Διοικητικό έργο / Ακαδημαϊκές συνεργασίες / Δραστηριότητες

 

Δοικητικά

  • Υπεύθυνη για ευρωπαϊκά προγράμματα ανταλλαγής με πανεπιστήμια της Χαϊδελβέργης, Βρέμης, του Mainz και του Tübingen της Γερμανίας, Μαδρίτη της Ισπανίας, Λισαβόνας της Πορτογαλίας.

  • Μέλος της συντονιστικής επιτροπής για το Πρόγραμμα Μεταπτυχιακών Σπουδών του τμήματος (ΣΕΜΣ)

  • Μέλος της συντονιστικής επιτροπής για το πρόγραμμα σπουδών και την ιστοσελίδα του τμήματος

  • Μέλος της συντονιστικής επιτροπής για το ερευνητικό πρόγραμμα με το Πανεπιστήμιο της Vechta /Γερμανίας και του ΕΚΠΑ

Λοιπές ακαδημαϊκές δραστηριότητες

  • Πρόεδρος του Δ.Σ. της Ελληνικής Εταιρίας Γερμανικών Σπουδών (ΕΕΓΣ ή GGGS, www.germanisten-gr.gr)

  • Εκπρόσωπος του διχτιού της Γερμανικής Φιλολογίας της Νότιας Ευρώπης και της Μεσογείου (SEG, Südeuropa-Germanistik http://www.fage.es/seg)
     


 

 

 

 

Elke Sturm-Τριγωνάκη