Γεννημένη στη Θεσσαλονίκη, είναι απόφοιτος του Χημικού Τμήματος της Φυσικομαθηματικής Σχολής του Α.Π.Θ. και διδάκτωρ του Τμήματος Χημικών Μηχανικών της Πολυτεχνικής Σχολής του Α.Π.Θ., στο οποίο υπηρετεί ως Επιστημονική Συνεργάτης στο Εργαστήριο Φυσικής Χημείας του Τομέα Χημείας.

    Διδάσκει τις ασκήσεις του κεφαλαίου Διεπιφανειακά φαινόμενα και κολλοειδή συστήματα του μαθήματος «Φυσική Χημεία Ι» του Β΄ εξαμήνου, του κεφαλαίου της Χημικής κινητικής του μαθήματος «Φυσική Χημεία ΙΙ» του Γ΄ εξαμήνου, καθώς και δύο εργαστηριακές ασκήσεις του μαθήματος «Εργαστήριο Φυσικής Χημείας»  του Δ΄ εξαμήνου του προπτυχιακού κύκλου σπουδών.

     Η ερευνητική της δραστηριότητα αναπτύσσεται: α) στην πειραματική και θεωρητική μελέτη των θερμοδυναμικών και φυσικοχημικών ιδιοτήτων (ισορροπία υγρού-αερίου υπό υψηλή πίεση, θερμιδομετρία, πυκνότητα, διηλεκτρική σταθερά, δείκτη διάθλασης) συζευγνυμένων μορίων και μιγμάτων και β) στα φυσικά προϊόντα με την ανάπτυξη φυσικοχημικών μεθόδων εκχύλισης (υπερκρίσιμη εκχύλιση με διοξείδιο του άνθρακα, υποκρίσιμη εκχύλιση με νερό) παράλληλα με τις κλασικές μεθόδους εκχύλισης (εκχύλιση με συσκευή Σόξλετ, απόσταξη με υδρατμούς), καθώς και την ποιοτική και ποσοτική ανάλυση των εκχυλισμάτων. Μέχρι σήμερα έχει δημοσιεύσει 10 εργασίες σε έγκριτα περιοδικά και 10 εργασίες σε πανελλήνια και διεθνή συνέδρια και έχει περισσότερες από 30 ετεροαναφορές στις δημοσιεύσεις της.