Θεωρητική Πληροφορική I

 

Προκαταρκτικά: Σύνολα, σχέσεις. Αλφάβητα και γλώσσες. Πεπερασμένα αυτόματα: Πλήρη, προσδιοριστά, μη-προσδιοριστά, ισοδυναμία. Αναγνωρίσιμες γλώσσες. Αλγόριθμοι ελαχιστοποίησης αυτομάτων. Ρητές γλώσσες.