Διδακτορική διατριβή

Χανλίδου, Ε. 1996. Δευτερογενείς μεταβολίτες στη χλωρίδα του Εθνικού Δρυμού Βίκου - Αώου. Χημειοταξινομική προσέγγιση. Επιστημονική Επετηρίδα του Τμήματος Βιολογίας της Σχολής Θετικών Επιστημών, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης, παρ. 53, 231 σελ.

 

Δημοσιεύσεις σε διεθνή επιστημονικά περιοδικά με κριτές

Kokkini S., Karagiannakidou V., Hanlidou E. & Vokou D. 1988. Geographical and altitudinal distribution of the Lamiaceae in Greece. Phyton 28: 215-228.

Hanlidou E., Kokkini S., Bosabalidis, A.M. & Bessiere J.-M. 1991. Glandular trichomes and essential oil constituents of Calamintha menthifolia. Plant Systematics and Evolution 177: 17-26.

Hanlidou E., Kokkalou E. & Kokkini S. 1992. Volatile constituents of Achillea grandifolia. Planta Medica 58: 105-107.

Hanlidou E., Kokkini S. & Kokkalou E. 1992. Volatile constituents of Achillea abrotanoides in relation to their infrageneric variation. Biochemical Systematics and Ecology 20: 33-40.

Kokkalou E., Kokkini S. & Hanlidou E. 1992. Volatile constituents of Achillea millefolium in relation to their infraspecific variation. Biochemical Systematics and Ecology 20: 665-670.

Hanlidou E. & Kokkini S. 1997. On the flora of Vikos-Aoos National Park. Willdenowia 27: 81-100.

Hanlidou E., Kokkalou E. & Kokkini S. 1999. Distribution of taxa with alkaloids and/or related compounds in Vikos-Aoos National Park (NW Greece). Nordic Journal of Botany 19: 27-40.

Krigas N., Lagiou E., Hanlidou E. & Kokkini S. 1999. The vascular flora of the Byzantine Walls of Thessaloniki (N Greece). Willdenowia 29: 77-94.

Kokkini S., Hanlidou E., & Karousou R. 2000. Smell and essential oil variation in Labiatae: does it deserve a taxonomist’s appreciation? Botanika Chronika 13:187-199.

Kokkini S., Hanlidou E., Karousou R. & Lanaras T. 2002. Variation of pulegone content in pennyroyal (Mentha pulegium L.) plants growing wild in Greece. Journal of Essential Oil Research 14: 224-227.

Lagoudakis N., Krigas N., Hanlidou E. & Kokkini S. 2002. Plant species with alkaloids in the city of Thessaloniki (N Greece): Distribution and content. Botaniκa Chronika 15: 35-44.

Pateli M., Krigas N., Karousou R., Hanlidou E. & Kokkini S. 2002 Vascular plants in the suburban Thessaloniki (N Greece). I. The industrial park of Sindos. Flora Mediterranea 12: 323-329.

Kokkini S., Karousou R., Hanlidou E., Lanaras T. 2004. Essential oil of Greek (Origanum vulgare subsp. hirtum) and Turkish (Ο. onites) oregano: A tool for their distinction. Journal of Essential Oil Research 16: 334-338.

Hanlidou E., Karousou R., Kleftoyanni V., Kokkini S. 2004. The herbal market of Thessaloniki (N Greece) and its relation to the ethnobotanical tradition. Journal of Ethnopharmacology 91: 281-299.

Kokkini S., Hanlidou E., Karousou R., Lanaras T. 2004. Clinal variation of Mentha pulegium essential oils along the climatic gradient of Greece. Journal of Essential Oil Research 16: 588-593.

Karousou R., Balta M., Hanlidou E., Kokkini S. 2007. “Mints”, smells and traditional uses in Thessaloniki (Greece) and other Mediterranean countries. Journal of Ethnopharmacology 109: 248-257.

Karousou R., Hanlidou  E., Kokkini P., Koufou D. &  Kokkini S. 2008. On the flora of Mount Stratonikon (GR1270005), a NATURA 2000 site of N Greece. Flora Mediterranea 18: 529-550.

Dardioti A. Hanlidou E., Lanaras T. & Kokkini S. 2009. The essential oils of the Greek endemic Satureja horvatii subsp. macrophylla in relation to bioclimate. Chemistry and Biodiversity 7: 1968-1977.

Karousou R., Hanlidou E., Lazari D. 2012. Essential-oil diversity of three Calamintha species from Greece. Chemistry & Biodiversity 9: 1364-1372.

Hanlidou E., Karousou R., Lazari D. 2012. Essential oils of three taxa of the Nepeta argolica Aggregate from Greece. Chemistry & Biodiversity 9: 1559-1566.

Karousou R., Hanlidou E., Lazari D. 2012. Essential oils of Micromeria dalmatica Benth. a Balkan endemic species of Section Pseudomelissa. Chemistry & Biodiversity 9: 2775-2783.

Hanlidou E., Lazari D. 2013. Essential oils of Thymus leucospermus Hartvig, a Greek endemic rich in phenolic monoterpenes. Natural Product Research 27: 1800-1803.

Hanlidou E., Karousou R., Lazari D. 2014. Essential-oil diversity of Salvia tomentosa Mill. in Greece. Chemistry & Biodiversity 11: 1205-1215.

 

 

Δημοσιεύσεις σε βιβλία

Kokkini S., Iatrou G., Georgiou K., Artelari R., Bazos I., Georgiadis T., Georgiou O., Drossos E., Hanlidou E., Karousou R., Krigas N., Kypriotakis Z., Tzanoudakis D. 1996. Other important plant species. In: Dafis S., Papastergiadou E., Georgiou K., Babalonas D., Georgiadis T., Papageorgiou M., Lazaridou T., Tsiaoussi V. Directive 92/43/EEC The Greek “Habitat” Project NATURA 2000: An overview, pp. 468-484, 803-839. Life contract B4-3200/94/756, Commission of the European Communities DG XI, The Goulandris Natural History Museum – Greek Biotope/Wetland Centre.

Hanlidou E., Karousou R., Kokkini S. 1998. The sage plants in Greece: Morphological variation and its taxonomic implications. In: Tsekos I., Moustakas M. (eds), Progress in Botanical Research. Proceedings of the 1st Balkan Botanical Congress, pp. 65-68. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.

Lagiou E., Krigas N., Hanlidou E., Kokkini S. 1998. The vascular flora of the walls of Thessaloniki (N Greece). In: Tsekos I., Moustakas M. (eds), Progress in Botanical Research. Proceedings of the 1st Balkan Botanical Congress, pp. 81-84. Kluwer Academic Publishers, Dordrecht.

Karousou R., Hanlidou E., Kokkini S. 2000. The sage plants of Greece: Distribution and infraspecific variation. In: Kintzios S. (ed.), Medicinal and aromatic plants – Industrial profiles: Salvia, pp. 27-46. Harwood Academic Publishers, Chur.

Kokkini S., Karousou R., Hanlidou E. 2003. Herbs of the Labiatae. In: Cabarello B., Trugo L., Finglas P. (eds.), Encyclopaedia of Food Sciences and Nutrition ΠΠ. Pp. 3082-3090. Academic Press, London.

Χανλίδου Ε. 2009. Prometheum tymphaeum (Quézel & Contandr.) ’t Hart. Στο: Φοίτος Δ., Κωνσταντινίδης Θ., Καμάρη Γ. (εκδ.), Βιβλίο Ερυθρών Δεδομένων των Σπάνιων και Απειλούμενων Φυτών της Ελλάδας τ. 2, σελ. 262-263. Ελληνική Βοτανική Εταιρεία, Πάτρα.

 

 

Δημοσιεύσεις σε πρακτικά και τόμους περιλήψεων συνεδρίων

Καρούσου Ρ., Χανλίδου Ε., Κοκκίνη Σ., Βώκου, Δ. 1987. Η “ρίγανη" στην Ελλάδα. Πρακτικά 8ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Ιωάννινα, 24-26 Οκτωβρίου 1986. σελ. 132 133.

Κοκκίνη Σ., Παπαγεωργίου Β., Βώκου Δ., Μπαμπαλώνας Δ., Χανλίδου Ε., Καρούσου Ρ. 1987. Τα φυτά της οικογένειας Lamiaceae στην Ελλάδα. Πρακτικά 8ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Ιωάννινα, 24 26 Οκτωβρίου 1986. σελ. 130-131.

Χανλίδου Ε., Κοκκίνη Σ., Μποζαμπαλίδης Α. 1992. Αδενώδη τριχώματα και αιθέρια έλαια του είδους Calamintha sylvatica Bromf. Πρακτικά 12ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Μυτιλήνη, 27 29 Απριλίου 1990. σελ. 186-187.

Δαρδιώτη Α., Καρούσου Ρ., Χανλίδου Ε., Κοκκίνη, Σ. 1994. Satureja montana group: Προσέγγιση της μορφολογικής διαφοροποίησης των ελληνικών πληθυσμών. Πρακτικά 5ου Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Δελφοί, 21 23 Οκτωβρίου 1994. σελ. 289-292.

Χανλίδου Ε., Κοκκίνη, Σ. 1995. Φυτογεωγραφική προσέγγιση της χλωρίδας του Εθνικού Δρυμού Βίκου-Αώου. Πρακτικά 17ου Συνεδρίου της Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Πάτρα, 27 29 Μαΐου 1995. σελ. 452-454.

Χανλίδου Ε., Κοκκίνη, Σ. 1996. Ποικιλότητα της ομάδας Satureja montana (Labiatae) στον Εθνικό Δρυμό Βίκου-Αώου. Πρακτικά 6ου Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Παραλίμνι Κύπρου, 6 11 Απριλίου 1996. σελ 269-272.

Χανλίδου Ε., Κοκκίνη Σ., Κοκκάλου Ε. 1996. Ανίχνευση αλκαλοειδών και σαπωνινών στα φυτά του Εθνικού Δρυμού Βίκου-Αώου. Πρακτικά 6ου Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Παραλίμνι Κύπρου, 6 11 Απριλίου 1996. σελ. 116-119.

Karousou R., Hanlidou E., Kokkini S. 1997. Sage plants in Greece. Distribution and morphological characters. Proceedings of 19th Panhellenic Meeting H.S.B.S. and 1st Biological Meeting of Balkan Countries, Thessaloniki, 15 18 May 1997. pp. 175-176.

Krigas N., Hanlidou E., Kokkini S. 1997. The flora of the archaeological park of Polichni, Thessaloniki. Proceedings of 19th Panhellenic Meeting H.S.B.S. and 1st Biological Meeting of Balkan Countries. Thessaloniki, 15 18 May 1997. pp. 247-248.

Καρούσου Ρ., Χανλίδου Ε., Κοκκίνη Σ. 1998. Ποικιλότητα των αιθερίων ελαίων των ειδών φασκόμηλου στην Ελλάδα. Πρακτικά 7ου Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Αλεξανδρούπολη, 1 4 Οκτωβρίου 1998. σελ. 125-128.

Καρούσου Ρ., Χανλίδου Ε., Κοκκίνη Σ. 2002. Εξάπλωση του υβριδίου Origanum x intercedens και των γονικών του ειδών O. vulgare και O. onites. Πρακτικά 9ου Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Κεφαλονιά, 9 12 Μαΐου 2002. σελ. 152-157.

Hanlidou E., Karousou R., Kokkini S. 2002. An approach of the Satureja generic concept in SE Europe by the use of the essential oil composition. Book of Abstracts 6th International Congress of Systematic Botany and Evolutionary Biology, Patras, 9 16 September 2002. p. 294.

Karousou E., Hanlidou E., Kokkini S. 2002. Essential oils of the genus Calamintha in SE Europe. Book of Abstracts 2nd Conference on Medicinal and Aromatic Plants of Southeast European Countries, Chalkidiki, 29 September – 3 October 2002. p. 103.

Hanlidou E., Karousou R., Kokkini S. 2004. Chemotaxonomy of Satureja s.l. in the Balkan Peninsula – XI OPTIMA Meeting. Book of Abstracts, Beograd, 5 – 11 September 2004. p. 24.

Κοκκίνη Π., Κουρέας Δ., Χανλίδου Ε., Καρούσου Ρ., Κοκκίνη Σ. 2008. Τα φυτά του Όρους Στρατωνικού (GR1270005) στα αριστοτελικά κείμενα. Πρακτικά 10ου Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Ιωάννινα, 5 – 8 Μαϊου 2005 (σε ηλεκτρονική μορφή).

Κουρέας Δ., Χανλίδου Ε., Καρούσου Ρ., Λαναράς Θ., Κοκκίνη Σ. 2008. Εξάπλωση και αιθέρια έλαια του γένους Thymus στις προστατευμένες περιοχές Στρατονικό Όρος (GR1270005) και Εθνικός Δρυμός Βίκου – Αώου (GR2130001). Πρακτικά 10ου Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Ιωάννινα, 5 – 8 Μαϊου 2005 (σε ηλεκτρονική μορφή).

Γούλα Κ., Κουταντώνης Σ., Κοκκίνη Σ. Χανλίδου Ε. 2008. Φυτοποικιλότητα σε σιταγρούς της περιοχής Θεσσαλονίκης και ενδείξεις μεταβολών της από το 1936. Πρακτικά 10ου Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Ιωάννινα, 5 – 8 Μαϊου 2005 (σε ηλεκτρονική μορφή).

Κάτσαρος Ν., Κοκκίνη Σ., Χανλίδου Ε. 2008. Χλωρίδα των παραδοσιακών οικισμών του Εθνικού Δρυμού Βίκου – Αώου. Πρακτικά 10ου Συνεδρίου της Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Ιωάννινα, 5 – 8 Μαϊου 2005 (σε ηλεκτρονική μορφή).

Κοκκίνη Π., Χανλίδου Ε., Καρούσου Ρ., Κοκκίνη Σ. 2007. Το «Αριστοτελικό μονοπάτι» (Όρος Στρατωνικό GR 1270005): Πρόταση για μια διαχρονική περιβαλλοντική διαδρομή. Πρακτικά Διεπιστημονικού Συνεδρίου Ευρωπαϊκής Δράσης JEAN MONNET Α.Π.Θ., Βέροια, 30 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2007 (σε ηλεκτρονική μορφή)..

Γούλα Κ., Χανλίδου Ε. 2007. Ανάδειξη της χλωρίδας της Σκάλας Βραδέτου (Εθνικό Πάρκο Β Πίνδου). Πρακτικά Διεπιστημονικού Συνεδρίου Ευρωπαϊκής Δράσης JEAN MONNET Α.Π.Θ., Βέροια, 30 Νοεμβρίου – 1 Δεκεμβρίου 2007 (σε ηλεκτρονική μορφή).

Γούλα Κ., Χανλίδου Ε. 2008. Εκτίμηση της βιοποικιλότητας στο Εθνικό Πάρκο Β Πίνδου: Η Σκάλα Βραδέτου. Πρακτικά 30ου Επιστημονικού Συνεδρίου Ελληνικής Εταιρείας Βιολογικών Επιστημών, Θεσσαλονίκη, 22 – 24 Μαϊου 2008, σελ. 88-89.

Γούλα Κ., Χανλίδου Ε. 2008. Η χλωρίδα του μονοπατιού Βραδέτο-Μπελοη (Εθνικό Πάρκο Β Πίνδου): μια πρόταση για οικοτουριστική προβολή. Τόμος περιλήψεων, 4ο Πανελλήνιο Συνιεδριο Ελληνικής Οικολογικης Εταιρείας, Ελληνικής Βοτανικής Εταιρείας, Ελληνικής Ζωολογίκης Εταιρείας και Ελληνικής Φυκολογικής Εταιρείας, Βόλος, 9 – 12 Οκτωβρίου 2008. σελ. 88-89.

Γούλα Κ., Χανλίδου Ε. 2009. Ανάδειξη της σχέσης βιοποικιλότητας και πολιτιστικής κληρονομιάς στο Εθνικό Πάρκο Βόρειας Πίνδου: Φαρμακευτικά φυτά στη Σκάλα Βραδέτου και το μονοπάτι Βραδέτο-Μπελόη. Πρόγραμμα και Περιλήψεις, 11o Πανελλήνιο Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταρείας, Αθήνα, 8 – 11 Οκτωβρίου, 2009. σελ. 61.

Ζυγούρη Κ.Μ., Χανλίδου Ε. 2011. Σύνθεση της αυτοφυούς χλωρίδας των σιταγρών της περιοχής Θεσσαλονίκης. Πρόγραμμα και Περιλήψεις, 12o Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταρείας, Ρέθυμνο,  29 Σεπτεμβρίου  –  2 Οκτωβρίου 2011. σελ. 69-70.

Ανδρίκου-Χαριτίδου Α., Χανλίδου Ε. 2013. Καταγραφή των πληθυσμών της Ramonda serbica Pančić στην Ελλάδα. Πρόγραμμα και Περιλήψεις, 13o Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταρείας, Θεσσαλονίκη, 3 – 6 Οκτωβρίου 2013. σελ. 31.

Βαρσαμοπούλου Χ., Δρούζας Α.Δ., Χανλίδου Ε. 2013. Διερεύνηση υβριδισμού σε μεικτό πληθυσμό των ειδών Salvia officinalis L. και S. ringens Sm. Πρόγραμμα και Περιλήψεις, 13o Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταρείας, Θεσσαλονίκη, 3 – 6 Οκτωβρίου 2013. σελ. 41.

Μποσνάκη Ε., Χανλίδου Ε., Κοκκίνη Σ. 2013. Η χλωρίδα στα φυτεμένα δώματα του Αριστοτελείου Πανεπιστημίου Θεσσαλονίκης. Πρόγραμμα και Περιλήψεις, 13o Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταρείας, Θεσσαλονίκη, 3 – 6 Οκτωβρίου 2013. σελ. 109.

Στεφανάκη Α., Χανλίδου Ε., Καρούσου Ρ., Κοκκίνη Σ., Χρόνη Α., Νάκας Γ., Devalez J., Βαβίτσας Γ., de Courcy Williams M., Taylor M., Μερτζανίδου Δ., Tscheulin T., Πετανίδου Θ. 2013. Συμβολή στη βοτανική έρευνα του Αιγαίου στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος: Οι Επικονιαστές του Αιγαίου, Βιοποικιλότητα και Απειλές. Πρόγραμμα και Περιλήψεις, 13o Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταρείας, Θεσσαλονίκη, 3 – 6 Οκτωβρίου 2013. σελ. 132.

Αραμπατζή Α., Καρούσου Ρ., Κουκ Κ.Μ., Χανλίδου Ε., Λαναράς Θ., Κοκκίνη Σ. 2014. Οι ποικίλες οσμές των αυτοφυών φυτών «μέντας» στα φυτογεωγραφικά διαμερίσματα της Ελλάδας. Πρακτικά 36ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταρείας Βιολογικών Επιστημών, Ιωάννινα, 8 10 Μαΐου 2014. σελ. 24-25.

Μερτζανίδης Δ., Χανλίδου Ε., Κουρέας Δ., Καρούσου Ρ., Κοκκίνη Σ. 2014. Η αρωματική ποικιλότητα των φυτών «ρίγανης» και «θυμαριού». Πρακτικά 36ου Επιστημονικού Συνεδρίου της Ελληνικής Εταρείας Βιολογικών Επιστημών, Ιωάννινα, 8 10 Μαΐου 2014. σελ. 216-217.

Μερτζανίδης Δ., Κουτούμπ Κ.Τ., Κουρέας Δ, Καρούσου Ρ, Χανλίδου Ε. Λαναράς Θ, Κοκκίνη Σ. 2014. Origanum vulgare subsp. hirtum και O. onites: Εξάπλωση και αιθέρια έλαια αυτοφυών πληθυσμών δύο εμπορικών «ειδών ρίγανης» στην Ελλάδα.Πρόγραμμα-Περιλήψεις, 7ο Πανελλήνιο Συνέδρίο Ελληνικής Οικολογικής Εταιρίας, 912 Οκτωβρίου 2014, Μυτιλήνη. σελ. 233.

Ανδρίκου-Χαριτίδου Α., Βλαχονάσιος Κ., Χανλίδου Ε. 2015. Δεδομένα για την οικολογία του είδους Ramonda serbica Pančić. Βιβλίο Περιλήψεων, 14o Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταρείας, Πάτρα, 8 – 11 Οκτωβρίου 2015. σελ. 72-73.

Στεφανάκη Α., Χανλίδου Ε., Κοκκίνη Σ., Πετανίδου Θ. 2015. Χλωριδικά δεδομένα από τα νησιά του Αιγαίου. Βιβλίο Περιλήψεων, 14o Πανελλήνιο Επιστημονικό Συνέδριο της Ελληνικής Βοτανικής Εταρείας, Πάτρα, 8 – 11 Οκτωβρίου 2015. σελ. 87-88.

 

 

Εκπαιδευτικά βοηθήματα

 Χανλίδου, Ε. & Καρούσου, Ρ. 1999. Kλείδες προσδιορισμού των κοινότερων φυτών στα ποτάμια της Βόρειας Ελλάδας. http://river.bio.auth.gr/river/hellenic/keys/plant/key00.htm (ελληνικά), http://river.bio.auth.gr/river/english/keys/plant/key00.htm (αγγλικά).

Χανλίδου, Ε. 2001. Κλείδες προσδιορισμού των κοινότερων αυτοφυών δένδρων και θάμνων της Ελλάδας. 14 σελ.

Καρούσου, Ρ. & Χανλίδου, Ε. 2001. Κλείδες προσδιορισμού των κοινότερων οικογενειών Σπερματοφύτων της Ελλάδας. 36 σελ.

Καρούσου Ρ., Χανλίδου Ε. 2006. Σημειώσεις για το μάθημα Bιογεωγραφία. Τμήμα Εκδόσεων Α.Π.Θ.  100 σελ.

 

Άλλα δημοσιεύματα

Χανλίδου Ε., Καρούσου Ρ., Μίνογλου Δ. & Κοράκης Γ. 2001. Φυτά του Ταΰγετου. Φωτογραφικός οδηγός. Περιφέρεια Πελοποννήσου-Οικοτοπία. 345 σελ.

Text Box: Αρχική σελίδα
Text Box: Δημοσιεύσεις
Text Box:   Κατάλογος Δημοσιεύσεων