Νίκος Γκανούλης - Nikos Ganoulis

ganoulis@auth.gr

Tel. +302310 995977

ΤΗΜΜΥ - Πολυτεχνική Σχολή Α.Π.Θ

Τμήμα Ηλεκτρολόγων Μηχανικών και Μηχανικών Υπολογιστών;

Faculty of Engineering, Aristotle University of Thessaloniki

------------------------------------------------