Εισαγωγή στο Προγραμματισμό Η/Υ (C++)

Η εξέταση του μαθήματος θα γίνει στο εργαστήριο Η/Υ, την Δευτέρα 23/1/2017 σύμφωνα με το πρόγραμμα:

Τμήμα 1α: 15:15-18:00

Τμήμα 1β: 18:15-21:00

Δικαίωμα εξέτασης έχουν ΜΟΝΟ οι φοιτητές που έχουν το πολύ 3 απουσίες.

Οι φοιτητές παλαιότερων εξαμήνων που χρωστούν το μάθημα, και δεν έχουν κοπεί από απουσίες στο εργαστήριο δίνουν την ίδια μέρα σε ένα από τα δύο τμήματα.