sign

Η Δήμητρα Κούκουρα γεννήθηκε στη Θεσσαλονίκη. Σπούδασε στη Φιλοσοφική και τη Θεολογική Σχολή του Α.Π.Θ. Αποφοίτησε με ’ριστα και συνέχισε τις σπουδές της στη Σορβόννη (Ρaris Ι, Ρaris V) και στο Καθολικό Ινστιτούτο των Παρισίων, όπου παρακολούθησε μεταπτυχιακό κύκλο σπουδών στη Γενική Γλωσσολογία, την Κοινωνιογλωσσολογία, τη Βυζαντινή Ιστορία, τη Λειτουργική και την Πατρολογία και έλαβε τέσσερις μεταπτυχιακούς τίτλους. Διδάκτορας αναγορεύτηκε από το Τμήμα Θεολογίας του Α.Π.Θ., όπου υποστήριξε τη διδακτορική της διατριβή με θέμα την υφολογική προσέγγιση πατερικών ομιλητικών κειμένων. Εργάστηκε ως φιλόλογος καθηγήτρια στη Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (ΠΣΠΘ) και το 1993 εκλέχτηκε Λέκτορας στο Τμήμα Θεολογίας του Α.Π.Θ. για το γνωστικό αντικείμενο της Ομιλητικής.

Σήμερα είναι Καθηγήτρια. Έχει συγγράψει τέσσερις μελέτες σχετικές με το αντικείμενο διδασκαλίας της (Υφολογικές παρατηρήσεις στα ομιλητικά κείμενα του Αγ. Γρηγορίου του Παλαμά, Λόγοι Επισκόπων, Ρητορική, Εκκλησιαστική Ρητορική, Σπουδή στη Χριστιανική Ομιλία) και ικανό αριθμό άρθρων τα οποία δημοσιεύτηκαν στους τόμους : "Έκκλησία και Γλώσσα - επικοινωνιακή προσέγγιση "  και  "Η θέση της γυναίκας στην Ορθόδοξη Εκκλησία και άλλα μελετήματα οικουμενικού προβληματισμού", "Το μήνυμα του Ευαγγελίου. πρόσληψη  -Μετάδοση ". Επίσης για τις ανάγκες του μαθήματος "Εισαγωγή στη Θεολογία" εξέδωσε το διδακτικό εγχειρίδιο "Εισαγωγή στη Θεολογία"Από το έτος 2004 είναι     ακδημαϊκός σύμβουλος θεολόγων στο ΔΟΑΤΑΠ και κατά τα
άκαδημαϊκά έτη 2004-2009 διετέλεσε διευθύντρια του Τομέα Λατρεία, Χρ. Αγωγής και Εκκλ. Διοίκησης
Επί  δεκαπέντε έτη (1993-2008) ασχολήθηκε σε εθελοντική βάση με τη διάδοση της ελληνικής γλώσσας και το συντονισμό προγραμμάτων διδασκαλίας της ελληνικής γλώσσας για μη ελληνοφώνους σε συνεργασία με το Πανεπιστήμιο Μακεδονίας και την Ι. Μ. Πολυανής και Κιλκισίου. Ομιλεί αγγλικά, γαλλικά, ιταλικά, ισπανικά και ρωσικά και  ασχολείται με τη φοίτηση των αλλοδαπών φοιτητών του Τμήματος Θεολογίας και του προγράμματος των μορφωτικών ανταλλαγών με τη Θεολογική Σχολή του «Τιμίου Σταυρού» της Βοστόνης.

Επίσης σε εθελοντική βάση συντονίζει το πρόγραμμα θερινών μαθημάτων ελληνικής γλώσσας των θεολογικών σχολών του "Τιμίου Σταυρού" της Βοστόνης  και Balamand του Λιβάνου.

Έχει πλούσια εμπειρία από τους διαχριστιανικούς  διαλόγους στα πλαίσια του Παγκοσμίου Συμβουλίου των Εκκλησιών (ΠΣΕ-WCC), όπου κατά τα τελευταία εικοσιπέντε χρόνια έχει συμμετάσχει με ποικίλες ιδιότητες. Από το 2003 εκπροσωπεί το Οικουμενικό Πατριαρχείο στις Επιτροπές «Πίστις και Τάξις» (F&O), στη διαρκή επιτροπή και την ολομέλεια, και στην επιτροπή «Εκκλησίες σε διάλογο» της Διάσκεψης των Ευρωπαϊκών Εκκλησιών (CEC) (2004-2009) Από το έτος 2009 εξάλλου εκπροσωπεί το WCC Global Christian Forum
και από το έτος 2012 το Οικουμενικό Πατριαρχείο στο Elijah Interfaith Institute Board of World Religious Leaders.  Εκλεγμένο μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΠΣΕ ως εκπρόσωπος του Οικουμενικού Πατριαρχείου (Νοέμβριος 2013). Καρπός αυτής της ενασχόλησης υπήρξε μία σειρά άρθρων προβληματισμού για τη θέση της γυναίκας στην Ορθόδοξη Εκκλησία   και   την ανάγκη του διαχριστιανικού διαλόγου.

Είναι  μέλος της ESWTR (European Society of Women in Theological Research) και της Διεθνούς επιστημονικής εταιρίας  καθηγητών της Ομιλητικής  Societas Homiletica.


Κύρια επιστημονική της ενασχόληση είναι  ο σύγχρονος θεολογικός λόγος και η διερεύνηση των παραγόντων επικοινωνίας που επιδρούν στη μετάδοση και αποδοχή του.

Dimitra Koukoura © 2008. All rights reserved