Στατιστική για Αρχιτέκτονες, 2018 - 2019

Ανακοίνωση: Η βαθμολογία εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2018-2019 δίνεται στο τέλος της ιστοσελίδας.

Διδάσκοντες:

Αν. Καθηγητής Δημήτρης Κουγιουμτζής
Αν. Καθηγητής Γεώργιος Ζιούτας

 

Περιεχόμενα:

Βιβλία / σημειώσεις που μοιράζονται στους φοιτητές: Για να δείς ή να εκτυπώσεις τa PDF αρχεία (σημειώσεις και διαφάνειες), χρειάζεσαι το πρόγραμμα acrobat reader, το οποίο δεν είναι εμπορικό. Για να το εγκαταστήσεις, αν δεν το έχεις, πάνε στο http://www.adobe.com/products/acrobat/readstep.html

Στατιστικοί πίνακες
        τυπική κανονική κατανομή (σε PDF)

        κανονική student (σε PDF)

        X2 κατανομή (σε PDF)

Διαφάνειες διδασκαλίας (κι αντιστοιχία με την ύλη του βιβλίου και των σημειώσεων)

 1. Μάθημα 1: Περιγραφική Στατιστική 1 - Γενικά, περιγραφή στατιστικών δεδομένων (σε PDF)
  Ύλη: Σημειώσεις: Κεφ 1
  , Κεφ 2 (2.1)
   
 2. Μάθημα 2 Περιγραφική Στατιστική 2 - Περιγραφικά μέτρα στατιστικών δεδομένων (σε PDF)
  Ύλη: Σημειώσεις: Κεφ. 2 (2.2)
   
 3. Μάθημα 3: Εργαστήριο 1: Εισαγωγή στο SPSS, Περιγραφική Στατιστική (σε PDF)
  Αρχείο δεδομένων ROOMS.SAV
  Αρχείο δεδομένων: ignition.sav
  Παρουσίαση του αντίστοιχου εργαστηρίου για το μάθημα στους Πολιτικούς Μηχανικούς, σε βίντεο (youtube):  http://youtu.be/_peQHO9lIVg 
   
 4. Μάθημα 4: Τυχαίες Μεταβλητές και Πιθανότητες, Εκτίμηση  Παραμέτρων - Κατανομές εκτιμητριών (σε PDF)
  Ύλη: Σημειώσεις: Κεφ
  3, Κεφ 4 (4.1)
   
 5. Μάθημα 5: Εκτίμηση Διαστήματος Εμπιστοσύνης για μέση τιμή (σε PDF)
  Ύλη: Σημειώσεις: Κεφ
  3, Κεφ 4 (4.2 [4.2.1, 4.2.2])
 6. Μάθημα 6: Εκτίμηση Διαστήματος Εμπιστοσύνης για αναλογία και διασπορά (σε PDF)
                                   
  'Ασκηση (σε PDF)
  Ύλη: Σημειώσεις:
  Κεφ 4 (4.2 [4.2.3, 4.2.4])
 7. Μάθημα 7: Εκτίμηση Διαστήματος Εμπιστοσύνης για διαφορά μέσων τιμών και αναλογιών (σε PDF)
  Ύλη: Σημειώσεις:
  Κεφ 4 (4.2 [4.2.5, 4.2.6])
 8. Μάθημα 8: Εργαστήριο 2: Εκτίμηση Παραμέτρων (σε PDF)
  Αρχείο δεδομένων: ignition.sav
  Παρουσίαση του αντίστοιχου εργαστηρίου για το μάθημα στους Πολιτικούς Μηχανικούς, σε βίντεο (youtube):  http://youtu.be/j__6yrhyaYU
      
  Αρχεία δεδομένων για το Εργαστήριο:
      Χρόνοι Ανάφλεξης (σε μορφή κατάλληλη για SPPS),
      Εκτάσεις αγροτεμαχίων (σε μορφή κατάλληλη για SPSS)                                      
   
 9. Μάθημα 9: Συσχέτιση και Γραμμική Παλινδρόμηση (σε PDF)
  Ύλη: Σημειώσεις: Κεφ
  5
   
 10. Μάθημα 10: Εργαστήριο 3: Συσχέτιση και Παλινδρόμηση (σε PDF)
  Αρχεία δεδομένων για το Εργαστήριο: acidlifetime.sav
  Παρουσίαση του αντίστοιχου εργαστηρίου για το μάθημα στους Πολιτικούς Μηχανικούς, σε βίντεο (youtube):  http://youtu.be/tqfsDyWvFQ0

 11. Μάθημα 11: Επαναληπτική εργασία κυρίως με χρήση του SPSS (σε PDF)
  Αρχεία δεδομένων για την Εργασία : ageincome.sav

 

Εξέταση στο μάθημα

Η εξέταση στο μάθημα θα γίνει την εξεταστική Ιανουαρίου 2018/19 στο Εργαστήριο Πληροφορικής τη μέρα και ώρα που θα οριστεί στο πρόγραμμα της εξεταστικής του Τμήματος Αρχιτεκτόνων. Η εξέταση θα γίνει στον υπολογιστή με χρήση του στατιστικού προγράμματος SPSS και οι φοιτητές / φοιτήτριες θα πρέπει να κάνουν χρήση του ιδρυματικού τους λογαριασμού (και κωδικό πρόσβασης). 

Για την εργασία απαιτείται η χρήση του λογισμικού SPSS. Το λογισμικό SPSS είναι εγκατεστημένο στη νησίδα υπολογιστών του Τμήματος Πολιτικών Μηχανικών. Επίσης διανέμεται δωρεάν στους φοιτητές του ΑΠΘ από το Κέντρο Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΙΤ). Για την απόκτηση του λογισμικού SPSS ο φοιτητής θα πρέπει:

 1. Να επισκεφτεί την ιστοσελίδα του Κέντρου Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης (ΙΤ) http://www.it.auth.gr και να επιλέξει "Είσοδο" δίνοντας τα στοιχεία του ιδρυματικού του λογαριασμού. 

 2. Να μεταβεί με επιλογή από το μενού  Υπηρεσίες -> Λογισμικό (https://it.auth.gr/el/Services/software) και στη συνέχεια να επιλέξει το λογισμικό SPSS Statistics (https://it.auth.gr/el/software/SPSS).

 3. Να ακολουθήσει τις Οδηγίες για να υποβάλει ηλεκτρονικά Αίτηση για να παραλάβει τους κωδικούς εγκατάστασης και για να κάνει λήψη του προγράμματος (έκδοση 23). Έχοντας αποθηκεύσει το πρόγραμμα εγκατάστασης στον υπολογιστή του, μπορεί να κάνει την εγκατάσταση χρησιμοποιώντας τον κωδικό εγκατάστασης (θα πρέπει να είστε σε σύνδεση διαδικτύου κατά την εγκατάσταση). Για την εγκατάσταση μπορεί ο φοιτητής να συμβουλευτεί το "Εγχειρίδιο".

Βαθμολογία εξεταστικής Σεπτεμβρίου 2019

A/A  ΑΕΜ   Βαθμός 
1  8151  10
2  8159  8,5
3  8342  9
4  7875  10
5  8119  7
6  8082    
7  8275  8
8  8163    
9  8123    
10  8238  8,5
11  7946    
12  8188  9
13  8026    
14  8086    
15  8075  10
16  8397    
17  8274  9,5
18  8143  9,5
19  8149    
20  8122  9,5
21  8146    
22  8167    
23  8107    
24  8415    
25  7902    
26  7602    
27  8185    
28  8335  8
29  8297  8,5
30  7258    
31  8085    
32  7788    
33  8176    
34  6945    

 Ενημερώθηκε στις 11/10/2019 από τον Κουγιουμτζή Δημήτρη E-MAIL
dkugiu@auth.gr