Τμήμα Μηχανικών Χωροταξίας και Ανάπτυξης, ΑΠΘ

School of Spatial Planning and Development,

Aristotle University Thessaloniki

 

 

συνέχεια στα Ελληνικά: Βιογραφικά στοιχεία Γιώργου Γριτζά

 

continue in English: CV Giorgos Gritzas