ε λ έ ν η
χ ο ν τ ο λ ί δ ο υ

ελένη χοντολίδου

σύντομο βιογραφικό

Γεννήθηκα στη Θεσσαλονίκη στις 24 Μαρτίου του 1957 από γονείς Πόντιους πρόσφυγες. Σπούδασα Φιλολογία και Παιδαγωγική στη Φιλοσοφική Σχολή του Α.Π.Θ. και διδασκαλία της λογοτεχνίας στο πλαίσιο των Πολιτισμικών Σπουδών (Cultural Studies) στο Institute of Education του Λονδίνου.

Διδάσκω στον Τομέα Παιδαγωγικής της Φιλοσοφικής Σχολής του Α.Π.Θ. και σε επιμορφωτικά σεμινάρια εκπαιδευτικών από το 1981. Η ερευνητική μου δραστηριότητα εστιάζεται κυρίως στο σχεδιασμό και την αξιολόγηση προγραμμάτων διδασκαλίας γλώσσας και λογοτεχνίας.

Οι δημοσιεύσεις και οι ανακοινώσεις μου σε Συνέδρια και σεμινάρια καθώς και οι εργασίες που εποπτεύω (μεταπτυχιακές και διδακτορικές) κινούνται στο χώρο της γλωσσικής και λογοτεχνικής εκπαίδευσης στο πλαίσιο των Πολιτισμικών Σπουδών (Cultural Studies), των Προγραμμάτων Διδασκαλίας (Curriculum Studies), των Σπουδών Γραμματισμού (Literacy Studies).

Είμαι μέλος της Παιδαγωγικής Εταιρείας Ελλάδος http://www.pee.gr , διετέλεσα Γραμματέας της Ελληνικής Σημειωτικής Εταιρείας http://www.hellenic-semiotics.gr/  (τώρα μέλος του Δ.Σ.) και μέλος της Συντακτικής Επιτροπής του διεθνούς περιοδικού Tertium Comparationis http://www.waxmann.com/index.php?id=tertium-comparationis .

Διετέλεσα μέλος της Συμβουλευτικής Επιτροπής Ειδικών για θέματα ελληνικής γλώσσας, γλωσσικής εκπαίδευσης και εκπαιδευτικού λόγου της περιοδικής έκδοσης του Κέντρου Ελληνικής Γλώσσας www.greeklanguage.gr για τη γλώσσα και τη γλωσσική αγωγή Γλωσσικός Υπολογιστής
www.komvos.edu.gr/periodiko/default.htm  (1999).
Ταμίας και γραμματέας του συλλόγου του Ενιαίου Διδακτικού Προσωπικού (Ε.Δ.Π.) Φιλοσοφικής (1981-1984).

Τον Ιούνιο του 1982 και 1983 συμμετείχα στο 7ο και 8ο, αντίστοιχα, Συνέδριο του Ε.Δ.Π. ως εκλεγμένη εκπρόσωπος του Ε.Δ.Π. της Φιλοσοφικής. Επίσης ως εκλεγμένη εκπρόσωπος των μη-διδακτόρων της Φιλοσοφικής και ως μέλος ΔΕΠ έχω συμμετάσχει σε διάφορα διοικητικά όργανα της Σχολής (Τομέας, Τμήμα, Διοικητικό Συμβούλιο). Διαχειρίστρια της λίστας της Συσπείρωσης πανεπιστημιακών http://syspanep.ntua.gr/  στη Θεσσαλονίκη
Εκπρόσωπος του Τομέα Παιδαγωγικής στην επιτροπή προγράμματος σπουδών του Τμήματος, υπεύθυνη της Βιβλιοθήκης του Τομέα Παιδαγωγικής (1989 έως σήμερα).
Πρώτη εργαζόμενη, εταίρος, «νονά» και υπεύθυνη των εκπαιδευτικών προγραμμάτων της αστικής εταιρείας για την προστασία και διαχείριση της Φύσης, ΑΡΚΤΟΥΡΟΣ http://www.arcturos.gr/ . (Σεπτέμβριος 1992-1994). Συμμετείχα στο σχεδιασμό του εκπαιδευτικού προγράμματος ΑΡΚΤΟΣ.


Γραφείο: 216 Παλαιού Κτιρίου ΦΣ
Τηλέφωνο: 2310 997367 γραφείου - 2310 254 191 οικίας
fax: 2310 997367
e-mail: hodol@edlit.auth.gr
ιστολόγιο: www.taskorpia.blogspot.com 

CV in English

σπουδές
μαθήματα
έρευνα
συγγραφικό έργο
σύνδεσμοι

επικοινωνία