ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΟ

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ

 Περιοδικά

 Συνέδρια

ΜΑΘΗΜΑΤΑ

 Εργαστήριο Φυσικής Χημείας

 Φυσική Χημεία Ι

 Φυσική Χημεία ΙΙ