Ασκήσεις Φυσικής Χημείας Ι

Κατά το ακαδημαϊκό έτος 2005-2006 έγινε η διδασκαλία των Ασκήσεων  του Κεφαλαίου "Διεπιφανειακά φαινόμενα και κολλοειδή συστήματα". Στους φοιτητές δόθηκαν σημειώσεις με υποδειγματικά λυμένες ασκήσεις καθώς και ασκήσεις προς λύση. Οι άλυτες ασκήσεις παραδίδονται από τους φοιτητές στη διδάσκουσα και ο βαθμός τους συμμετέχει στον τελικό  βαθμό του μαθήματος.