Καθ. Χαρίτων Χιντήρογλου

Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Σχολή Θετικών Επιστημών
Τμήμα Βιολογίας
Τομέας Ζωολογίας
Εργαστήριο Ζωολογίας
Τ.Κ. 541 24
Θεσσαλονίκη

 

Prof. Chariton Charles Chintiroglou
 
 Aristotle University of Thessaloniki
 Faculty of Sciences
 School of Biology
 Department of Zoology
 Laboratory of Zoology
 Thessaloniki 541 24
Greece