσσαλονίκη 2019
 

 

 

Πίσω