Δρ. Χρήστος Ι. Εμμανουηλίδης

  Αναπληρωτής Καθηγητής Εφαρμοσμένης Στατιστικής 

  Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

  Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

Δρ. Χρήστος Ι. Εμμανουηλίδης

Πτυχίο Φυσικής, Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης

PhD Εφαρμοσμένης Στατιστικής, Lancaster University

 

Αναπληρωτής Καθηγητής

Ώρες γραφείου

Τετάρτη 12:00 - 14:00

Μαθήματα

Προπτυχιακά:

YA03 - Στατιστική I

YB03 - Στατιστική II

EE19 - Εφαρμοσμένη Στατιστική

Μεταπτυχιακά:

Π.Μ.Σ στα Οικονομικά      - Ποσοτικές Μέθοδοι

Π.Μ.Σ. στην Κτηνιατρική   - Βιοστατιστική

PhD στα Οικονομικά         - Ανάλυση διαμήκων δεδομένων (panel data)

Διοικητικές Θέσεις

Συντονιστής - Εκπρόσωπος Τομέα Γ.Ο.Θ.Π, Π.Μ.Σ. στα Οικονομικά

Συντονιστής Τμήματος Ο.Ε. - Π.Μ.Σ. σε Περίπλοκα Συστήματα και Δίκτυα

Διευθυντής Τομέα Γ.Ο.Θ.Π

Ερευνητικά Ενδιαφέροντα

Μοντέλα πρόβλεψης της διάδοσης καινοτομιών, Περίπλοκα οικονομικά συστήματα (οικονοφυσική), Μοντέλα διακριτών επιλογών, Μή-γραμμικές χρονοσειρές, Περιβαλλοντική στατιστική, Ιατρική στατιστική

Τρέχουσα Έρευνα

Ανάλυση μετάδοσης τιμών με τη χρήση συζεύξεων και μέτρων πληροφορίας

Στατιστικό σύστημα για την πρόβλεψη της διάδοσης νέων προϊόντων

Διάδοση καινοτομιών σε κοινωνικά δίκτυα

Στατιστική αποτίμηση περιβαλλοντικών αξιών

Έλεγχοι σύγκλισης σε μη-γραμμικές χρονοσειρές

Εκτίμηση συναρτήσεων παραγωγής γνώσης με διαμήκη δεδομένα

Επιλεγμένες Δημοσιεύσεις

Emmanouilides, C.J., Fousekis, P. and Grigoriadis V. (2013), "Price Dependence in the Olive Oil Markets of the Mediterranean”, Spanish Journal of Agricultural Research, forthcoming

Emmanouilides, C.J., Fousekis, P. and Proskynitopoulos A. (2013), "An analysis of spatial linkages in the EU pork market", Agricultural Informatics 2013 Conference, 8-9 November, Debrecen, Hungary. http://nodes.agr.unideb.hu/ai2013/prez/index.html 

Emmanouilides, C.J. and Sgouromalli T. (2013), "Renewable energy sources in Crete: economic valuation results from a stated choice experiment", Proceedings of the 6th HAICTA Conference (Elsevier), pp. 1-10, September 17-20, Kerkyra, Greece.

Kontogianni A. and Emmanouilides C.J. (2013), "The cost of a gelatinous future and loss of critical habitats in the Mediterranean", ICES Journal of Marine Science, forthcoming.

Emmanouilides, C.J. (2013), Forecasting innovation diffusion with limited data: a missing data approach", EURO 2013 - 26th European Conference on Operational Research, July 1-5, Rome.

Emmanouilides, C.J. and Fousekis, P. (2012), “Testing for the LOP under Non-linearity: An Application to Four Major EU Pork Markets”, Agricultural Economics, 43(6), 715-723.

Emmanouilides, C.J. and Petridis, N. (2011), Improving early diffusion forecasts with data imputation and smoothing”, 31st International Symposium on Forecasting, 26-29 June 2011, Prague, Czech Republic.

Emmanouilides, C.J., Tsiantikoudis, S., Arabatzis, G. (2011), “Choice-based valuation of natural resources in the protected area of the Evros Delta", Proceedings of the 5th International Conference on Information and Communication Technologies in Agriculture, Food and Environment (HAICTA 2011), pp. 1-15, September 8-11, Skiathos, Greece. (By Invitation).

Agorastos, T., Sotiriadis, A., and Emmanouilides, C.J. (2010), “The Effect of Type-specific Human Papilloma Virus on Screening Performance and Cost”, International Journal of Gynecological Cancer, 20(2), pp. 276-82.

Emmanouilides, C.J. (2010), "A Mean-Field Multi-Agent Model for Innovation Diffusion Forecasting", Workshop on “Agent-based Simulation of Diffusion Processes”, 8-9 April, University of Vienna, Austria. (By Invitation).

Emmanouilides, C.J. (2010). “A Class of Random Asymmetric Multi-Agent Models for Innovation Diffusion”, EURO XXIV - 24th European Conference on Operational Research, July 11-14, Lisbon, Portugal. (By Invitation).

Emmanouilides, C.J. and P. Fousekis (2009). “Non-Linear Catching-up and Convergence in the Agricultural Productivity of the US States”.  Economics Bulletin, 29(1): 182-89.

Emmanouilides, C.J. (2008), “Predictors of diffusion models’ forecasting performance and diffusion model selection”, 28th International Symposium on Forecasting, 22-25 June 2008, Nice, France.

Emmanouilides, C.J. & Davies R. B. (2007), "Modelling and Estimation of Social Interactions in New Product Diffusion", European Journal of Operational Research, Vol. 177(2), 1253-1274.

Emmanouilides, C. J. (2005), "A Probabilistic Method for Model Selection and Combination of Technological Forecasts from Diffusion Models", 25th International Symposium on Forecasting, 12-15 June, San Antonio, Texas USA.

Emmanouilides, C.J., Kasderidis, S. & Taylor, J. (2003), “A Random Asymmetric Temporal Model of Behaviour in Groups of Interacting Agents: Dynamical Analysis”, Physica D (Non-linear Phenomena), Vol. 181 (1-2), pp. 102 – 120.

Emmanouilides, C. J. (2003), "A Mean-Field Multi-Agent Model for Technology Forecasting: Assessment of Forecasting Performance and Comparison with Established Diffusion Models", 23rd International Symposium on Forecasting, 15-18 June, Merida, Mexico.

Emmanouilides, C. J. & Hammond, K (2000), "Internet Usage: Predictors of Active Users and Frequency of Use", Journal of Interactive Marketing, Vol. 14(2), 17-32.

Emmanouilides, C. J. (1997), "A Mean Field Model of Social Interactions and Network Effects in Technology Diffusion", Proceedings of the 26th EMAC Conference, Vol. 1, 416-436, Warwick Business School, UK. Best Paper Award, European Marketing Academy (EMAC).

Όλες οι δημοσιεύσεις

Επικοινωνία

Γραφείο 202

Τμήμα Οικονομικών Επιστημών

Τηλ: +30 2310 996433

Φαξ: +30 2310 996426

Email:

Ανακοινώσεις

TBA