Δ1- Θεωρία Δικτύων και Δυναμικά Συστήματα

ΔΠΜΣ-ΠΣΔ  2020-21

 

Στοιχεία σύνδεσης με το μάθημα

https://authgr.zoom.us/j/96672625967?pwd=TnRFbnZvbGtBODRTQ3gwZkM3QWl4UT09

Meeting ID: 966 7262 5967

Passcode: 370399

 

Περιεχόμενο : 

Συνδυαστική, Δίκτυα, συνδετικότητα, δείκτες.

Δομική Ανάλυση Δικτύων Τυχαία Δίκτυα, Δίκτυα Μικρόκοσμων, Αυτο-όμοια Δίκτυα.

Δυναμικά Συστήματα, Χάος. Πολύπλοκα Κατανεμημένα Συστήματα.

Στοχαστικές Διαδικασίες σε Δίκτυα. Διακίνηση σε Δίκτυα, Δίκτυα Bayes, Markov.

Στοχαστική Συμπερασματολογία σε Δίκτυα. Νευρωνικά Δίκτυα, Ανοσοποιητικά Δίκτυα‐Negative Selection.

Διάχυση και Διήθηση σε Δίκτυα. Εξέλιξη Δικτύων.

Δίκτυα και Στοχαστικά Μοντέλα του Διαδικτύου.

Μοντέλα του Διαδικτύου με βάση Παίγνια.

       

Διδάσκοντες:

 

ΔΙΑΦΑΝΕΙΕΣ 

Στους παρακάτω συνδέσμους μπορείτε να κατεβάσετε μαθήματα, εργαστήρια, ασκήσεις σε .pdf ή σε .R ή και σε συμπιεσμένη μορφή. Αρχεία δεδομένων που χρειάζονται στην εκτέλεση των προγραμμάτων βρίσκονται στο αρχείο data.zip και αν χρειαστεί θα δίνονται στο αντίστοιχο μάθημα. Το αρχείο αυτό αποσυμπιέστε το σε ένα κατάλογο με το όνομα data στον τρέχοντα κατάλογο που θα δημιουργήσετε. Αλλιώς πρέπει να αντιγράψετε τα απαιτούμενα αρχεία δεδομένων στον τρέχοντα κατάλογο.

Τα σχήματα και οι επεξηγήσεις έγιναν κυρίως με το λογισμικό R και τη βιβλιοθήκη igraph, τα οποία διατίθενται στο διαδίκτυο και τα οποία συστήνουμε να τα κατεβάσετε και να μάθετε τη χρήση τους. Διάφορα χρήσιμα αρχεία για την εκμάθησή τους θα αναρτώνται παρακάτω για εύκολη πρόσβαση. Διαφάνειες και σημειώσεις για τη γλώσσα R και για το πως χρησιμοποιείται για στατιστικές αναλύσεις και γραφήματα υπάρχουν στο αρχείο "Εφαρμοσμένη_Στατιστική_με_την_R.pdf", ενώ τον κώδικα στην R θα τον βρήτε στο αρχείο "Εφαρμοσμένη_Στατιστική_με_την_R.r".

 

Το πλάνο του μαθήματος για το Α΄μέρος του μαθήνατος δίνεται εδώ. Στη συνέχεια θα συνεχίσει το μάθημα ο κ. Αντωνίου. Δεν χάνεται μάθημα και αν για κάποιο λόγο χαθεί θα αναπληρωθεί σε άλλη μέρα. Παρακαλείστε να αφήσετε ελεύθερη την Τρίτη από 5:00-9:00 ώστε να έχουμε τη δυνατότητα να συμπληρώνουμε το μάθημα και μετά τις 8.

 

Αρχεία για το μάθημα:

Τρίτη 20/10/2020 

Συνδυαστική

Γραφήματα

 

Τρίτη 1/12/2020 

Τυχαία Γραφήματα-SW-SF δίκτυα

Ασκήσεις υποδειγματικές (χωρίς απαντήσεις) για το θεωρητικό μέρος του μαθήματος

(Οι απαντήαεις θα σας σταλούν μετά από 4-5 μέρες στο e-mail σας - πριν από το μάθημα)

 

 

Σχετικά με τη γλώσσα R.

Τα βασικά που πρέπει να γνωρίζετε για την R μπορείτε να τα βρείτε επίσης στο αρχείο cmoi-R-guide.pdf.

Οι εντολές της R για τα παραδείγματα του προηγούμενου αρχείου βρίσκονται στο αρχείο κειμένου cmoi-R-guide.R

Χρήσιμα αρχεία με δεδομένα θα βρείτε στο αρχείο data.zip

Χρήσιμα στοιχεία για το πακέτο igraph και οδηγίες μελέτης και σχεδιασμού γραφημάτων είναι στο αρχείο cmoi-igraph-guide.R