English Version

'Ερευνα

Ερευνητικά ενδιαφέροντα

Η επιστημονική δραστηριότητα και το ερευνητικό μου έργο αφορά στη μελέτη (i) της συμπεριφοράς πρόσληψης τροφής των παραγωγικών ζώων, καθώς και τους μηχανισμούς που διέπουν την κατανάλωση τροφής και την επιλογή δίαιτας από αυτά, (ii) των αλληλεπιδράσεων μεταξύ της διατροφής και διαφόρων παθολογικών καταστάσεων των παραγωγικών ζώων και (iii) της αύξησης των παραγωγικών ζώων, σε συνδυασμό με την παραγωγή ποιοτικών προϊόντων, κάτω από διαφορετικά συστήματα εκτροφής. Ειδικότερα, τα ερευνητικά μου ενδιαφέροντα εστιάζονται στα ακόλουθα θέματα:

 1. Μελέτη των μεθόδων εκτροφής των παραγωγικών ζώων, με έμφαση στα μηρυκαστικά και διερεύνηση των αλληλεπιδράσεων μεταξύ των μεθόδων εκτροφής και νοσημάτων στα παραγωγικά ζώα.
 2. Παράγοντες που επηρεάζουν την πρόσληψη και την επιλογή της τροφής από τα παραγωγικά ζώα.
 3. Συμπεριφορά πρόσληψης τροφής των παραγωγικών ζώων, ανάλογα με το φυσιολογικό στάδιο στο οποίο βρίσκονται.
 4. Αύξηση και ανάπτυξη των παραγωγικών ζώων με έμφαση στη περιγραφή διαφορετικών γενοτύπων.
 5. Εφαρμογή μοντέλων για την πρόβλεψη της ανταπόκρισης των παραγωγικών ζώων σε διάφορες μεταχειρίσεις που αφορούν στη διατροφή και την υγεία τους.
 6. Οικολογικά συστήματα εκτροφής παραγωγικών ζώων.

Ερευνητικά Προγράμματα που ολοκληρώθηκαν

 • Kατά το χρονικό διάστημα 1992-1994 συμμετείχα στις ερευνητικές δραστηριότητες του Εργαστηρίου Ζωοτεχνίας μέσα στα πλαίσια του ερευνητικού προγράμματος "The improvement of the quality and marketability of sheep meat produced in the less flavoured areas (LFA) of the community", που χρηματοδοτήθηκε από την Ευρωπαϊκή Ένωση (CAMAR 8001CT 91030008).
 • Κατά το χρονικό διάστημα 1994-1995 συμμετείχα ως νέος ερευνητής στο 2-ετές ερευνητικό πρόγραμμα "Βελτίωση της παραγωγικότητας της εγχώριας ελληνικής γίδας με τη μέθοδο της διασταύρωσης απορρόφησης". Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από τη ΓΓΕΤ (Νο 91 ΕΔ 575).
 • Κατά το χρονικό διάστημα 1997-2000 συμμετείχα ως συντονιστής στο ερευνητικό πρόγραμμα "Learning and the regulation of food intake and diet selection in ruminants" στο Department of Animal Nutrition and Health του Scottish Agricultural College στο Εδιμβούργο της Σκωτίας. Το πρόγραμμα χρηματοδοτήθηκε από το Scottish Office Agriculture and Fisheries Department (SOAFED).
 • Κατά το χρονικό διάστημα 1998-2000 συμμετείχα στο ερευνητικό πρόγραμμα "Προσδιορισμός και μεταβολές της ποιότητας και της σύνθεσης διαφόρων τύπων πρόβειου κρέατος που ανταποκρίνονται στις απαιτήσεις των Ευρωπαίων καταναλωτών" (OVAX, PL 96-1768).
 • Κατά το χρονικό διάστημα 1999-2001 συμμετείχα, ως μέλος της επιστημονικής ομάδας, στο ερευνητικό πρόγραμμα "Theory and optimisation modeling in whole-animal goal-oriented food intake studies" που χρηματοδοτείται από το Scottish Office Agriculture and Fisheries Department (SOAFED).
 • Κατά το χρονικό διάστημα Φεβρουάριος 2002-Οκτώβριος 2002 συμμετείχα στο ερευνητικό πρόγραμμα του Institut National de la Recherche Agronomique της Γαλλίας με θέμα "Consumer preferences of pork chops" με στόχο τη συλλογή στοιχείων από όλες τις χώρες της Ευρωπαϊκής Ένωσης.
 • Από τον Απρίλιο του 2002 μέχρι τον Απρίλιο του 2004 συμμετείχα στο ερευνητικό πρόγραμμα του ?Universite Joseph Fourier? της Γαλλίας με θέμα "Genetics of domestic cattle, Horses and Donkeys from Mediterranean countries".
 • Από το Μάρτιο του 2003 μέχρι τον Ιούνιο του 2006 συμμετείχα στο Ευρωπαϊκό πρόγραμμα "Sustaining Animal Health and Food Safety in Organic Farming" (SAFO), EU Concerted Action, QRLT-2001-02541. Επιστημονικός υπεύθυνος για την Ελλάδα ήταν ο καθηγητής κ. Δ. Ζυγογιάννης.
 • Από το Μάρτιο του 2004 έως το Μάρτιο του 2007 συμμετείχα στο πρόγραμμα "Δοκιμές επικύρωσης - επιδεικτικές εφαρμογές στη βιολογική κτηνοτροφία" του ΟΠΕΓΕΠ.
 • Κατά τα έτη 2004-2006, συμμετείχα, στο πρόγραμμα ΕΠΕΑΕΚ ΙΙ, ΠΥΘΑΓΟΡΑΣ, έργο 21929 με τίτλο "Η επίδραση στην ποιότητα του μικροπεριβάλλοντος της εκτροφής και στις αποδόσεις των κρεοπαραγωγών ορνιθίων από την ενσωμάτωση ενός ελληνικού φυσικού ζεολίθου στο σιτηρέσιο και στη στρωμνή.
 • Το 2005 συμμετείχα στο ερευνητικό πρόγραμμα με κωδικό 80662 της Επιτροπής Ερευνών του Α.Π.Θ., με τίτλο "Εκτίμηση της αποτελεσματικότητας του προβιοτικού BioPlus 2B στην υγεία και τις αποδόσεις των παχυνόμενων κουνελιών.

Ερευνητικά Προγράμματα σε εξέλιξη

 • Από το 2006 συμμετέχω στο ερευνητικό πρόγραμμα: "Γενετική συσχέτιση μεταξύ δεικτών ενεργειακού ισοζυγίου και αναπαραγωγικών χαρακτηριστικών στα γαλακτοπαραγωγά βοοειδή" της ΓΓΕΤ.
 • Από το 2006 συμμετέχω στο ερευνητικό πρόγραμμα της Ε.Ε.: "Προσδιορισμός των γενοτύπων προβάτων ως προς το γονίδιο της τρομώδους εγκεφαλοπάθειας (scrapie) με βάση τα σωματικά κύτταρα του γάλακτος, και σχέση μεταξύ γενοτύπων και ζωοτεχνικών χαρακτηριστικών".
 • Από το 2005 συμμετέχω στο ερευνητικό πρόγραμμα: "Μελέτη του γενότυπου της πρωτεΐνης prion και συσχέτιση του με την τρομώδη νόσο ή σπογγώδη εγκεφαλοπάθεια (scrapie) σε πρόβατα και γίδια φυλών που εκτρέφονται στην Ελλάδα" Ερευνητικό Πρόγραμμα ΓΓΕΤ.
 • Από το 2005 συμμετέχω στο ερευνητικό πρόγραμμα: "Ανάπτυξη της αγροτικής επιχειρηματικότητας στις ορεινές περιοχές" Πρόγραμμα EQUAL της Ευρωπαϊκής Κοινότητας.
 • Από το 2006 συμμετέχω στο ερευνητικό πρόγραμμα: "Νovel solutions for the sustainable control of nematodes in ruminants" (PARASOL)'' Ευρωπαϊκό πρόγραμμα.
 • Από το 2007 συμμετέχω στο ερευνητικό πρόγραμμα: "Επιπολασμός των γαστρεντερικών παρασίτων και των αιμοπαρασίτων των ιπποειδών στη ΝΑ και Βόρεια Αλβανία" Πρόγραμμα της ΓΓΕΤ.
 • Το 2007 ανέλαβα το πρόγραμμα με τίτλο "Product Quality and sustainability of Organic sheep and goat production in Mediterranean countries (ΕSF Exploratory Workshops-EW06-065) μετά από σχετικό διαγωνισμό του European Science Foundation (http://www.esf.org/workshops).

Στείλτε email στη διεύθυνση arsenosg@vet.auth.gr για ερωτήσεις ή σχόλια σχετικά με την ιστοσελίδα.