Ασκήσεις Φυσικής Χημείας ΙΙ

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 έγινε η διδασκαλία των Ασκήσεων  του Κεφαλαίου "Χημική Κινητική". Στους φοιτητές δόθηκαν σημειώσεις με υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις καθώς και ασκήσεις προς λύση.