Εισαγωγή στο Προγραμματισμό Η/Υ (C++)

Βιβλία για περαιτέρω μελέτη