Ελένη Γεωργοπούλου

Αναπληρώτρια καθηγήτρια της Γερμανικής γραμματολογίας με έμφαση στη γερμανόφωνη γραμματεία του 20ου και 21ου αιώναΤαχυδρομική διεύθυνση:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας
Τ.Κ. 541 24 Θεσσαλονίκη
Τηλ. 2310- 997816
e-mail: elgeorg@del.auth.gr