Πολυχρόνης Θ. Mωυσιάδης 

Καθηγητής ΑΠΘ

Μαθηματικής και Εφαρμοσμένης Στατιστικής

 

 

 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ:

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ  ΕΡΓΟ: