Διδακτικό έργο

Χειμερινό εξάμηνο 2017-18: Εκπαιδευτική άδεια

Εαρινό εξάμηνο 2018:

Πολιτισμός Ι (19ος αιώνας)

Δευτέρα, 16 – 18.30, Ν. Φιλοσοφική 109

ΠΜΣ: Οι γερμανόφωνες χώρες και η Ευρωπαϊκή Ένωση

Τρίτη, 16 – 18.30, Ν. Φιλοσοφική 102

ΠΜΣ: Kolloquium

Τρίτη, 19.00, Ν. Φιλοσοφική 102


 

 

Elke Sturm-Τριγωνάκη