ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ - ΣΠΟΥΔΕΣ -ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ - ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ – ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

 

ΑΝΑΣΤΑΣΙΑΣ-ΣΤΕΛΛΑΣ  ΖΩΤΟΥ

 

ΚΑΘΗΓΗΤΡΙΑΣ

ΤΟΥ ΤΜΗΜΑΤΟΣ ΧΗΜΕΙΑΣ ΤΟΥ Α.Π.Θ.

 

ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ 2021

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


ΒΙΟΓΡΑΦΙΚΑ ΣΤΟΙΧΕΙΑ

 

ΟΝΟΜΑΤΕΠΩΝΥΜΟ:

 

Αναστασία-Στέλλα Ζώτου

ΙΔΙΟΤΗΤΑ:

 

Καθηγήτρια, Τμήμα Χημείας, Α.Π.Θ.

ΤΟΠΟΣ ΓΕΝΝΗΣΗΣ:

 

Θεσσαλονίκη

ΟΙΚΟΓΕΝΕΙΑΚΗ ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ:

 

Έγγαμη, ένα παιδί

 

 

ΣΠΟΥΔΕΣ

 

 

Πανεπιστημιακές σπουδές:

Πανεπιστήμιο Umeå, Σουηδία, Φυσικομαθηματική

Σχολή, Τμήμα Χημείας (1976 – 1980). Πτυχίο

Χημείας

(13/6/1980).Αναγνώριση του πτυχίου από το

ΔΙ.Κ.Α.Τ.Σ.Α. (20/3/1981).

 

Διδακτορική διατριβή:

Τμήμα  Χημείας, Σχολή Θετικών Επιστημών, Α.Π.Θ.,

Θεσσαλονίκη 1989, βαθμός “Άριστα”. 

Θέμα:Μελέτη Καταλυτικού Προσδιορισμού

Ιχνοσυγκεντρώσεων Ιόντων Σιδήρου(ΙΙΙ) και Βαναδίου(V)”.

 

Μεταδιδακτορικές σπουδές:

Πανεπιστήμιο Bath, Αγγλία (1991 -1992).

Ανάπτυξη μεθόδων  προσδιορισμού  νευροτοξινών σε εκχυλίσματα κυανοβακτηρίων, χρησιμοποιώντας τις τεχνικές της Υγρής Χρωματογραφίας Υψηλής Πίεσης, Αέριας Χρωματογραφίας-Φασματομετρίας Μαζών και Τριχοειδούς Ηλεκτροφόρησης.

ΞΕΝΕΣ  ΓΛΩΣΣΕΣ

 

 

Αγγλικά:

Lower Certificate in English, University of Cambridge, Δεκέμβριος 1973.

Γαλλικά:

Certificat de Bonne Connaissance de la Langue Française, Γαλλικό Ινστιτούτο Θεσσαλονίκης,

Ιούλιος 1975.

Σουηδικά:

Πιστοποιητικό από το Kursverksamheten, παράρτημα

του Τμήματος ξένων γλωσσών του Πανεπιστημίου

Umeå, Σουηδία, Ιούνιος 1976.

 

ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΗ  ΚΑΤΑΣΤΑΣΗ

 

17/9/81 - 30/8/90 :   Επιστημονικός συνεργάτης, Τμήμα Χημείας,  Σχολή Θετικών  Επιστημών, Α.Π.Θ.

30/8/90 - 9/5/94:       Λέκτορας, με θητεία 4 ετών,  Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, Τμήμα   Χημείας, Σχολή Θετικών  Επιστημών, Α.Π.Θ.

9/5/94 - 11/7/95:       Μόνιμη Λέκτορας, Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας,  Τμήμα Χημείας, Σχολή Θετικών  Επιστημών, Α.Π.Θ.

11/7/95 -23/12/04:    Επίκουρη Καθηγήτρια, Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, Τμήμα  Χημείας, Σχολή Θετικών  Επιστημών, Α.Π.Θ.

23/12/04-24/2/14:      Αναπληρώτρια Καθηγήτρια, Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, Τμήμα   Χημείας, Σχολή Θετικών  Επιστημών, Α.Π.Θ.

24/2/14-σήμερα:       Καθηγήτρια πρώτης βαθμίδας, Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, Τμήμα   Χημείας, Σχολή Θετικών  Επιστημών, Α.Π.Θ.

 

 

ΜΕΛΟΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΩΝ ΟΡΓΑΝΩΣΕΩΝ

 

1.       Ένωση Ελλήνων Χημικών.

2.       Σύνδεσμος Χημικών Βόρειας Ελλάδας.

3.       Βρετανική Χρωματογραφική Εταιρεία (1992-1995).

4.       Ελληνική Εταιρεία Τοξικολογίας (1999-σήμερα).

 

 

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΕΡΓΟ

 

1.      Μέλος της Επιτροπής του Προπτυχιακού Προγράμματος Σπουδών, του Τμήματος Χημείας του Α.Π.Θ. (1985-1987, 2007-08, 2011-2016).

2.      Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών και της Επιτροπής Επιλογής ή Εξέτασης υποψήφιων μεταπτυχιακών φοιτητών, του Τμήματος Χημείας του Α.Π.Θ. (2000-2003).

3.      Μέλος της Ειδικής Διατμηματικής Επιτροπής του Διαπανεπιστημιακού και Διατμηματικού Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Νανοεπιστήμες και Νανοτεχνολογίες  (2002-03).

4.      Μέλος της Επιτροπής Επιστημονικών και Πολιτισμικών Δραστηριοτήτων, του Τμήματος Χημείας του Α.Π.Θ. (2004-2007).

5.      Μέλος της Επιτροπής Αποθήκης Αντιδραστηρίων, του Τμήματος Χημείας του Α.Π.Θ. (2006-2008).

6.      Μέλος της Ομάδας Πολιτικής Άμυνας (Εφεδρική Ομάδα Α΄ Βοηθειών), για τα κτίρια του Τμήματος Χημείας του Α.Π.Θ.

7.      Μέλος της Επιτροπής Διαχείρισης Εργαστηριακών Αποβλήτων, ως υπεύθυνη για το Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας από το ακαδημαϊκό έτος 2010-11 έως σήμερα.

8.      Μέλος της Γενικής Συνέλευσης, του Τμήματος Χημείας του Α.Π.Θ. (1985-1987,  1993-94, 2000-2004, 2005-06, 2007-08, 2011-2015, 2016-17, 2018-19).

9.      Μέλος της Επιτροπής Φοιτητικής Μέριμνας και ΑμΕΑ της Σ.Θ.Ε. του Α.Π.Θ. για τα έτη 2017 έως σήμερα.

10.  Μέλος της Επιτροπής αξιολόγησης αιτήσεων ενδιαφερομένων για εκπόνηση διδακτορικής διατριβής στο εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας του Α.Π.Θ., για τα ακαδημαϊκά έτη  2017 έως σήμερα.

11.  Μέλος της Συντονιστικής Επιτροπής του Προγράμματος Μεταπτυχιακών Σπουδών “Έλεγχος Ποιότητας-Χημική Ανάλυση-Περιβάλλον” του Τμήματος Χημείας, για τα ακαδημαϊκά έτη 2018 έως σήμερα.

12.   Μέλος της Επιτροπής αξιολόγησης προτάσεων στο πλαίσιο της δράσης «ΕΡΕΥΝΩ-ΔΗΜΙΟΥΡΓΩ-ΚΑΙΝΟΤΟΜΩ» (ΕΣΠΑ 2014-2020).

 

 
ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟ  ΕΡΓΟ

 

Προπτυχιακό:

 

Βασικές Αρχές Αναλυτικής Χημείας, Τμήμα Χημείας, Α.Π.Θ.

Ενόργανη Χημική Ανάλυση Ι, Τμήμα Χημείας, Α.Π.Θ.

Ειδικές Μέθοδοι Ανάλυσης, Τμήμα Χημείας, Α.Π.Θ.

Βιοαναλυτική Χημεία, Τμήμα Χημείας, Α.Π.Θ.

Αναλυτική Χημεία, Τμήμα Γεωλογίας Α.Π.Θ.

Αναλυτική Χημεία, Τμήμα Γεωπονίας Α.Π.Θ.

                            

Συμβολή στη διαμόρφωση της ύλης και των αντίστοιχων εργαστηριακών ασκήσεων του υποχρεωτικού μαθήματος του παλαιού προπτυχιακού προγράμματος σπουδών,  Ποιοτική Χημική Ανάλυση” (συν-συγγραφέας του ομώνυμου βιβλίου), των μαθημάτων επιλογής “Ειδικές Μέθοδοι Ανάλυσης”  και “Βιοαναλυτική Χημεία” (συν-συγγραφέας του ομώνυμου βιβλίου), του νέου προπτυχιακού προγράμματος σπουδών,  του Τμήματος Χημείας του Α.Π.Θ., καθώς και του μαθήματος επιλογής “Αναλυτική Χημεία” (συν-συγγραφέας του ομώνυμου βιβλίου), του προπτυχιακού προγράμματος σπουδών,  των Τμημάτων Γεωλογίας και Γεωπονίας του Α.Π.Θ.

 

Μεταπτυχιακό: ΠΜΣ “Έλεγχος Ποιότητας-Χημική Ανάλυση-Περιβάλλον” Τμήμα Χημείας, Α.Π.Θ.

 

       Διαχωριστικές Τεχνικές Ανάλυσης

       Βιοαναλυτικές Μέθοδοι

       Ερευνητική και Εργαστηριακή Μεθοδολογία στη Βιοανάλυση

       Πρότυπες Διαχωριστικές Τεχνικές Ανάλυσης

       Ερευνητική και Εργαστηριακή Μεθοδολογία στον Έλεγχο Ποιότητας

 

Συμβολή στη διαμόρφωση της ύλης των παραπάνω μεταπτυχιακών μαθημάτων. Εισαγωγή της τεχνικής της Τριχοειδούς Ηλεκτροφόρησης (μεταφορά της αποκτηθείσας τεχνογνωσίας μετά από μεταδιδακτορικές σπουδές στην Αγγλία για 12 μήνες).

 

Καθοδήγηση και επίβλεψη

 

3 ολοκληρωμένων και 2 υπό εξέλιξη Διδακτορικών Διατριβών, 12 ολοκληρωμένων και 1 υπό εξέλιξη Μεταπτυχιακών Διπλωματικών Εργασιών, 17 ολοκληρωμένων και 2 υπό εξέλιξη πτυχιακών εργασιών.

 

Επιμορφωτικά  σεμινάρια

 

1.      Σεμινάριο επιμόρφωσης (διδασκαλία των μαθημάτων “Ποιοτική Χημική Ανάλυση” και “Ενόργανη Χημική Ανάλυση”), σε καθηγητές Χημείας των Τεχνικών Επαγγελματικών Εκπαιδευτηρίων (ΤΕΕ) της Βόρειας Ελλάδας, του Τομέα των Χημικών Εργαστηριακών Εφαρμογών. Επιμορφωτικό πρόγραμμα, του Παιδαγωγικού Ινστιτούτου του ΥΠΕΠΘ. Εργαστήριο Αναλυτικής Χημείας, Α.Π.Θ. (Μάιος και Ιούνιος 1999).

 

 

ΣΥΓΓΡΑΦΙΚΟ ΕΡΓΟ

 

Διδακτικά συγγράμματα

 

Συν-συγγραφέας στα ακόλουθα συγγράμματα:

1.       Ποιοτική Χημική Ανάλυση”, 382 σελίδες, εκδόσεις  Πήγασος 2000, Θεσσαλονίκη 1999, Β΄ έκδοση, Θεσσαλονίκη 2003.

2.       2 κεφάλαια σε ηλεκτρονικό σύγγραμμα «Βιοαναλυτική Χημεία», p.p. 136-182, ISBN: 978-960-603-052-9, Copyright © ΣΕΑΒ, 2015, www.kallipos.gr

3.       Αναλυτική Χημεία”, 816 σελίδες, εκδόσεις  Ζήτη, Θεσσαλονίκη 2017.

 

Άρθρα σε τόμους και διεθνείς εγκυκλοπαίδειες

 

1.       “Fluorescence Detection in HPLC”

        Ioannis N. Papadoyannis, Anastasia Zotou

       Encyclopedia of Chromatography, Marcel Dekker, New York 2001, pp. 338-342.

 

2.       “Fronting of Chromatographic Peaks, Causes”

 Ioannis N. Papadoyannis, Anastasia Zotou

          Encyclopedia of Chromatography, Marcel Dekker, New York 2001, pp. 362-363.

 

3.       “Ion-Pairing Techniques”

 Ioannis N. Papadoyannis, Anastasia Zotou

        Encyclopedia of Chromatography, Marcel Dekker, New York 2001, pp. 461-464.

 

4.       “Methods for Determining Biogenic Amines in Beer” (invited chapter)

        Anastasia Zotou*, Zacharenia Loukou

       Encyclopaedic Handbook Beer in Health and Disease Prevention”, Edited by Victor R.

Preedy ISBN: 978-0-12-373891-2, Elsevier Inc. 2009, Academic Press, pp. 1031-1041.

 

 

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΕΣ ΔΡΑΣΤΗΡΙΟΤΗΤΕΣ – ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΑ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΑ

 

Κινητικές μέθοδοι χημικής ανάλυσης

Με τη μεθοδολογία αυτή πραγματοποιήθηκε η διδακτορική διατριβή και δημοσιεύτηκαν οι εργασίες αρ. 2, 3 και 5.

      

Φασματομετρία Ατομικής Απορρόφησης με ατομοποιητή φλόγα, φούρνο θερμαινόμενου γραφίτη και παραγωγή ψυχρού ατμού  

Εργασίες  αρ. 1 και 15 και μία ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο: 8th International Congress on Canned Foods, Thessaloniki, 18-20 Αpril 1983.

 

      Τρέχοντα ερευνητικά ενδιαφέροντα

 

Διαχωριστικές τεχνικές χημικής ανάλυσης

α)   Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής και Υπερυψηλής Πίεσης - αντίστροφης φάσης,  με οπτικούς ανιχνευτές και LC-MS/MS ή HILIC-MS/MS. Ανάπτυξη νέων αναλυτικών μεθόδων για τον προσδιορισμό ποικιλίας αναλυτών, (εργασίες  αρ.  4,  6-14,  16-23,  26- 30,  33-41, 43-52).

β)   Τριχοειδής Ηλεκτροφόρηση με φασματοφωτομετρική ανίχνευση (εργασίες  αρ. 11, 31 και 42).

γ)   Αέρια Χρωματογραφία-Φασματομετρία Μαζών. Εκχύλιση με σύστημα διάταξης παγίδευσης (purge & trap) (εργασίες  αρ. 11, 24, 25, 32  και μία εργασία στα Χημικά Χρονικά, Γενική Έκδοση, Τεύχος 3 (66), 24-27, 2004).

 

Σύζευξη αυτόματων μεθόδων  χημικής ανάλυσης ροής με  διαχωριστικές τεχνικές (SIA-HPLC). Αυτοματοποιημένη εν σειρά προκατεργασία δείγματος σε σύζευξη με HPLC (εργασίες αρ. 41, 44, 53 και μία ανακοίνωση στο διεθνές συνέδριο: Flow Analysis XII, International Conference on Flow Analysis, Thessaloniki, Greece, 23-28 September, 2012).

 

Το ερευνητικό έργο χαρακτηρίζεται από ευρύ φάσμα εφαρμογών, όπως: βιολογικά δείγματα, κράματα-υλικά, περιβαλλοντικά δείγματα, τρόφιμαποτά, φυσικά προϊόντα, φαρμακευτικά δείγματα.

 

 

ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ

 

Προγράμματα  μορφωτικών ανταλλαγών

 

Αύγ. 1993:      Επίσκεψη στο Ινστιτούτο Φαρμακολογίας της Ακαδημίας της Σλοβακίας, στη Bratislava, στο πλαίσιο του προγράμματος μορφωτικών ανταλλαγών, του Υπουργείου Εθνικής Παιδείας και Θρησκευμάτων και συμμετοχή στις εργασίες του 9ου διεθνούς συμποσίου “Advances and Applications of Chromatography in Industry, με προσωπική προφορική ανακοίνωση της εργασίας αρ. 7.

 

Ερευνητικά  προγράμματα

 

1.      1981-1982:  Συμμετοχή στο πρόγραμμα: Έλεγχος  ρύπανσης  Μεσογείου θάλασσας (UNEP, MED POL)”(εργασία αρ. 1).

2.      1994-1995: Συμμετοχή στο πρόγραμμα: Προσδιορισμός και επίδραση του ιωδιούχου αργύρου σε χερσαία και υδάτινα οικοσυστήματα περιοχών, όπου έχει εφαρμοσθεί πυρήνωση  καταιγιδοφόρων  νεφών (εργασία αρ. 15).

3.      1999-2001:  Επιστημονικά υπεύθυνη συνεργαζόμενου φορέα, στο πρόγραμμα: “Βιογενείς Αμίνες στους Ελληνικούς οίνους (ΠΕΝΕΔ ’99, υποπρόγραμμα 4, ΕΠΕΤ Ι117.388,11€) (εργασίες αρ. 20, 21, 22 και 27). Επίβλεψη διδακτορικής διατριβής.

4.      2000-2003: Επιστημονικά υπεύθυνη ομάδας, στο πρόγραμμα:  Συνεργασία εργαστηρίων ανάλυσης μελιού  για την ολοκλήρωση της ταυτότητας του Ελληνικού μελιού” (εργασία στα Χημικά Χρονικά, Γενική Έκδοση, Τεύχος 3 (66), 24-27, 2004).

5.      2017-σήμερα : Επιστημονικά υπεύθυνη του έργου “Ανάλυση φυσικών βαφών και οργανικών χρωστικών με Υγρή Χρωματογραφία Υψηλής Πίεσης με  ανιχνευτή παράταξης φωτοδιόδων και φασματομετρία μαζών”. Επίβλεψη διδακτορικής διατριβής, Θεσσαλονίκη 2017 (υποτροφία ΕΛΙΔΕΚ) (εργασία 50).

 

Κριτής ερευνητικών προγραμμάτων

 

1.      Ερευνητική πρόταση: “Προσδιορισμός αργύρου σε ατμοσφαιρικά κατακρημνίσματα μετά  από πυρήνωση νεφών με ιωδιούχο άργυρο”,  που υποβλήθηκε στον ΕΛΓΑ από τη Γεωπονική Σχολή του  Α.Π.Θ., Θεσσαλονίκη 2002.

 

 
ΚΡΙΣΗ ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΩΝ ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΠΗΧΗΣΗΣ

 

Analytica  Chimica  Acta  (Elsevier)

Bioanalysis (Future Science Group)

Central European Journal of Chemistry (Versita, co-publisher with SpringerLink )

Chromatographia (SpringerLink)

Current Analytical Chemistry (Bentham Science Publishers)

Journal of Agricultural and Food Chemistry (American Chemical Society)

Journal of Chromatographic Science (Preston Publications)

Journal of  Chromatography A (Elsevier)

Journal of  Chromatography B (Elsevier)

Journal of Food Science (Wiley)

Journal of Separation Science (Wiley Interscience)

Journal of the Serbian Chemical Society (Serbian Chemical Society)

Mikrochimica Acta (SpingerLink)

Talanta (Elsevier)

Food Analytical Methods (SpingerLink)

 

 

ΕΛΛΗΝΙΚΕΣ ΚΑΙ ΔΙΕΘΝΕΙΣ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΕΣ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΕΣ

 

1.      Ένταξη της εργασίας, με αριθμό 21, στη βάση δεδομένων VITIS-VEA (Viticulture and Enology Abstracts) και συνεργασία, μετά από πρόσκληση, ως abstractor επιστημονικών εργασιών στον τομέα της οινολογικής ανάλυσης, με το Κέντρο Τεκμηρίωσης Αμπελουργικής Έρευνας και Οινολογίας (Documentation Centre for Viticulture and Enology) της Γερμανίας.

2.      Συνεργασία με τον καθηγητή Αναλυτικής Χημείας Bo Karlberg, του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης, Σουηδία και επίσκεψη (Οκτ.–Νοέ. 2004), μετά από πρόσκληση,  στο Τμήμα Αναλυτικής Χημείας, του Πανεπιστημίου της Στοκχόλμης, στο πλαίσιο της συνεργασίας σε θέματα Τριχοειδούς Ηλεκτροφόρησης – Αυτόματης Ανάλυσης με έγχυση δείγματος υπό συνεχή ροή.

3.      Συνεργασία με το Εργαστήριο Μελισσοκομίας-Σηροτροφίας, του Τομέα Οπωροκηπευτικών και Αμπέλου, του Τμήματος Γεωπονίας του Α.Π.Θ., στο πλαίσιο του προγράμματος “Συνεργασία εργαστηρίων ανάλυσης μελιού για την ολοκλήρωση της ταυτότητας του Ελληνικού μελιού” και  της εκπόνησης 1 μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και 1 διδακτορικής διατριβής.

4.      Συνεργασία με το Εργαστήριο Επεξεργασίας και Μηχανικής Τροφίμων, του Τομέα Επιστήμης και Τεχνολογίας Τροφίμων, του Τμήματος Γεωπονίας του Α.Π.Θ., στο πλαίσιο του προγράμματος  ΠΕΝΕΔ ΄99 “Βιογενείς Αμίνες στους Ελληνικούς οίνους” και της εκπόνησης 1 διδακτορικής διατριβής.

5.      Συνεργασία με το Εργαστήριο Φυσιολογίας, του Τομέα Φυσιολογίας-Φαρμακολογίας, της Ιατρικής Σχολής του Α.Π.Θ.

6.      Συνεργασία με το Εργαστήριο Οργανικής Χημικής Τεχνολογίας, του Τμήματος Χημείας, της Σχολής Θετικών Επιστημών του Α.Π.Θ.

7.      Συνεργασία με το Εργαστήριο Ειδικών Λοιμώξεων, της Α’ Παθολογικής Κλινικής, του Τομέα Παθολογίας,  του Πανεπιστημιακού Νοσοκομείου ΑΧΕΠΑ.

8.      Συνεργασία με την Ανώτατη Εκκλησιαστική Ακαδημία Θεσσαλονίκης, στο πλαίσιο της εκπόνησης 1 μεταπτυχιακής διπλωματικής εργασίας και 1 διδακτορικής διατριβής.

9.      Συνεργασία με το Τμήμα Φαρμακευτικής, της Σχολής Ιατρικών Επιστημών, του Πανεπιστημίου Kragujevac της Σερβίας.

10.  Μέλος της ερευνητικής ομάδας FoodOmicsGR (National Research Infrastracture for the Comprehensive Characterization of Foods), από το 2019.

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ ΣΕ ΣΥΜΒΟΥΛΕΥΤΙΚΕΣ, ΕΞΕΤΑΣΤΙΚΕΣ ΚΑΙ ΕΙΣΗΓΗΤΙΚΕΣ ΕΠΙΤΡΟΠΕΣ, ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗ ΕΡΓΟΥ ΜΕΛΩΝ ΔΕΠ

 

Μέλος 6 τριμελών συμβουλευτικών επιτροπών εκπόνησης διδακτορικών διατριβών και 6 επταμελών εξεταστικών επιτροπών κρίσης διδακτορικών διατριβών του ΑΠΘ, 1 πενταμελούς εξεταστικής επιτροπής κρίσης διδακτορικής διατριβής, στο Τμήμα Χημείας, του Πανεπιστημίου Κύπρου, 15 τριμελών εξεταστικών επιτροπών κρίσης διπλωματικών εργασιών Μεταπτυχιακού Διπλώματος Ειδίκευσης (14 στο ΑΠΘ και 1 στο Μεσογειακό Αγρονομικό Ινστιτούτο Χανίων), 11 τριμελών εισηγητικών επιτροπών κρίσης για την εκλογή μελών ΔΕΠ (10 στο ΑΠΘ και 1 στο ΕΚΠΑ) και αξιολόγηση του έργου 2 μελών ΔΕΠ (1 στο Πανεπιστήμιο Ιωαννίνων και 1 στο Μετσόβειο Πολυτεχνείο).

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΕΠΙΣΤΗΜΟΝΙΚΑ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΠΗΧΗΣΗΣ ΚΑΙ ΣΕ ΔΙΕΘΝΗ ΒΙΒΛΙΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ

 

1.    Heavy Metals in Marine Organisms of the North Aegean Sea, Greece

      G. Vasilikiotis, K. Fytianos, A. Zotou

      Chemosphere, 12(1), 75-81 (1983).

2.    “Indicator Reaction for the Kinetic-Spectrophotometric Determination of Nanogram  Amounts of Iron”

     Anastasia Ch. Zotou and Constantine G. Papadopoulos

     Analyst, 112, 787-789 (1987).

3.    “Kinetic-Spectrophotometric Determination of Trace Amounts of Vanadium(V)”

      Anastasia Ch. Zotou and Constantine G. Papadopoulos

      Analyst, 115, 323-327 (1990).                      

4.    “Rapid Assay for the Determination of Tolfenamic Acid in Pharmaceutical   Preparations and Biological Fluids by High-Performance Liquid Chromatography”

     Ι. Papadoyannis, M. Georgarakis, V. Samanidou and A. Zotou

     J. Liq. Chromatogr., 14(15),  2951-2967 (1991).

5.    “Kinetic-Spectrophotometric Determination of Molybdenum(VI) and Tungsten(VI) in Mixtures

     Constantine G. Papadopoulos and Anastasia C. Zotou*

     Mikrochim. Acta, 106, 203-210 (1992).

6.    “Simultaneous Reversed-Phase Gradient-HPLC Analysis of Anthranilic Acid Derivatives in Anti-Inflammatory Drugs and Samples of Biological Interest”

     I.N. Papadoyannis, A.C. Zotou and V.F. Samanidou

    J. Liq. Chromatogr., 15(11),  1923-1945 (1992).

7.    “Determination of Anatoxin-a and Homoanatoxin in Blue-Green Algal   Extracts by High-Performance Liquid Chromatography and Gas Chromatography-Mass Spectrometry”

     Anastasia Zotou, Terry M. Jefferies, Paul A. Brough and Timothy Gallagher

     Analyst,  118, 753-758 (1993).

8.    “Comparative Study of Different Solid-Phase Extraction Cartridges in the Simultaneous RP-HPLC Analysis of Morphine and Codeine in Biological Fluids”

     I. Papadoyannis, A. Zotou, V. Samanidou, G. Theodoridis and F. Zougrou

     J.  Liq. Chromatogr.,  16(14),  3017-3040 (1993).

9.    “Comparative Study of Solid-Phase Extraction Cartridges in the Simultaneous

Reversed-Phase HPLC Analysis of Bamifylline and its Major Metabolite AC-119 in Biological Fluids”

       I. Papadoyannis, V. Samanidou, A. Zotou and G. Tsioni

       J. Liq. Chromatogr.,  16(17),  3827-3845 (1993).

10.  “Simultaneous Determination of Bamifylline and its Major Metabolite AC-119  by RP- HPLC”

     I. Papadoyannis, V. Samanidou and A. Zotou

     J. Liq. Chromatogr., 16(17), 3847-3861 (1993).

11.  “Determination of Anatoxin-a, Homoanatoxin and Propylanatoxin in Cyanobacterial Extracts by HPLC, GC-Mass Spectrometry and Capillary Electrophoresis”

     Terry M. Jefferies, Gavin Brammer, Anastasia Zotou, Paul A. Brough and Timothy Gallagher

     In "Detection Methods for Cyanobacterial Toxins", The Royal Society of Chemistry, 1994, pp. 34-39.

12.  “Solid-Phase Extraction and RP-HPLC Analysis of Atropine Sulphate and   Scopolamine-N-Butylbromide in Pharmaceutical Preparations and Biological Fluids"

     I. Papadoyannis, A. Zotou, V. Samanidou and M. Georgarakis

     Instrum. Sci. Technol., 22(1),  83-103 (1994).

13.  “Highly Selective Simultaneous Determination of eight Inorganic Anions in Drinking Water by Single Column High Pressure Anion Chromatography"

     I. Papadoyannis, V. Samanidou and A. Zotou

     J.  Liq. Chromatogr.,  18(7), 1383-1403  (1995).

14.  “Solid-Phase Extraction Study and RP-HPLC Analysis of Lamotrigine in Human Biological Fluids and in Antiepileptic Tablet Formulations"

     I.N. Papadoyannis, A.C. Zotou and V.F. Samanidou

     J. Liq. Chromatogr.,  18(13),  2593-2609 (1995).

15.  “Soxhlet Extraction and Acid Digestion Methods for Silver Determination in Soils by Flame and Electrothermal Atomic Absorption Spectrometry”

     I.N. Papadoyannis, M.K. Sofoniou, V.F. Samanidou, G.A. Zachariadis, A.C. Zotou, H.A. Constantinidou, S.E. Tsiouris

     Instrum. Sci. Technol., 25(4), 283-296 (1997).

16.  “Determination of Hypericin and Pseudohypericin in Extracts from Hypericum Perforatum L. and Pharmaceutical Preparations by Liquid Chromatography- Fluorescence Detection”

     A. Zotou*, Z. Loukou

     Chromatographia,  54 (3/4), 218-224 (2001).

17.  “Sensitive LC Determination of Ciprofloxacin in Pharmaceutical Preparations and  Biological Fluids with Fluorescence Detection”

     Anastasia Zotou*, Niki Miltiadou

     J. Pharm. Biomed. Anal.,  28, 559-568 (2002).

18.  “Ion-Pair High Performance Liquid Chromatographic Study of the Hydrolysis  Behaviour of Reactive Fluorotriazinic Dyes”

     A. Zotou, I. Eleftheriadis, M. Heli, S. Pegiadou

     Dyes Pigm.,  53, 267-275  (2002).

19.  “Development of a Solid Phase Extraction Protocol for the Simultaneous Determination of Anthracene and its Oxidation Products in Surface Waters by Reversed-Phase HPLC”

     I.N. Papadoyannis, A. Zotou and V.F. Samanidou

     J. Liq. Chromatogr. Relat. Technol.,  25(17), 2635-2653 (2002).

20.  “Determination of Biogenic Amines in Wines and Beers by High Performance Liquid Chromatography with Pre-column Dansylation and Ultraviolet Detection”

     Α. Zotou*, Z. Loukou, E. Soufleros, I. Stratis

     Chromatographia,  57(7/8), 429-439 (2003).

21.  “Determination of Biogenic Amines as Dansyl Derivatives in Alcoholic Beverages by High-Performance Liquid Chromatography with Fluorimetric Detection and Characterization of the Dansylated Amines by Liquid Chromatography-Atmospheric Pressure Chemical Ionization Mass Spectrometry”

      Zacharenia Loukou, Anastasia Zotou*

       J. Chromatogr. A,  996, 103-113  (2003).

22.  “A Comparative Survey of the Simultaneous Ultraviolet and Fluorescence Detection in the RP-HPLC Determination of Dansylated Biogenic Amines in Alcoholic Beverages

     Z. Loukou, A. Zotou*

     Chromatographia, 58(9/10),  579-585 (2003).

23.  “Method Development for the Determination of Seven Organic Acids in Wines  By Reversed-Phase High Performance Liquid Chromatography”

     Α. Zotou*, Z. Loukou, O. Karava

     Chromatographia, 60(1/2), 39-44 (2004).

24.  “Determination of 1,2-dibromoethane, 1,4-dichlorobenzene and naphthalene Residues in Honey by Gas-Chromatography-Mass Spectrometry using Purge and Trap Thermal Desorption Extraction”

     Chrisoula Tananaki, Anastasia Zotou* Andreas Thrasyvoulou

      J. Chromatogr. A, 1083, 146-152 (2005).

25.  Contamination of honey by chemicals applied to protect honeybee combs from wax-moth (Galleria mellonela L.)”

     Chrisoula Tananaki, Andreas Thrasyvoulou, Emmanouel Karazaphiris, Anastasia Zotou

     Food Addit. Contam., 23(2), 159-163 (2006).

26.  “Selective determination of sulfonamide residues in honey by SPE-RP-LC with UV   detection”

     A. Zotou*, C. Vasiliadou

     Chromatographia, 64(5/6), 307-311 (2006).

27.  “Determination of biogenic amines in Greek wines by HPLC and ultraviolet detection after dansylation and examination of factors affecting their presence and concentration”

E.H. Soufleros, E. Bouloumpasi, A. Zotou, Z. Loukou

    Food Chem., 101, 704-716 (2007).

28.  “The role of ascorbic acid and exercise in chronic ischemia of skeletal muscle in rats”

    T. Loizidis, A. Sioga, L. Economou, A. Frosinis, A. Kyparos, A. Zotou, M. Albani

    J. Appl. Physiol., 102, 321-330 (2007).

29.  “Optimization and validation of a dissolution test for selegiline hydrochloride tablets by a novel rapid HPLC assay using a monolithic stationary phase”

     Paraskevas D. Tzanavaras, Demetrius G. Themelis, Anastasia Zotou, John Stratis, Bo Karlberg

     J. Pharm. Biom. Anal., 46, 670-675 (2008).

30.  “Development and validation of an SPE-LC method for the simultaneous determination of trans-resveratrol and selected flavonoids in wine”

     Anastasia Zotou*, Eleni Frangi

     Chromatographia, 67, 789-793 (2008).

31.  “Separation and determination of nimesulide related substances for quality control purposes by micellar electrokinetic chromatography”

Constantinos K. Zacharis, Paraskevas D. Tzanavaras, Maria Notou, Anastasia Zotou, Demetrius G. Themelis

     J. Pharm. Biom. Anal., 49, 201-206 (2009).

32.  “Determination of 1,4-dichlorobenzene in royal jelly”

      Ch. Tananaki, G. Goras, A. Thrasyvoulou, A. Zotou

      J. Apicult. Res., 48(1), 79-80 (2009)

33.  “A Fluorescence-LC method for the determination of sulfonamides in biological fluids with pre-column derivatization”

     A. Zotou*, C. Vasiliadou

     Chromatographia,  70, 389-397 (2009).

34.  LC of sulfonamide residues in poultry muscle and eggs extracts using
 fluorescence pre-column derivatization and monolithic silica column”

       A. Zotou*, C. Vasiliadou

       J. Sep. Sci., 33, 11–22 (2010).

35.  LC-determination of five paraben preservatives in saliva and toothpaste samples using UV detection and a short monolithic column

     Anastasia Zotou*, Ioanna Sakla and Paraskevas D. Tzanavaras                                             

     J. Pharm. Biomed. Anal., 53, 785–789 (2010).

36.  “Ethyl propiolate as a post-column derivatization reagent for thiols: development of a green liquid chromatographic method for the determination of glutathione in  vegetables

     Constantinos K. Zacharis, Paraskevas D. Tzanavaras and Anastasia Zotou

     Anal. Chim. Acta,  690, 122–128 (2011).

37.  “Study of the naphthalene-2,3-dicarboxaldehyde pre-column derivatization of biogenic mono- and diamines in mixture and fluorescence-HPLC determination”

    Anastasia Zotou*, Maria Notou

    Anal. Bioanal. Chem., 403, 1039-1048 (2012).

38.  “An overview of recent advances in HPLC  instrumentation” (invited review article)

Anastasia Zotou*

       Cent. Eur. J. Chem., 10(3), 554-569 (2012).

39.  “Isocratic liquid chromatographic determination of three paraben preservatives in hygiene wipes using a reversed phase core-shell narrow-bore column”

    Paraskevas D. Tzanavaras, Theano D. Karakosta, Pantelis G. Rigas, Demetrius G. Themelis, Anastasia Zotou

    Cent. Eur. J. Chem., 10 (5), 1459-1463 (2012).

40.  “Enhancing fluorescence-LC analysis of biogenic amines in fish tissues by pre- column derivatization with naphthalene-2,3-dicarboxaldehyde”

    Anastasia Zotou*, Maria Notou

    Food Anal. Methods, 6(1), 89-99 (2013).

41.  “High-throughput determination of quinine in beverages and soft drinks based on zone-fluidics coupled to monolithic liquid chromatography”

     Paraskevas D. Tzanavaras, Constantinos K. Zacharis, Theano D. Karakosta, Anastasia

     Zotou and Demetrius G. Themelis

     Anal. Letters, 46, 1718–1731 (2013).

42.  “Determination of glutathione in baker’s yeast by capillary electrophoresis using methyl propiolate as derivatizing reagent”

E.-C. Tsardaka, C. K. Zacharis, P.D. Tzanavaras, A. Zotou*

J. Chromatogr. A,  1300, 204– 208 (2013).

43.  “Assay of biogenic monoamines in milk by fluorescence-LC following derivatization with naphthalene-2,3-dicarboxaldehyde” (invited article)

     Maria Notou, Anastasia Zotou*

     Curr. Anal. Chem., 10(3), 326-337 (2014).

44.  “Automated derivatization and fluorimetric determination of biogenic amines in milk by zone fluidics coupled to liquid chromatography”

         Maria Notou, Anastasia Zotou*,  Paraskevas Tzanavaras, Demetrius Themelis

         J. Chromatogr. A, 1356, 272-276 (2014).

45.  Use of a Core-shell Column for the Development of a Green LC Method for Thiol Determination in Fresh Fruits Following Derivatization with Methyl Propiolate

Alexandra Samara, Anastasia Zotou*, Paraskevas Tzanavaras

Food Anal. Methods, 9(3), 680-690 (2016).

46.  “Determination of Tyrian purple by High Performance Liquid Chromatography with diode array detection”

Athina Vasileiadou, Ioannis Karapanagiotis, Anastasia Zotou*

J. Chromatogr. A, 1448, 67-72 (2016).

47.  “Use of a monolithic column for the development and validation of a HPLC method for the determination of famotidine, cimetidine and nizatidine in biological fluids”

Kontou Marina, Zotou Anastasia*

J. Applied Bioanal., 3(4), 98-109 (2017).

48.  “Profiling of hydrophilic constituents of royal jelly by HILIC-MS/MS”

     Athanasia Pina, Olga Begou, Dimitris Kanelis, Helen Gika*, Stavros Kalogiannis ,

Chrysa Tananaki, Georgios Theodoridis, Anastasia Zotou **

     J. Chromatogr. A, 1531, 53–63 (2018).

49.  Wine and grape marc spirits metabolomics. A review”

Dimitra Diamantidou, Anastasia Zotou, Georgios Theodoridis*

Metabolomics : Official journal of the Metabolomic Society

14(12), pp. 159 (2018).

50.  “UV-induced degradation of wool and silk dyed with shellfish purple”

Ioannis Karapanagiotis*, Anastasia Zotou*, Athina Vasileiadou

Dyes and Pigments, 168, 317–326 (2019).

51.    “Development and validation of an ultra high performance liquid chromatography-tandem mass spectrometry method for the determination of phthalate esters in Greek grape marc spirits”

Dimitra Diamantidou, Olga Begou, Georgios Theodoridis, Helen Gika, Emmanouil Tsochatzis, Stavros Kalogiannis, Natalia Kataiftsi, Evangelos Soufleros, Anastasia Zotou*

J. Chromatogr. A, 1603, 165–178 (2019).

52.       A targeted approach for studying the effect of sugar bee feeding on the metabolic

 profile of Royal Jelly.

Christina Virgiliou, Ph.D., Dimitrios Kanelis, Athanasia Pina, Helen Gika, Chrysoula Tananaki, Anastasia Zotou, Georgios Theodoridis

J. Chromatogr. A, 1616, 460783 (2020).

53.  Study of the oxidative forced degradation of 2 Glutathione in its nutraceutical formulations using 3 Zone Fluidics and Green Liquid Chromatography 4

Apostolia Tsiasioti , Constantinos K. Zacharis , Anastasia-Stella Zotou  and Paraskevas D. 5 Tzanavaras

Separations, 7(1), 16 (2020)  https://doi.org/10.3390/separations7010016

 

 

ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΕ ΠΕΡΙΟΔΙΚΑ ΜΕ ΚΡΙΤΕΣ ΧΩΡΙΣ ΣΥΝΤΕΛΕΣΤΗ ΑΠΗΧΗΣΗΣ

 

1.      “Εκχύλιση και προσδιορισμός πτητικών ενώσεων στο μέλι με την τεχνική Διάταξης Παγίδευσης – Αέριας Χρωματογραφίας και ανιχνευτή ιονισμού φλόγας”

         Χρυσούλα Τανανάκη, Αναστασία Ζώτου* και Ανδρέας Θρασυβούλου

         Χημικά Χρονικά, Γενική Έκδοση, Τεύχος 3 (66), 24-27 (2004).

 

 

ΣΥΜΜΕΤΟΧΗ  ΚΑΙ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ ΣΕ ΣΥΝΕΔΡΙΑ-ΣΕΜΙΝΑΡΙΑ

 

Περισσότερες από 20 συμμετοχές σε Διεθνή Συνέδρια,  12 συμμετοχές σε Εθνικά Συνέδρια με  15 ανακοινώσεις, 2 συμμετοχές σε Διεθνή Εκπαιδευτικά Σεμινάρια (1  προσκεκλημένη ομιλία + 2 ανακοινώσεις),  3 συμμετοχές σε Εθνικά Σεμινάρια με 4 ανακοινώσεις.