Αιμίλιος Καμπουρόπουλος                       .


Ακαδημαϊκή Θέση

θηγητής στο Τμήμα Μουσικών Σπουδών του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης

Γνωστικό Αντικείμενο: Μουσική Πληροφορική
 


Ερευνητική Εξειδίκευση

·        Τεχνητή Νοημοσύνη και Μουσική

·        Υπολογιστικά Πρότυπα για την Μουσική Δομή και Έκφραση

·        Γνωστική Μουσικολογία

Συντονιστής της ερευνητικής ομάδας: Cognitive and Computational Musicology Group

 


Βιογραφικό Σημείωμα


Δημοσιεύσεις


Διεύθυνση

Τμήμα Μουσικών Σπουδών
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τηλέφωνο: 2310-991828
Email: emilios@mus.auth.gr