Θεωρητική Πληροφορική ΙΙ

Βιβλία για περαιτέρω μελέτη