Ελένη Μπουτουλούση

Καθηγήτρια Εφαρμοσμένης Γλωσσολογίας 
Αντικείμενο: «Εφαρμοσμένη Γλωσσολογία σε συνάρτηση με την ανάλυση της ελληνικής και γερμανικής γλώσσας»

Ταχυδρομική διεύθυνση:
Αριστοτέλειο Πανεπιστήμιο Θεσσαλονίκης
Φιλοσοφική Σχολή
Τμήμα Γερμανική Γλώσσας και Φιλολογίας
GR- 54 124 Θεσσαλονίκη

Γραφείο:
GR- 54 124 Θεσσαλονίκη
Εθνικής Αμύνης
Παλαιό κτίριο Φιλοσοφικής Σχολής
Γραφείο 313
Τηλ.  +30 2310 997546, +30 2310 997557
Fax    +30 2310 997542
E-Mail: butulusi@del.auth.gr