Χαράλαμπος Σπαθής

Καθηγητής Τμήματος Οικονομικών Επιστημών
Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης
 


Καθηγητής Λογιστικής στο Τμήμα Οικονομικών Επιστημών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης (Α.Π.Θ.). Διδασκαλία προπτυχιακών και μεταπτυχιακών μαθημάτων, στο μεταπτυχιακό ΜΒΑ-Διοίκηση Επιχειρήσεων, στο διατμηματικό μεταπτυχιακό Διοίκηση Επιχειρήσεων & Πληροφοριακά Συστήματα, και στο Ελληνικό Ανοικτό Πανεπιστήμιο (Ε.Α.Π.).

Έρευνα


Η ερευνητική δραστηριότητά μου επικεντρώνεται κυρίως στη Λογιστική, Ελεγκτική και Λογιστικά Πληροφοριακά Συστήματα.

Ο κατάλογος των δημοσιεύσεων και των παρουσιάσεων σε συνέδρια είναι εδώ.

Η σελίδα στο Google Scholar είναι εδώ.

Παρακάτω, παρατίθεται μια λίστα επιλεγμένων δημοσιεύσεων.

Classifying internal audit quality using textual analysis: the case of auditor selection
G Boskou, E Kirkos, C Spathis
Managerial Auditing Journal, 34 (8), 924-950 (2019)

The effects of mandatory IFRS adoption and conditional conservatism on European bank values
P Manganaris, C Spathis, A Dasilas
Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 24, 72-81, (2015)

Audit opinion and earnings management: Evidence from Greece
M Tsipouridou, C Spathis
Accounting Forum, 38 (1), 38-54 (2014)

Accounting benefits and satisfaction in an ERP environment
A Kanellou, C Spathis
International Journal of Accounting Information Systems, 14 (3), 209-234 (2013)

Earnings management and the role of auditors in an unusual IFRS context: The case of Greece
M Tsipouridou, C Spathis
Journal of International Accounting, Auditing and Taxation, 21, 62-78 (2012)

Measuring the success of the Greek taxation information system
J Floropoulos, C Spathis, D Halvatzis, M Tsipouridou
International Journal of Information Management, 30 (1), 47-56 (2010)

Data mining techniques for the detection of fraudulent financial statements
E Kirkos, C Spathis, Y Manolopoulos
Expert Systems with Applications, 32 (4), 995-1003 (2007)

Identifying qualified auditors' opinions: a data mining approach
E Kirkos, C Spathis, A Nanopoulos, Y Manolopoulos
Journal of Emerging Technologies in Accounting, 4 (1), 183-197 (2007)

Enterprise systems implementation and accounting benefits
C Spathis
Journal of Enterprise Information Management, 19 (1), 67-82 (2006)

The usefulness of ERP systems for effective management
C Spathis, S Constantinides
Industrial Management & Data Systems, 103 (9), 677-685 (2003)

Audit qualification, firm litigation, and financial information: an empirical analysis in Greece
C Spathis
International Journal of Auditing, 7 (1), 71-85 (2003)

Using client performance measures to identify preengagement factors associated with qualified audit reports in Greece
C Spathis, M Doumpos, C Zopounidis
The International Journal of Accounting, 38 (3), 267-284 (2003)

Detecting false financial statements using published data: some evidence from Greece
C Spathis
Managerial Auditing Journal, 17 (4), 179-191 (2002)

Detecting falsified financial statements: a comparative study using multicriteria analysis and multivariate statistical techniques
C Spathis, M Doumpos, C Zopounidis
European Accounting Review, 11 (3), 509-535 (2002)

Segment reporting: theoretical analysis and empirical approach in Greek enterprises
C Spathis
European Accounting Review, 6 (4), 804-807 (1997)

Επίβλεψη


Επιβλέπων μεταπτυχιακών διπλωματικών και διδακτορικών διατριβών.

Διδακτορικές διατριβές που έχουν περατωθεί:

Μαρία Τσιπουρίδου (2012), Ποιότητα χρηματοοικονομικών καταστάσεων: χειραγώγηση κερδών και ανεξαρτησία ελεγκτών σε ένα πλαίσιο διεθνών προτύπων χρηματοοικονομικής αναφοράς.

Παναγιώτης Μαγγανάρης (2016), Ποιότητα και διαφάνεια στις χρηματοοικονομικές καταστάσεις των ευρωπαϊκών τραπεζών: ο ρόλος των ΔΠΧΑ και της χρηματοπιστωτικής κρίσης.

Αλεξάνδρα Κανέλλου (2017), Επίδραση της λειτουργίας των ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων επιχειρησιακών πόρων (ERP) στη Λογιστική.

Γεωργία Μπόσκου (2019), Εκτίμηση της ποιότητας και της αποτελεσματικότητας του Εσωτερικού Ελέγχου.

Διδασκαλία


Διδασκαλία μαθημάτων σε προπτυχιακό και μεταπτυχιακό επίπεδο.

Προπτυχιακά

Μεταπτυχιακά

Επικοινωνία


hspathis@econ.auth.gr
Ιστοσελίδα στο τμήμα
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, Τομέας Διοίκησης των Επιχειρήσεων, 54 124 Θεσσαλονίκη, Ελλάδα (Γραφείο: 204)
2310 99 66 88