2012


Γεώργιος Παπαχρήστου
Καθηγητής Χρηματοοικονομικής Ανάλυσης
Τμήμα Οικονομικών Επιστημών, ΤΘ 199
Σχολή Οικονομικών και Πολιτικών Επιστημών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Θεσσαλονίκη 541 24
τηλ.: 2310 996437
η-διεύθυνση: gpapahrecon.auth.gr

Βιογραφικό σημείωμα
Σελίδα SSRN
Σελίδα REPEC
Οικογενειακές φωτογραφίες
Η ζωή στο Τμήμα