Βιογραφικό

 

Σπουδές

1970 – 1980
Humboldt-Gymnasium του Ulm (κατεύθυνση Κλασικών Σπουδών, με ξένες γλώσσες τα λατινικά, αγγλικά, γαλλικά και ρωσικά)

1980/81
Escuela Oficial de Idiomas στη Βαρκελώνη

1981 – 1986

Πανεπιστήμιο Ruprecht-Karl της Χαϊδελβέργης με κύρια κατεύθυνση την Ισπανική Λογοτεχνία και δευτερεύουσες την Πορτογαλική Γλωσσολογία και τη Γενική Γλωσσολογία. Ιούνιος 1986: Magister Artium (M. A.) με βαθμό „λίαν καλώς“

1993
Τίτλος του διδάκτορα της Νεοφιλολογικής Σχολής του Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης με γενικό βαθμό „summa cum laude“ („εξαιρετική“ διάκριση) μετά από προφορική δοκιμασία (Examen Rigorosum) στους τρεις κλάδους σπουδών. Δημοσίευση της διδακτορικής διατριβής Barcelona in der Literatur (1944-88). Eine Studie zum Stadtroman unter besonderer Berücksichtigung urbaner Räume, στα καταλανικά με τον τίτλο Barcelona. La novel.la urbana (1944-1988).

Επαγγελματική σταδιοδρομία

1988 – 2001
Συνεργασία με διάφορους γερμανικούς ραδιοφωνικούς σταθμούς, κυρίως ως κριτικός λογοτεχνίας, αλλά και ως συντάκτρια εκπομπών με θέματα σχετικά με την διαπολιτισμική πραγματικότητα της Γερμανίας και, μετά την μετακόμιση στην Ελλάδα το 1997, ως επίσημη ανταποκρίτρια από την Βόρειο Ελλάδα για το Westdeutscher Rundfunk της Κολωνίας.

1995 – 1997
Λέκτορας του Τμήματος Ισπανικής Φιλολογίας του Πανεπιστημίου του Paderborn. Το ακαδημαϊκό έτος 1996-97 διδασκαλία και στο Τμήμα Επιστήμης των Μέσων Μαζικής Ενημέρωσης του ιδίου Πανεπιστημίου.

2001
Διορισμός και ανάληψη καθηκόντων σε θέση της βαθμίδας του Λέκτορα του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο «Συγκριτική Γραμματολογία».

2007
Εξέλιξη στην βαθμίδα της επίκουρης καθηγήτριας του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο «Συγκριτική Γραμματολογία».

2011
Μονιμοποίηση στην βαθμίδα της επίκουρης καθηγήτριας του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο «Γερμανική και συγκριτική Γραμματολογία».

Ίδρυση και προεδρία της Ελληνικής Εταιρείας Γερμανικών Σπουδών (ΕΕΓΣ ή GGGS)

2014
Εξέλιξη στην βαθμίδα της αναπληρώτριας καθηγήτριας του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης με γνωστικό αντικείμενο «Συγκριτική Γραμματολογία».

Αντιπρόσωπος της «Γερμανικής Φιλολογίας του Νότου» (ίδρυση το Ιούνιο στην Θεσσαλονίκη)

2015
Επανεκλογή ως πρόεδρος της ΕΕΓΣ ή GGGS

Αντιπρόεδρος του Τμήματος Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
 

Συμμετοχή σε επαγγελματικούς και μη συλλόγους

  • Ελληνική Εταιρία Γερμανικών Σπουδών (Πρόεδρος)

  • Deutsche Gesellschaft für Allgemeine und Vergleichende Literaturwissenschaft (DGAVL)

  • Sociedad Española de Literatura Comparada (SELGYC)

  • The Society for Multi-Ethnic Studies: Europe and the Americas (MESEA)

  • Modern Austrian Literature and Culture Association (MALCA)

  • Ένωση Ελλήνων Πτυχιούχων, Ειδικευθέντων και Διδακτόρων του Ρούπρεχτ-Καρόλου Πανεπιστημίου της Χαϊδελβέργης (Δ. Σ.)

  • Σύλλογος Φίλων της Γερμανικής Σχολής Θεσσαλονίκης (ιδρυτικό μέλος)

  • Evangelische Kirche deutscher Sprache

 

Elke Sturm-Τριγωνάκη