Δημοσιεύσεις

 

Μονογραφίες

 1. Comparative Cultural Studies and the New Weltliteratur. Monograph. Purdue University Press 2013 .

 2. Global playing in der Literatur: Ein Versuch über die Neue Weltliteratur. Monographie. Würzburg: Königshausen & Neumann 2007.

 3. Barcelona. La novel.la urbana (1944-1988). Edition Reichenberger: Estudis Catalans, 1, Kassel 1996.

 4. Barcelona in der Literatur (1944-1988). Eine Studie zum Stadtroman Barcelonas unter besonderer Berücksichtigung urbaner Räume. Monographie. Edition Reichenberger, Kassel 1994.
   

Επιμέλεια

 1. Sprachen und Kulturen in (Inter)Aktion. Teil I – Literatur- und Kulturwissenschaft. Frankfurt am Main: Peter Lang 2013 (με τη Σιμέλα Δεληανίδου).

Άρθρα σε επιστημονικά περιοδικά

 1. „True Cosmopolitanism or Skilled Migration? Two Dimensions of Globalized Life in Carlota Fainberg (2001) by Antonio Muñoz Molina”. Comparatio 2013, 197-201.

 2. „Η Νέα Παγκοσμία Λογοτεχνία – προς τι μια νέα κατηγορία;“. Διακείμενα 14, 2012, 13-19.

 3. „Der Wiener Privatdetektiv Markus Cheng – Charlie Chan in Österreich?“. Journal of Austrian Studies 45, 1-2, Summer 2012, 69-92.

 4. “How Don Quijote travelled to the Americas. Metamorphoses of the Spanish National Hero in Texts by Ruben Darío, Carlos Fuentes and Kathy Acker”. Salamanca: 1616: Anuario de Literatura Comparada, 1, 2011, 239-266.

 5. “Die Neue Weltliteratur. Vom Nutzen (noch) einer literaturwissenschaftlichen Kategorie”. ide – Informationen zur Deutschdidaktik 1, 2010, 29-38.

 6. «Γερμανία: Από την μεταναστευτική λογοτεχνία στη Νέα Παγκοσμία Λογοτεχνία. Η πορεία του José F. A. Oliver από τροβαδούρο των Gastarbeiter σε δημιουργό της καινοτομικού ποιητικού λόγου». Διακείμενα 11, 2009, 73-92.

 7. «Επικοινωνία και άρνηση της επικοινωνίας σε υβριδικά κείμενα». Διακείμενα 8, 2006, 13-29.

 8. «Littérature au second degrée»: Monsignore Quixote de Graham Greene (1982) y Al morir don Quijote de Andrés Trapiello (2004) como lecturas palimpsestas del Quijote cervantino. Διακείμενα 6, 2006, 203-216.

 9. „Spanische und deutsche Modell-Leser. Griechenland als Mythos und griechische Mythologie.“ Arcadia 39, Heft 1, 2004, 148-166.

 10. «Ισπανοί και Γερμανοί αναγνώστες- πρότυπο, η Ελλάδα ως μύθος και η ελληνική μυθολογία. Αφηγηματικές στρατηγικές του κειμένου στα μυθιστορήματα Mujercísimas (1995) του Terenci Moix και Ein Gott der Frechheit (1994) του Sten Nadolny». Δια-Κείμενα 4, 2002, 71-93.

 11. „Ilse Bindseils Marielle und die Revolution - ein pikaresker Roman?“. Επετηρίδα του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Α.Π.Θ. 8, 2001-2, 101-125.

 12. «Η πορεία της Συγκριτικής Γραμματολογίας στην Γερμανία». Δια-κείμενα. Ετήσια έκδοση Εργαστηρίου Συγκριτικής Γραμματολογίας Α.Π.Θ. 3, 2001, 237-240.

 13. „Formen der Alterität in der neuen deutschen Dichtung: José F. A. Oliver und Durs Grünbein“. Wirkendes Wort, Vol. 3, 1998, 376-407.

 14. „Barcelona und Alterität: Der Blick des Fremden bei Claude Simon und André Pieyre de Mandiargues“. Zeitschrift für Katalanistik, Vol. 11, 1998, 79-100.
   

Άρθρα σε συλλογικούς τόμους

 1. Entdecken, kartographieren und kolonisieren in der deutschsprachigen Gegenwartsliteratur“. Caduff, Corina/Vedder, Ulrike: Deutschsprachige Gegenwartsliteratur 2000-2015. München: Fink 2016 (υπό δημοσίευση).

 2. „Kayankaya, Markus Cheng, Cornelia Weber-Tejedor als narrative Konfigurationen des Dritten“. Beck, Sandra/Schneider-Özbek, Katrin (Hg.): Gewissheit und Zweifel. Interkulturelle Studien zum kriminalliterarischen Erzählen. Bielefeld: Aisthesis 2015, 99-118.

 3. „Contemporary German-Based Hybrid Texts as a New Weltliteratur“. Beebee, Thomas O. (Ed.): German Literature as World Literature. New York, London: Bloomsbury 2014, 177-195.

 4. „Einleitung“. Sturm-Trigonakis, Elke, Delianidou, Simela (Hg.): Sprachen und Kulturen in (Inter)Aktion. Teil I – Literatur- und Kulturwissenschaft. Frankfurt am Main: Peter Lang 2013, 8-17.

 5. „Pikareskes Arbeiten? Hari Kunzrus Transmission (2004) und Aravind Adigas White Tiger (2008) als Narrative von globalisiertem ‚In-decent Work‘“. Nagelschmidt, Ilse, Inga Probst und Torsten Erdbrügger (Hg.): Omnia vincit labor? Narrative der Arbeit und Arbeitskulturen in medialer Reflexion. Leipzig: Frank & Timme 2013, 339-56.

 6. „Die Nachhaltigkeit der pikaresken Form: spielästhetische Überlegungen zum Erfolg des Schelmenromans vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart“. Hölter, Achim (Hg.): Comparative Arts. Universelle Ästhetik im Fokus der Vergleichenden Literaturwissenschaft. Heidelberg: Synchron 2011, 281-88.

 7. “Don Juanes de Austria: nuevas aproximaciones a una figura literaria por Peter Handke y Robert Menasse“. Cots, Montserrat/Monegal, Antonio: Reescrituras y traducciones: perspectivas comparatistas. Actas del XVII Simposio de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada, tomo 2. Barcelona: Universidad Pompeu Fabra, SELGYC 2010, 371-383.

 8. “Valentí Puig: Somni Delta (1987)”. Arnau i Segarra, Pilar/Arnscheidt, Gero/Stegmann, Tilbert Dídac/Tietz, Manfred (Hrsg.): Narrative Neuanfänge. Der katalanische Roman der Gegenwart. Berlin: Edition Tranvía 2007, 216-245.

 9. „Global Playing in Poetry: The Texts of Juan Felipe Herrera and José F. A. Oliver as a New World Literature”. Kalogeras, Yorgos/Arapoglou, Eleftheria/Manney, Linda (Εds.): Transcultural Localisms. Responding to Ethnicity in a Globalized World. Heidelberg: Winter 2006, 27-46.

 10. „Großstädtische Identitäten im Kriminalroman: Barcelona bei Manuel Vázquez Montalbán und Athen bei Petros Markaris“. Arnau i Segarra, Pilar (Ed.): Identitat, literatura i llengua. Actes de la secció literária del XIX Col.loqui Germano-Català. Publicacions de l’ Abadia de Montserrat 2006, 191-219.

 11. „Formen und Funktionen des Multilingualismus im poetischen Werk des José F. A. Oliver“. Butulussi, Eleni/Karagiannidou, Evangelia/Zachu, Katerinα (Hrsg.): Sprache und Multikulturalität. Γλώσσα και Πολυπολιτισμικότητα. Festschrift für Professor Käthi Dorfmüller-Karpusa. Thessaloniki: University Studio Press 2005, 381-399.

 12. «Η διεθνοποίηση, ο τοπικισμός και η πολυγλωσσία ως στοιχεία της παγκοσμιοποίησης στην λογοτεχνία: Το παράδειγμα του Γερμανού ποιητή José F. A. Oliver». [„Internationalismus, Regionalismus und Mehrsprachigkeit als Elemente der Globalisierung: Das Beispiel des deutschen Dichters José F. A. Oliver.“] Κατσίκη-Γκίβαλου, Άντα (Επιμ.): Η Λογοτεχνία Σήμερα: Όψεις, Αναθεωρήσεις, Προοπτικές. Αθήνα: Ελληνικά Γράμματα 2004, 383-392. [Katsiki-Givalou, Anna (Hg.): Literatur heute: Ansichten, Reflexionen, Perspektiven. Athen: Ellinika Grammata 2004].

 13. „Mythos und Burleske: Spanisch-deutsche Annäherungen an das mythische Griechenland in Ein Gott der Frechheit von Sten Nadolny (1994) und Mujercísimas von Terenci Moix (1995).“ Schmitz-Emans, Monika/Lindemann, Uwe (Hrsg.): Komparatistik als Arbeit am Mythos. Heidelberg: Synchron, 2004, 335-363.

 14. „Von der Opera zur Comedia. Auf den Spuren des gosto português in den Titeln portugiesischer Übertragungen von Pietro Metastasios Opernlibretti“. J. Mecke/S. Heiler (Hg.): Titel - Text - Kontext: Randbezirke des Textes. Festschrift für Arnold Rothe. Glienicke/ Berlin; Cambridge/ Massachusetts: Galda & Wilch, 2000, 361-383.
   

Άρθρα σε εγχειρίδια και λεξικά

 1. „Multikulturalität und Komparatistik“. Zymner, Rüdiger und Achim Hölter (Hg.): Handbuch der Komparatistik . Stuttgart: Metzler 2013, 184-86.

 2. „Comparative Cultural Studies and Linguistic Hybridities in Literature. Tötösy de Zepetnek, Steven and Tutun Mukherjee (Eds.): Companion to Comparative Literature and Comparative Cultural Studies. New Delhi: Cambridge University Press India 2013, 178-91.

 3. „Mario Vargas Llosa“. Artikel für die 43. Nachlieferung des Kritischen Lexikons zur fremdsprachigen Gegenwartsliteratur (KLfG), München: Edition Text und Kritik 1996.
   

Επιστημονικές βιβλιοκριτικές

 1. "Emily Apter: Against World Literature. On the Politics of Untranslatability". Arcadia 2014, 49 (2), 450-455.

 2. "Sämi Ludwig and Nicoleta Alexoae-Zagni, eds.: On the Legacy of Maxine Hong Kingston: The Mulhouse Book". European Journal of American Studies 2014-3, htttp:// ejas.revues.org/10327.

 3. „World Literature and Comparative Literature: A Book Review Article of Books Published in English and German 2011-2013”. CLCWeb: Comparative Literature and Culture, Vol. 15. 6 (Dec. 2013).

 4. „Aglaia Bloumi: Interkulturalität als Dynamik. Tübingen: Stauffenburg 2001“. Arcadia 38, 1, 2003, 222-225.

 5. „Briesemeister, Dietrich/Schönberger, Axel (Εds.): Ex nobili philologorum officio. Festschrift für Heinrich Bihler zu seinem 80. Geburtstag. Berlin: Domus Editorial Europea 1998“. Iberoamericana 2, 2001, 235-237 (spanisch).

 6. „Thomas Bremer/Jochen Heymann (Εds.). Festschrift zum 60. Geburtstag von Titus Heydenreich. Tübingen: Stauffenburg Verlag Brigitte Narr 1999“. Iberoamericana 4, 2001, 212-214 (spanisch).

 7. „Heribert Härtinger: Oppositionstheater in der Diktatur. Spanienkritik im Werk des Dramatikers Antonio Buero Vallejo vor dem Hintergrund der franquistischen Zensur“. Notas 20, 2000, 96-98 (spanisch).

 8. „Erich Kalwa: Philosophisch-weltanschauliche und ästhetische Grundpositionen des portugiesischen Neo-Realismus: ein Beitrag zur Theoriebildung“. Notas 20, 2000, 98-99 (spanisch).

 9. “Peter Cichon/ Friederike Hassauer/ Georg Kremnitz/ Pablo Martínez (Εds.): Actas de las Primeras Jornadas de Hispanistas en Austria. Viena, 19-20 de mayo 1995”. Notas 6, 1999 (spanisch).

 10. „Irene-Maria Körber: Raumkonfigurationen im Erzählwerk von José Donoso“. Für das Archiv für das Studium der Neueren Sprachen und Literaturen, im Erich Schmidt Verlag Berlin 1997.

 11. „Axel Schönberger (Hg.): Geschlechterdiskurse in der modernen Literatur Brasiliens, Portugals, Angolas und der Kapverden“. Notas 4, 1997 (spanisch).

 12. „Michi Strausfeld (Hg.): «Die Horen: Weißt du noch, wie wir lernten, frei zu sein? - die spanische Literatur der Demokratie. Geschichte in Geschichten»“. Notas 3, 1996 (spanisch).
   

 

Διαλέξεις σε επιστημονικά συνέδρια (από το 2007)

 1. „Auslandsgermanistik oder Internationale Germanistik – zum Selbstverständnis des Fachs aus griechischer Sicht“. Διάλεξη στην έναρξη του διεθνούς συνέδριου « Turns und kein Ende: Aktuelle Tendenzen in Germanistik und Komparatistik» της Ελληνικής Εταιρείας Γερμανικών Σπουδών , Αθήνα, 09-12/12/2015.

 2. „Germanistik als Komparatistik. Die Internationalisierung der Nationalphilologien“. Διάλεξη στη XIV Semana de Estudios Germánicos του Universidad Complutense, Μαδρίτη, 25-27/11/2015.

 3. „Intralinguale und Interlinguale Komparatistik“. Διάλεξη στο συνέδριο «Vergleichende Literaturwissenschaft innerhalb eines Sprachraums. Zur Konzeption einer Komparatistik sprachlich homogener Literaturen», Μόσχα, 01-02/10/2015.

 4. „Reformansätze der Germanistik in Griechenland“. Διάλεξη στο XIII. Παγκόσμιο Συνέδριο του Διεθνούς Συλλόγου Γερμανικής Φιλολογίας στη Σανγκάη Κίνας , 23-30/08/2015.

 5. “Globalisierung, Neue Weltliteratur und Postkolonialismus”. Διάλεξη στο Summer School IPIW – International promovieren in Wuppertal στο Bergische Universität Wuppertal, 6- 10/07/2015.

 6. „Geisteswissenschaften und Philologien heute – eine komparatistische Annäherung“. Διάλεξη στο Conference on Scientific Cooperation between Greece and Germany (Matchmaking Meeting), Πανεπιστήμιο του Αμβούργου, 05-07/02/2015.

 7. "Texturen von Umwelt und Globalisierung". Διάλεξη στο συνέδριο της DGVAL με θέμα "Literatur und Ökologie" , Saarbrücken, 10-13/06/2014.

 8. "Constructions and Transgressions of Class, Gender, Race and Genre in Hari Kunzru's The Impressionist (2002): A Narrative about Former and Current Globalizations." 9th Biennal MESEA (The Society for Multi-Ethnic Studies: Europe and the Americas) Conference "Crossing Boundaries in a Post-Ethnic Era. Interdisciplinary Approaches and Negotiations", Saarbrücken, 29/05-01/06/2014.

 9. Συμμετοχή στο Workshop « La nouvelle vague de la littérature mondiale » (Prof. Achim Hölter, Βιέννη) στο ICLA Paris, 18-24/07/2013.

 10. „Pikareskes Arbeiten? Hari Kunzrus Transmission (2004) und Aravind Adigas White Tiger (2008) als Narrative von globalisiertem ‚In-decent-Work‘“.". Διάλεξη στο συνέδριο «Omnia vincit labor? Narrative der Arbeit und Arbeitskulturen in medialer Reflexion», Λειψία, 30/05–01/06.2012.

 11. „Der Wiener Privatdetektiv Markus Cheng – Charlie Chan in Österreich?“. ". Διάλεξη στο συνέδριο της MALCA (Austrian Literature and Culture Society) «Überkreuzungen. Verhandlungen kultureller, ethnischer, religiöser und geschlechtlicher Identitäten in österreichischer Literatur und Kultur», Βιέννη, 22–25/05/2010.

 12. “How Don Quijote travelled to the Americas. Metamorphoses of the Spanish National Hero in Texts by Ruben Darío, Carlos Fuentes and Kathy Acker”. 7th Biennal MESEA (The Society for Multi-Ethnic Studies: Europe and the Americas) Conference „Travel, Trade and Ethnic Transformations”, University of Pécs, Hungary, 16–20/06/2010.

 13. „Neue Weltliteratur, Zeit und Raum“. ". Διάλεξη στο συνέδριο «Weltliteratur in der Longue Durée» του πανεπιστήμιου του Tübingen σε συνεργασία με το „Netzwerk Kulturwissenschaften Tübingen/Konstanz“, 06-09/10/2010.

 14. «Η Νέα Παγκόσμια Λογοτεχνία - προς τί μια νέα κατηγορία;» Διάλεξη στην διεπιστημονική ημερίδα «Παγκοσμιοποίηση και Λογοτεχνία» του Εργαστηρίου Συγκριτικής Γραμματολογίας του Α.Π.Θ. Θεσσαλονίκη, 13/12/2010.

 15. «Γερμανία: Από την μεταναστευτική λογοτεχνία στη Νέα Παγκοσμία Λογοτεχνία. Η πορεία του José F. A. Oliver από τροβαδούρο των Gastarbeiter σε δημιουργό ενός καινοτομικού ποιητικού λόγου». Διάλεξη στην διεπιστημονική ημερίδα «Μορφές μεταναστευτικής λογοτεχνίας στην Ευρώπη. Η υβριδική της υπόσταση». Θεσσαλονίκη, 6/04/2009.

 16. „Cosmopolitism versus Migration: Two Dimensions of Globalized Life in Carlota Fainberg (2001) by Antonio Muñoz Molina”. 6th Biennal MESEA (The Society for Multi-Ethnic Studies: Europe and the Americas) Conference „Migration Matters: Immigration, Homelands, and Border Crossings in Europe and the Americas”, Leiden University, 25-28/06/2008.

 17. “Don Juanes de Austria: nuevas aproximaciones a una figura literaria por Peter Handke y Robert Menasse“. XVII Simposio de la Sociedad Española de Literatura General y Comparada, Barcelona, Universitat Pompeu Fabra, 18–20/09/2008.

 18. “Die Nachhaltigkeit der pikaresken Form: spielästhetische Überlegungen zum Erfolg des Schelmenromans vom 16. Jahrhundert bis zur Gegenwart“. Διάλεξη στο συνέδριο της DGVAL με θέμα «Comparative Arts. Neue Ansätze zu einer universellen Ästhetik» Münster, 26–28/11/2008.
   

Διάλεξη στο συνέδριο σε επιστημονικούς και άλλους θεσμούς (από το 2007)

 1. “Südeuropa-Germanistik”. Διάλεξη στην ετήσια συνέλευση της Ιταλικής Εταιρείας Γερμανικών Σπουδών, Ρώμη, 06/06/2015

 2. „Hybride Literaturen, neue Weltliteratur und Globalgeschichte“. Διάλεξη στο Deutsches Literaturarchiv Marbach κατόπιν πρόσκλησης του Ιδρύματος Adamas-Götz Hübner, 24/09/2012.

 3. „Global playing in der Literatur. Ein Versuch über die Neue Weltliteratur“. Universidad Complutense de Madrid, Departamento de Filología Alemana, 11/02/2009.

 4. „Global playing in der Literatur“. Studium Generale „Weltliteratur heute – Migration, Plurikulturalität, Globalisierung (Teil I)“, Eberhard-Karls-Universität Tübingen, 15/11/2007.
   

 

 

 

Elke Sturm-Τριγωνάκη