Ευαγγελία Καραγιαννίδου
Αναπληρώτρια καθηγήτρια με αντικείμενο «Διδακτική»

Ταχυδρομική διεύθυνση:

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Φιλοσοφική Σχολή

Τμήμα Γερμανικής Γλώσσας και Φιλολογίας

Πανεπιστημιούπολη

54 124 Θεσσαλονίκη

 

Γραφείο:

Παλαιό κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής

(Είσοδος στην οδό Εθνικής Αμύνης)

2ος όροφος, γραφείο 313Γ

Πανεπιστημιούπολη

54 124 Θεσσαλονίκη

 

Στοιχεία επικοινωνίας:

Τηλ.: +30 2310 99 75 52 (γραφείο), +30 2310 99 75 57 (Γραφείο Σπουδών)

Φαξ: +30 2310 99 75 42

E-Mail: ekaragia@del.auth.gr

 

Ώρες συνεργασίας:

Στη διάρκεια των εξαμήνων (Οκτώβρης-μέσα Ιανουαρίου & μέσα Φεβρουαρίου-τέλος Μαΐου): βλ. http://www.del.auth.gr/index.php/el/prosopiko/ores-synergasias

Στις εξεταστικές περιόδους (το Σεπτέμβριο, μέσα Ιανουαρίου-μέσα Φεβρουαρίου, τον Ιούνιο): βλ. http://www.del.auth.gr/index.php/el/prosopiko/ores-synergasias-exetastikhs 

 
 

 
Ευαγγελία Καραγιαννίδου