Δημοσιεύσεις σε Συνέδρια

1.

E. Ronyai, B. Simandi, A. Deak, S. Kemeny, C. Panayiotou, Ch. Lambrou, D. Missopolinou, S. Tomoskozi, Z. Samu : «Isolation of high-Value Vegetable Oils Using Supercritical Fluid Extraction», CIIA and METE INTERNATIONAL SYMPOSIUM OF ENERGY AND FOOD INDUSTRY (Comission International de l’ Agricole et Alimentaire and Hungarian Scientific Society for Food Industry) , (Budapest, Hungary, September 14-16, 1998).

 

 

2.

Χ. Λάμπρου, Δ. Μισοπολινού-Τάταλα, Κ. Παναγιώτου, B. Simandi, A. Prechl : Εκχύλιση και Χρωματογραφική Ανάλυση Ελαιοκάρπου και Ελαιοπυρήνα με CO2 σε Υπερκρίσιμες Συνθήκες, 2o Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής , Θεσσαλονίκη, 27-29 Μαΐου 1999.

 

 

3.

Lambrou, Ch., Missopolinou-Tatala, D., Panayiotou, C., Simandi, B., Ronyai, E. Prechl, A., Dimou, E. and Petropoulou, A.,  ’’CHROMATOGRAPHIC STUDY OF α-ΤOCOPHEROL AND SQUALENE IN OLIVE FRUIT EXTRACTED WITH SUPERCRITICAL CARBON DIOXIDE’’, 2nd  International Conference of the Chemical Societies of the South-Eastern European Countries on Chemical Sciences for Sustainable Development, June 6-9, 2000, Halkidiki, Greece, Book of Abstracts, Volume II, p. 192, (Poster: PO557).

 

 

4.

Χ. Λάμπρου, Δ. Μισοπολινού-Τάταλα, Α. Πετροπούλου, Ε. Δήμου, Κ. Παναγιώτου, E. Ronyai, B. Simandi, A. Prechl, “Χρωματογραφική Μελέτη α-Τοκοφερόλης και Σκουαλενίου σε Εκχυλίσματα Ελαιοκάρπου και Ελαιοπυρήνας με Υπερκρίσιμο CO2”, 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Αθήνα, 31 Μαΐου - 2 Ιουνίου 2001, Πρακτικά Συνεδρίου, Τόμος Β’, σελ. 697-700.

 

 

5.

Χ. Λάμπρου, Δ. Μισοπολινού-Τάταλα, Κ. Παναγιώτου, C. Andras, B. Simandi, S. Kemeny, “ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΝΑΛΥΣΗ ΣΠΟΡΩΝ ΜΠΑΜΙΑΣ (HIBISCUS ESCULENTUS) ΜΕ CO2 ΣΕ ΥΠΕΡΚΡΙΣΙΜΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ”, 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Αθήνα, 31 Μαΐου - 2 Ιουνίου 2001, Πρακτικά Συνεδρίου, Τόμος Β’, σελ. 753-756

 

 

6.

Ι. Τσιβιντζέλης, Α. Χριστοδουλάκης, Χ. Λάμπρου, Δ. Μισοπολινού-Τάταλα, Κ. Παναγιώτου, “Εκχύλιση Ελαιοκάρπου και Ελαιοπυρήνας με Υπερκρίσιμο CO2”, 3ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Αθήνα, 31 Μαΐου - 2 Ιουνίου 2001, Πρακτικά Συνεδρίου, Τόμος Β’, σελ. 781-784.

 

 

7.

Χ. Λάμπρου, Δ. Μισοπολινού-Τάταλα, Α.Τριανταφύλλου και Κ. Παναγιώτου : “ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΚΑΙ ΧΡΩΜΑΤΟΓΡΑΦΙΚΗ ΜΕΛΕΤΗ ΑΙΘΕΡΙΟΥ ΕΛΑΙΟΥ ΔΙΑΦΟΡΩΝ ΠΟΙΚΙΛΙΩΝ ΡΙΓΑΝΗΣ ΜΕ ΥΠΕΡΚΡΙΣΙΜΟ CO2, 4ο Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο Χημικής Μηχανικής, Πάτρα, 29 – 31 Μαΐου 2003.

 

 

8.

Kyriacou G., Lambrou Ch. and Missopolinou D. : Electrochemical Formation of Ammonia at Constant and Square Wave Pulse Potential Electrolysis on Rh Cathodes , 55th ISE Meeting in Thessaloniki 2004 (Poster).

 

 

9.

Doukeni Missopolinou, Ioannis Tsivintzelis, and Costas Panayiotou : THERMODYNAMIC properties OF the binarY MIXTURES of 2-ethOXYETHANOL with hydrocarbons and carbon dioxide 7th Mediterranean Conference on Calorimetry and Thermal Analysis, 2-6 July 2005, Thessaloniki, Greece, Proceedings p 247-252.

 

 

10.

Χ. Λάμπρου, Κ. Τσιόπτσιας, Δ. Μισοπολινού-Τάταλα και Κ. Παναγιώτου : ΕΚΧΥΛΙΣΗ ΡΙΓΑΝΗΣ ΜΕ ΥΠΕΡΚΡΙΣΙΜΟ CO2 ΚΑΙ ΜΕ ΝΕΡΟ ΣΕ ΥΠΟΚΡΙΣΙΜΕΣ ΣΥΝΘΗΚΕΣ, 20ο Πανελλήνιο Συνέδριο Χημείας, Ιωάννινα, 20-24 Σεπτεμβρίου 2005, Πρακτικά σ. 61